fbpx Lingwistyka stosowana - stacjonarne II stopnia | Wydział Filologiczny

Lingwistyka stosowana - stacjonarne II stopnia | Wydział Filologiczny

Lingwistyka stosowana

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Lingwistyka stosowana
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Lingwistyka stosowana na poziomie studiów magisterskich to kierunek, który umożliwia uzyskanie biegłości językowej w zakresie języka angielskiego (poziom C2) oraz języka niemieckiego (poziom C1), a także zaawansowanych umiejętności w zakresie tłumaczeń w parach języków: język polski – język niemiecki, język polski – język angielski oraz język niemiecki – język angielski. Językami wykładowymi większości zajęć z programu studiów są języki angielski i niemiecki. Biegła kompetencja językowa w zakresie dwóch ważnych w Unii Europejskiej i na całym świecie języków obcych jest największym atutem studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 
Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego oraz kompetencja translatoryczna, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, w branży turystycznej.
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych lingwistyki stosowanej (język angielski i język niemiecki)

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów pozostałych kierunków

 

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

2.   Egzamin ustny z języka angielskiego – max 25 pkt.  (poziom przynajmniej B2)

     Egzamin ustny z języka niemieckiego – max 25 pkt.  (poziom przynajmniej B2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 maja 2020 roku, 21:29