fbpx Rekrutacja 2021/2022 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego ma bardzo bogata ofertę kształcenia, na prawie 90 kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, na naszym Wydziale można studiować aż 24. Większość z nich to najbardziej popularne na kierunki studiów na UG.
Różnorodnie i praktycznie
Jeśli myślisz o studiach humanistycznych, filologicznych, o biegłej znajomości języków obcych (tak oryginalnych, jak: chiński, japoński czy turecki) lub masz zainteresowania kulturoznawcze albo zdolności artystyczne, na naszym Wydziale na pewno znajdziesz sposób, by rozpoznać, rozwinąć i zrealizować swoje pasje.
Naszą ofertę cechuje przede wszystkim różnorodność. Oferujemy kierunki: filologiczne, neofilologiczne (13 filologii nowożytnych), kulturoznawcze, artystyczne i menedżerskie. Profil kulturoznawczy mają u nas kierunki związane z aktorstwem musicalowym, produkcją form audiowizualnych, wiedzą o filmie i kulturze audiowizualnej, wiedzą o teatrze, zarządzaniem i komunikacją w sztukach scenicznych oraz zarządzaniem instytucjami artystycznymi (specjalności: menedżerska i sceniczno-menedżerska). Wielką wagę przywiązujemy nie tylko do różnorodności, ale także do praktyczności i dostosowania naszych kierunków do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dlatego kierunki studiów realizowane są w zakresie aż 100 specjalności.
Najbardziej popularne kierunki na UG

Na Wydziale Filologicznym UG studiuje 3 i pół tysiąca studentów I i II stopnia i 250 doktorantów (studentów III stopnia). Wydział Filologiczny prowadzi najpopularniejsze wśród kandydatów na UG kierunki studiów. W rankingu popularności kierunków stacjonarnych I stopnia na naszej uczelni w roku akademickim 2020/21 aż 6 to kierunki prowadzone na Filologicznym. Są to: Filologia angielska, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (specjalność menedżerska), Skandynawistyka, Produkcja form audiowizualnych, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej Sinologia, Iberystyka z liczbą kandydatów od 12 do 6 na jedno miejsce.

Ranking popularności kierunków na UG – rekrutacja 2020/2021 (studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie):

 • Filologia angielska 12,29 (kandydatów na jedno miejsce/ 2 miejsce w rankingu)
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi – specjalność menedżerska 11,04 (3 miejsce w rankingu)
 • Skandynawistyka 9,64 (5 miejsce)
 • Produkcja form audiowizualnych 8,2 (7 miejsce)
 • Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej 7,8 (9 miejsce)
 • Sinologia 7,11 (13 miejsce)
 • Iberystyka 6,03 (16 miejsce)
Jakość w ilości
Zgodnie ze strategią rozwoju Wydziału Filologicznego zabiegamy o bardzo wysoką jakość kształcenia i aspekt praktyczny zdobywanej przez studentów wiedzy. Prowadzone na Wydziale Filologicznym kierunki studiów skupiają się w trzech głównych obszarach wiedzy:
 • filologicznej – Filologia klasyczna (języki łaciński i starogrecki);
 • neofilologicznej – 13 kierunków: Amerykanistyka, Etnofilologia kaszubska, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Lingwistyka stosowana, Sinologia, Skandynawistyka, Slawistyka, Studia wschodnie (specjalności: język rosyjski z językiem chińskim i język rosyjski z językiem japońskim) oraz Filologia polska – język ojczysty;
 • kulturoznawczej – 9 kierunków: Kulturoznawstwo,  Rosjoznawstwo, Studia bałkańskie, Produkcja form audiowizualnych, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (oba prowadzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), Wiedza o teatrze, Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych , Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni) oraz Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa – kierunek o charakterze międzynarodowym prowadzony w języku angielskim;
 • filologiczno-medycznej kierunek Logopedia prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Nowością w naszej ofercie jest w roku akademickim 2021/22 niestacjonarna Logopedia oraz nowy kierunek Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych, stacjonarne studia II stopnia. To nowoczesne, dwujęzyczne studia o charakterze interdyscyplinarnym. Kierunek wyróżnia się specjalnie sprofilowanym kursem nauki języka angielskiego Communicative English for Arts Management (część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, dzięki czemu absolwent uzyska wysokie kompetencje językowe pracy zawodowej). Absolwenci będą przygotowani do pracy w teatrach i instytucjach sztuki i kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, a także wydawnictwach zajmujących się publikacjami z dziedziny humanistyki, a także do zajmowania się krytyką artystyczną i szeroko pojętą działalnością kulturotwórczą.
Do najnowszych kierunków studiów na Wydziale Filolgicznym należą także Produkcja form audiowizualnych oraz Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa (studia I i II stopnia w języku angielskim).
Na kierunku Cultural Communication studenci rozwijają kompetencje językowe w języku angielskim i opanowują język polski na poziomie podstawowym, analizują skomplikowane zjawiska rozmaitych kultur i społeczeństw, rozwijają umiejętności zarządzania projektami oraz instytucjami kultury, opanują także nowoczesne technologie informacyjne.
Produkcja form audiowizualnych to kierunek, którego celem jest przygotowanie absolwenta do pracy na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta filmowego/audiowizualnego. Absolwent posiada kompletny zasób umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej.

Indywidualizacja kształcenia – tutoring
Na Wydziale Filologicznym studenci mogą indywidualnie kreować swoją ścieżkę kształcenia, korzystając z indywidualnej organizacji studiów lub tutoringu -
metoda czerpiącej z najlepszych anglosaskich, oxfordzkich wzorców, a polegającej na indywidualizacji procesu kształcenia. Certyfikowani tutorzy pracują ze studentami nad indywidualnymi lub grupowymi projektami naukowymi, których efektem jest doskonalenie umiejętności translatorskich i komunikacyjnych (np. projekt audiodeskrypcji – opowiadania filmów osobom niewidomym) lub prowadzenie badań kulturoznawczych w mniej lub bardziej odległych krajach świata jak np.: Ekwador czy Łotwa. Na spersonalizowanych zajęciach z wykładowcą studenci na różne sposoby zgłębiają swoje zainteresowania naukowe.

Terminy rekrutacji i adresy komisji

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku, 12:11