Język polski dla obcokrajowców | Wydział Filologiczny

Język polski dla obcokrajowców

z
Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na kursy języka polskiego w roku akademickim 2017/2018 (od lutego do czerwca 2018).
Oferujemy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania oraz kursy specjalistyczne i kursy indywidualne – w pełni dostosowane do potrzeb uczestników.
Proponujemy kursy intensywne, nieintensywne oraz weekendowe:
 
 • POLSZCZYZNA W PIGUŁCE 40 x 45 minut w dwa tygodnie (kurs intensywny), 29.01.2018– 09.02.2018
 • SZKOŁA ZIMOWA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ 60x45 minut, 29.01.2018–09.02.2018 (kurs intensywny)
 • JĘZYK POLSKI I KULTURA POLSKA – 75 x 45 minut (kurs semestralny), 19.02.2018–22.06.2018
 • POLSZCZYZNA NAUKOWA DLA STUDENTÓW – 25x45 minut, 19.02.2018–22.06.2018
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele języka polskiego jako obcego współpracujący z Centrum Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego.

Centre of Polish Culture and Polish Language for Foreigners at the University of Gdańsk invites all interested in Polish language courses in the academic year 2017/2018 (from February to June 2018).
 
We offer language courses at all levels, as well as specialist courses and individual courses - fully tailored to the needs of the participants.
 
We offer intensive, non-intensive and weekend courses, along with the following:
 • POLISH IN A NUTSHELL – 40 x 45 minutes in two weeks (intensive course)
 • WINTER SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE 60x45 minutes, 29.01.2018–09.02.2018 (intensive course)
 • POLISH LANGUAGE AND POLISH CULTURE – 75 x 45 minutes (a semester course)
 • ACADEMIC POLISH FOR STUDENTS COURSE – 30 x 45 minutes.
The classes are conducted by qualified and experienced academic teachers and teachers of Polish as a foreign language cooperating with the Centre of Polish Language for Foreigners at the University of Gdańsk.
 • Location: ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk
 • Contact: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl
 • Fees depend on the type of the course selected and on the number of students enrolled.

Центр польского языка и польской культуры для иностранцев  Гданьского университета
приглашает на курсы польского языка  в учебном году 2017/2018 (февраль 2018 – июнь 2018).
 
Мы предлагаем курсы для людей с разным уровнем владения языком, а также индивидуальные и специализированные курсы,
полностью отвечающие потребностям участников.
 
Предлагаем  интенсивные и неинтенсивные курсы, а также курсы выходного дня:
 • ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ  -  40 x 45 мин. две недели (интенсивный курс) 29.01.2018– 09.02.2018
 • ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ  -  60 x 45 мин. (интенсивный курс) 29.01.2018– 09.02.2018
 • ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА -  75 x 45 мин. (один семестр) 19.02.2018–22.06.2018
 • НАУЧНЫЙ ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СТУДЕНТОВ -  25 x 45 мин. 19.02.2018–22.06.2018
Занятия ведут квалифицированные  и опытные преподаватели,
а также учителя польского языка  как иностранного, сотрудничающие
с Центром польского языка для иностранцев  Гданьского университета.
 
Место занятий:  ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk  (ул. Вита Ствоша 55,  80-308 Гданьск)
Контакт:   polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl
Стоимость обучения зависит от вида курса и количества учащихся.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku, 10:57