Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 | Wydział Filologiczny

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

z

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, połączona z uroczystą immatrykulacja studentów I roku,  odbyła się 1 października 2018 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51. Gościem z ramienia władz Uniwersytetu Gdańskiego był Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który mówił o zmianach, jakie niesie ze sobą zmiana prawa o szkolnictwie wyższym, chwalił także pracowników naszego Wydział za dotychczasowe znakomite osiągnięcia naukowe. Dziekan naszego Wydziału, dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw. mówił o znaczeniu tego, co nowe, czyli wyzwaniach i nadziejach na nowy rok akademicki.

Podczas inauguracji Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona dr Paula Gorszczyńska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. Wypromowano 8 doktorów: 4 w zakresie językoznawstwa i 4 w zakresie literaturoznawstwa. Dyplomy habilitacyjne odebrali:

  • dr hab. Anna Filipowicz z Instytutu Filologii Polskiej,
  • dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray z Katedry Logopedii,
  • dr hab. Kawacka-Pastor z Instytutu Filologii Romańskiej,
  • dr hab. Grzegorz Czerwiński z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Uroczystość zakończył niezwykle mocny akcent - wykład inauguracyjny zatytułowany Dobra i zła mowa, czyli o etyce  słowa i mowie nienawiści, który wygłosiła dr hab. Izabela Kępka, prof. nadzw., z Instytutu Filologii Polskiej.

Natomiast podczas inauguracji ogólnouczelnianej odbyło się wręczenie nagród Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną oraz przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. Wyniki konkursu ogłosił prof. Piotr Stepnowski Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, a nagrody wręczył prof. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. W kategorii książka naukowa I nagrodę otrzymał prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji za książkę „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa”, II nagrodę dr Magdalena Szmytkowska z Wydziału Oceanografii i Geografii za książkę „Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich”, III nagrodę prof. Bożena Matuszczyk z Wydziału Filologicznego za książkę „Archaizmy leksykalne w <<Słowniku języka polskiego>> S. B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej”. W kategorii książka dydaktyczna I nagrodę otrzymała dr Joanna Mampe i dr Łada Ovchinnkova z Wydziału Filologicznego za książkę pt. „Расскажи мне обо всем. Пособие по русскому языку в дружеской переписке”. W kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej I nagrodę zdobyła dr Roksana Blech z Wydziału Filologicznego za książkę „O <<Faraonie>> Bolesława Prusa. Studium monograficzne” II nagrodę ex aequo dr Alicja Zawadzka z Wydziału Nauk Społecznych za książkę „Ład nasz przestrzenny” oraz dr Piotr Kurpiewski z Wydziału Filologicznego za książkę „Historia na ekranie Polski Ludowej”.

Dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze  na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2018 skierowali Rektor Uniwersytetu i Prorektor ds. nauki do dwóch naszych profesorek: prof. dr hab. Aleksandry Ubertowskiej i dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się na Radzie Wydziału Filologicznego 11 października 2018.

Wszystkim wyróżnionym za osiągnięcia naukowo-badawcze i publikacje serdecznie gratulujemy!


Serdecznie dziękujemy!

Galeria zdjęć z uroczystości:
zzzzzzzzzzzzzaaaaaazzzzzZZZZZZZZZZzzzzzzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 października 2018 roku, 13:53