Język polski dla obcokrajowców. Egzaminy certyfikatowe | Wydział Filologiczny

Język polski dla obcokrajowców. Egzaminy certyfikatowe

z

Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w następujących terminach:

21–22 lipca 2018 r. na poziomie B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)

17–18 listopada 2018 r. na poziomie A2, B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)


Rejestracja kandydatów na egzamin, który odbędzie się  21 i 22 lipca 2018 r.: 07.05.2018 r. – 11.06.2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Adres e-mail: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Cena egzaminu:

  • A2 120 EUR
  • B1 150 EUR (633,06 zł)
  • B2 150 EUR (633,06 zł)
  • Wydanie certyfikatu: 20 EUR (84,41 zł)
Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich (kurs euro 4,2204 – zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30.04.2018 r).
Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV
ul. Kołobrzeska 43,
Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Dla wpłat z zagranicy:
Swift: PKOPPLPW
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł wpłaty: F017-S366-18, imię i nazwisko, poziom egzaminu,
przykład: F017-S366-18, Jan Kowalski, B1

Termin przesyłania opłat: W DNIU REJESTRACJI!

Formularz rejestracyjny: rejestracja na egzamin

Miejsce egzaminu: Instytut Filologii Polskiej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55


KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Liczba godzin lekcyjnych: 40
Cena: 800 zł
Termin I: 02.06.2018–24.06.2018 (8 spotkań)

Opis kursu: zajęcia co tydzień w sobotę i w niedzielę (5×45 minut); kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego
z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 maja 2018 roku, 11:08