Rekrutacja 2019/2020. Przewodnik po kierunkach | Wydział Filologiczny

Rekrutacja 2019/2020. Przewodnik po kierunkach

Z
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego ma bardzo bogata ofertę kształcenia. Z 74 kierunków studiów prowadzonych na naszej uczelni. Można u nas studiować aż 24. Większość z nich to najbardziej popularne na kierunki studiów na UG.
Różnorodnie i praktycznie
Jeśli myślisz o studiach humanistycznych, filologicznych, biegłej znajomości języków obcych (na przykład tak egzotycznych, jak chiński) lub masz zainteresowania kulturoznawcze czy zdolności artystyczne na Wydziale Filologicznym UG na pewno znajdziesz sposób, by rozpoznać, rozwinąć i zrealizować swoje pasje.
Naszą ofertę cechuje przede wszystkim różnorodność. Oferujemy kierunki: filologiczne, neofilologiczne (13 filologii nowożytnych), kulturoznawcze, artystyczne i menedżerskie. Profil kulturoznawczy mają u nas kierunki związane z aktorstwem musicalowym, filmoznawstwem praktycznym, produkcją form audiowizualnych, teatrologią i zarządzaniem instytucjami artystycznymi (specjalności menedżerska i sceniczno-menedżerska). Wielką wagę przywiązujemy nie tylko do różnorodności, ale także do praktyczności i dostosowania naszych kierunków do bardzo dynamicznie zmieniającego sie rynku pracy. Dlatego nasze kierunki realizowane są w zakresie aż 100 specjalności zawodowych.
Najbardziej popularne kierunki na UG
Na Wydziale Filologicznym UG studiuje 3600 studentów I i II stopnia i 250 doktorantów (studentów III stopnia). Prowadzimy najbardziej popularne wśród kandydatów na Uniwersytet Gdański kierunki studiów.

W pierwszej 12-stce najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2018/2019, aż połowa - 6 prowadzonych jest przez Wydział Filologiczny. Są to:

  • Filologia angielska – 10,74 kandydata na jedno miejsce,
  • Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska – 10,08,
  • Skandynawistyka – 9,17,
  • Sinologia – 6,03,
  • Iberystyka – 5,98,
  • Amerykanistyka – 5,75.

Na 16. miejscu w rankingu popularności znalazła się Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – 5,08 kandydata na jedno miejsce.

Jakość w ilości
Zgodnie ze strategią rozwoju Wydziału Filologicznego zabiegamy o bardzo wysoką jakość kształcenia i aspekt praktyczny zdobywanej wiedzy. Prowadzone na Wydziale Filologicznym kierunki studiów skupiają się w trzech głównych obszarach wiedzy:
  • filologicznej – Filologia klasyczna (języki łaciński i starogrecki);
  • neofilologicznej – 13 kierunków: Amerykanistyka, Etnofilologia kaszubska, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Lingwistyka stosowana, Sinologia, Skandynawistyka, Slawistyka, Studia wschodnie (specjalność język rosyjski z językiem chińskim) oraz Filologia polska – język ojczysty;
  • kulturoznawczej – 9 kierunków: Kulturoznawstwo,  Rosjoznawstwo, Studia bałkańskie, Produkcja form audiowizualnych (w planie na rok akademicki 2018/2019), Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (prowadzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), Wiedza o teatrze i Teatrologia, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni) oraz nowość Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa – kierunek o charakterze międzynarodowym prowadzony w języku angielskim;
  • filologiczno-medycznej kierunek Logopedia prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Nowością w naszej ofercie na rok akademicki 2019/2020 będzie Produkcja form audiowizualnych, na ktorą nabór planujemy otworzyc w marcu 2019), oraz Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa (studia I i II stopnia w języku angielskim). Na kierunku Cultural Communication studenci rozwiną kompetencje językowe w języku angielskim i opanowują język polski na poziomie podstawowym, analizować będą skomplikowane zjawiska rozmaitych kultur i społeczeństw, rozwiną umiejętności zarządzania projektami oraz instytucjami kultury, opanują także nowoczesne technologie informacyjne.
Indywidualizacja kształcenia – tutoring
Na Wydziale Filologicznym studenci mogą indywidualnie kreować swoją ścieżkę kształcenia. Tutoring, metoda czerpiąca z najlepszych anglosaskich, oxfordzkich wzorców, polega na indywidualizacji procesu kształcenia. Certyfikowani tutorzy pracują ze studentami nad indywidualnymi lub grupowymi projektami naukowymi, których efektem jest doskonalenie umiejętności translatorskich i komunikacyjnych (np. projekt audiodeskrypcji – opowiadania filmów osobom niewidomym) lub prowadzenie badań kulturoznawczych w mniej lub bardziej egzotycznych krajach świata np. Ekwadorze czy na Łotwie. Na spersonalizowanych zajęciach z wykładowcą studenci na różne sposoby zgłębiają swoje zainteresowania naukowe.
Najlepiej zarabiający absolwenci
Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego w 2017 roku znaleźli się na 2. miejscu wśród najlepiej zarabiających (za absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego, a przed absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego) w dorocznym zestawieniu płac absolwentów publicznych uniwersytetów w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Raport firmy Sedlak&Sedlak objął zarobki brutto osiągane w 2016 roku przez absolwentów studiów II stopnia 18 uniwersytetów publicznych. Średnia zarobków absolwentów studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 roku wyniosła 4500 zł.
Rekrutacja

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 stycznia 2019 roku, 12:15