Nowość | Wydział Filologiczny

Nowość

z
Podyplomowe Studia Italianistyczne
Cel: zdobycie dobrej znajomości języka włoskiego, pogłębienie wiedzy o kulturze i cywilizacji Włoch. To wyjątkowo atrakcyjna i jedyna w Polsce północnej oferta edukacyjna skierowana do osób posiadających już dyplom szkoły wyższej pragnących rozwijać swe zainteresowania italianistyczne z naciskiem na intensywną naukę języka.
Czas trwania i forma studiów: 3 semestry, studia niestacjonarne (zjazdy co dwa tygodnie w weekendy). Ilość godzin w ciągu całego cyklu studiów: 390. Limit miejsc: 18-26. Cena za semestr: 1980 zł.
Organizacja studiów podyplomowych:
- praktyczna nauka języka włoskiego z podziałem na moduły: gramatyka, leksyka i konwersacje oraz język turystyki, biznesu, kultury i sztuki, mediów;
- dzieje Italii, sztuka Italii, kultura Italii (starożytność, renesans, współczesna), literatura włoska, współczesne Włochy – turystyka, regionalizm, dialekty.
Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych.
Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów student zdaje egzamin końcowy w języku włoskim z wybranych zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią Włoch. Nie jest wymagana praca dyplomowa.
Sylwetka absolwenta: Studia Podyplomowe Italianistyczne mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: nauczycieli, artystów, animatorów turystyki, pilotów wycieczek, przewodników, publicystów, ludzi kultury, biznesu i dyplomacji. Studia proponują elementy szeroko pojętej wiedzy o Włoszech. Absolwenci zdobędą solidne umiejętności językowe i międzykulturowe (w tym znajomość różnic kulturowych i mentalnościowych między Włochami i Polską). Zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna: italianiści, lektorzy włoscy, znawcy historii, historii sztuki i kultury biegle posługujący się językiem włoskim.
Opłaty: Opłata semestralna w roku akademickim 2018/2019 to 1980 zł za semestr. Całkowity koszt studiów to 5940 zł.
Rekrutacja:
Studia Podyplomowe Italianistyczne skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Zasady naboru:
- rejestracja internetowa w IRK (rekrutacja za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe).
- dostarczenie wymaganych dokumentów do października 2018.
Etapy rekrutacji:
  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Dwa zdjęcia o wymiarach 35x45 mm.
Terminarz:
  1. Rejestracja w IRK: od dnia 15.06.2018 r. do dnia 2.10.2018 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 3.10.2018 r. do 10.10.2018 r. 
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 12.10.2018 r.
KONTAKT: kierownik Italianistycznych Studiów Podyplomowych dr Dorota Karwacka-Pastor
dorotakarwackapastor@gmail.com                                                 Telefon +48 600 850 960
 
Instytut Filologii Romańskiej UG, sekretariat mgr Katarzyna Dejryng-Burzyńska
 ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, p. 279                                   Telefon: +48 58 523 30 39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 czerwca 2018 roku, 12:13