fbpx Dwie międzynarodowe konferencje naukowe: "Literaturoznawca literatem" i "Medializacja akademii na przestrzeni wieków" zainaugurowały rok akademicki 2015/2016 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dwie międzynarodowe konferencje naukowe: "Literaturoznawca literatem" i "Medializacja akademii na przestrzeni wieków" zainaugurowały rok akademicki 2015/2016

Dwie międzynarodowe konferencje naukowe: "Literaturoznawca literatem" i "Medializacja akademii na przestrzeni wieków" zainaugurowały rok akademicki 2015/2016

Dwie międzynarodowe konferencje naukowe
Dwie Paralelne Międzynarodowe Konferencje Naukowe zatytułowane Literaturoznawca literatem / Artystyczne kreacje profesorek humanistyki oraz "Obrazki z Zakładu": Medializacja akademii na przestrzeni wieków, zorganizowane przez literaturoznawczynie z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, prof.  Ludmiłę Gruszewską-Blaim i prof. Martę Koval, zainaugurowały 2 października 2015 rok akademicki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 połączona z otwarciem nowego budynku Wydziału Filologicznego dla neofilologii na Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, była okazją do podjęcia dyskusji nad kondycją uniwersytetu we współczesnym świecie, przyszłością humanistyki i humanistów, potrzebą akademickich kursów kreatywnego pisania oraz dyskusji nad dorobkiem literackim wykładowców naszego Wydziału z profesorami Stefanem Chwinem, Jerzym Limonem, Kazimierzem Nowosielskim na czele.
 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prof. Mirosław Szreder, prorektor ds. rozwoju i finansów UG oraz dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa, który wygłosił wykład zatytułowany W obronie humanistyki. Otwarcie nowoczesnego budynku oraz konferencje uświetnił wernisaż rysunków prof. Stefana Chwina. Na wystawę  złożyły się prace plastyczne pisarza, absolwenta Liceum Plastycznego w Gdyni Orłowie, stanowiące w dużej mierze ilustracje do jego wczesnych książek fantastycznych: Człowiek-Litera i Ludzie-skorpiony. Ciekawostkę stanowi oryginalny, artystyczny cykl Alfabet oraz rysunki gdańskich miejsc zapomnianych bądź nieistniejących. Wystawę można oglądać do 15 października 2015 w holu głównym nowego budynku Wydziału Filologicznego. Neofilologii przy ul. Wita Stwosza 51. W tym samym miejscu znajduje się wystawa książek literackich i artystycznych autorstwa naszych wydziałowych naukowców - pisarzy i poetów oraz literatów z zagranicy uczestniczących w dwóch Paralelnych Konferencjach.
 
W konferencjach wzięło udział 78 prelegentów z 32 uniwersytetów z całego świata i z Polski. W czasie trwania obrad odbywały się spotkania autorskie z profesorami-literatami zarówno z zagranicy, jak i zInstytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG m.in.: profesorów Olgi Kubińskiej, Davida Malcolma, Andrzeja Zgorzelskiego (professor emeritus) oraz dr Stanisława Modrzewskiego. W ramach obrad zwięzłą, acz wnikliwą "parametryzację" Wydziału Filologicznego pod względem dorobku prozatorskiego trójmiejskich naukowców przedstawił prof. Marek Wilczyński, dyrektor Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki w referacie zatytułowanym Wydział Filologiczny jako jednostka procesu historycznoliterackiego: Uwagi na kilku marginesach. Skupił się on na czterech wspólnych dla prozy naszego Wydziału aspektach: miejscu, traumie, historii i wyobrażeniach. Na warsztat analityczny wziął po jednej z powieści: Stefana Chwina, Jerzego Limona, Izabeli Morskiej (Filipiak) oraz Marka Jastrzębca Mosakowskiego, wystawiając na koniec gdańskiej prozie "wydziałowej" kategorię AAA+. Prof.  Bożena Chołuj z Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego w wykładzie plenarnym zajęła się zagadnieniem genderowania w literackiej twórczości profesorki-literaturoznawczyni Ingi Iwasiów. Kolejne referaty w języku polskim poświęcone były szczegółowym analizom twórczości literackiej twórców Wydziału Filologicznego oraz prozie uniwersyteckiej, która w literaturze polskiej nie rozwinęła się jeszcze tak dynamicznie, jak w krajach anglojęzycznych. Czyżbyśmy spętani m.in. brakiem dystansu do samych siebie obawiali się wziąć na literacki warsztat własne akademickie podwórko?

W czasach gdy humaniści skazani są na nieznośną płynność granic między dziedzinami naukowymi, konferencje – których pomysłodawczyni, prof. Gruszewska-Blaim, należy do międzynarodowej grupy badawczej zajmującej się reprezentacją uniwersytetu w powieści akademickiej – miały na celu przypomnieć, że to nie matematyka, prawo czy ekonomia, ale literatura i sztuka stanowią domeny najbliższe filologom i profesorom literatury. Podczas anglojęzycznej konferencji  (jednej z dwóch odbywających się równocześnie)  podejmującej temat reprezentacji uniwersytetu w różnych mediach przedstawiono referaty obejmujące tematyką zarówno czasy starożytne, jak i najnowsze. W sesjach stanowiących ramę trzydniowych obrad sięgnięto po przykłady z Akademii Platońskiej i Chmur Arystofanesa z jednej strony oraz fanfików i komiksów internetowych z drugiej. Towarzyszące konferencji wykłady plenarne poruszały równie szeroki wachlarz zagadnień. Na temat postaci akademików w sztukach Szekspira i innych dramaturgów Renesansu mówił w swym wykładzie prof. Jacek Fabiszak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swym plenarnym wykładzie prof. Ewald Mengel z Uniwersytetu Wiedeńskiego /Uniwersytetu w Zlin (Czechy), znawca literatury południowo-afrykańskiej oraz afrykańskiej, zarysował postawy profesorów w nigeryjskiej powieści wojennej. Druga z paralelnych konferencji, zatytułowana Literaturoznawca literatem / Artystyczne kreacje profesorek humanistyki (lub Literaturoznawczyni literatką / Artystyczne kreacje profesorów humanistyki – forma uzależniona od kontekstu) przyciągnęła badaczy zajmujących się twórczością takich profesorów i wykładowców, jak: C.S. Lewis, Vladimir Nabokov, John Barth, Julia Kristeva czy Zadie Smith. Prof. Merritt Moseley, z Uniwersytetu North Carolina w Asheville, który podobnie jak prof. Mengel i prof. Gruszewska-Blaim regularnie uczestniczy w konferencjach z serii „Powieść akademicka na świecie”, wygłosił wykład plenarny poświęcony literatom prowadzącym akademickie kursy kreatywnego pisania. Wątek kondycji humanistyki i humanistów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zasygnalizowany podczas otwarcia konferencji w wykładzie prof. Andrzeja Ceynowy, dziekana Wydziału Filologicznego, wrócił w kolejnym dniu obrad. Uważnie przyjrzała się mu prof. Agnieszka Graff z Uniwersytetu Warszawskiego w wykładzie Why are we here? Reflections on defenses of the humanities and the crisis of the university in the US, UK and Poland. Dwóm konferencjom towarzyszyły spotkania z profesor(k)ami-literat(k)ami i twórcami tekstów piosenek z różnych krajów Europy i Stanów Zjednoczonych. Wieczór autorski Slavy Barta (Izrael), Donalda Browna (USA), Geoffrey’a Greena (USA), Katarzyny Jerzak (USA/Polska), Nathana Longa (USA), Rachel Marsh (Wielka Brytania) i Rafaëla Newmana (Szwajcaria), odbywający się 3 października, poprowadził prof. David Malcolm, a spotkanie pt. Południe anglistów kończące polskie sesje konferencji prof. Jadwiga Węgrodzka. Zdolności aktorskie uczestników i uczestniczek spotkań dowodzą, że scena teatralna jest profesorom-literatom równie bliska jak pióro.

Tekst: Maja Wojdyło
i Anna Malcer-Zakrzacka
Zdjecia Anna Malcer-Zakrzacka
Komitet organizacyjny konferencji:
  • prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska Blaim
  • prof. UG, dr hab. Marta Koval
  • dr Wojciech Klepuszewski (Politechnika Koszalińska)
Sekretarze:
  • dr Marta J. Łysik (Uniwersytet Wrocławski)
  • mgr Maja Wojdyło (Uniwersytet Gdański)
Wolontariuszki (UG): mgr Alicja Chmiołek, mgr Monika Drzewiecka, Monika Feręc, Paulina Kamut, mgr Aleksandra Kozłowska, Ewelina Pawłowska, Paulina Szugalska
 
Tematy konferencji:
 
Literaturoznawca literatem/ Artystyczne kreacje profesorów humanistyki
(język: polski, angielski)
 
Polskie Wydziały Humanistyczne – z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego na czele – stanowią swoistą ‘przystań’ dla poetów i prozaików, których dorobek artystyczny często pozostaje w cieniu ich statusu akademickiego. Wychodząc z założenia, że środowisko akademickie ma znaczący wpływ na kształt artystyczny utworów publikowanych przez pracowników naukowych, chcielibyśmy w ramach konferencji stworzyć płaszczyznę do dyskusji nad współzależnościami między różnego rodzaju działalnością akademicką i artystyczną polskich i zagranicznych profesorów humanistyki.
 
‘Obrazki z Zakładu’: Medializacja akademii na przestrzeni wieków
(język: angielski)
 
Naukowcy i instytucje szkolnictwa wyższego nie od dziś przyciągają uwagę pisarzy i filmowców; wyidealizowany lub ostro satyryczny obraz środowiska akademickiego obecny w literaturze i kulturze poprzednich epok stanowi dogodny punkt wyjścia dla twórców literatury i filmu XX i XXI wieku. W ostatnich dekadach ubiegłego wieku akademicy, a zwłaszcza profesorowie humanistyki, zmuszeni byli na nowo określić pełnioną przez siebie rolę poprzez stworzenie bardziej ‘elastycznego’ podejścia do nauczania i pracy badawczej, co nie tylko zaowocowało zmianą ich statusu społecznego, lecz także stało się przyczynkiem do debaty na temat roli uniwersytetu prowadzonej zarówno w środowisku akademickim, jak i mediach. Celem konferencji jest omówienie i porównanie reprezentacji Uniwersytetu ukazanego jako bastion ‘intelektualnie Innego’ w literaturze, filmie, środkach masowego przekazu i nowych mediach.
Dwie międzynarodowe konferencje
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 października 2015 roku, 9:14