fbpx Paulina Maria Orczykowska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Paulina Maria Orczykowska

Paulina Maria Orczykowska

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 stycznia 2019 roku

magister Filologii polskiej

Paulina Maria Orczykowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ewangelie kanoniczne w mesjadach polskich od XIX do XXI wieku na wybranych przykładach - Chrzczonowicz, Nowakowski, Duda, Adamczyk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Edward Jakiel, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Piotr Włodyga
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, dr hab. Ewa Maria Krawiecka, prof. UAM

Dyplom nr 4396.


Gdańsk, 12 marca 2019 r.

Data publikacji: piątek, 15 marca 2019 roku, 12:46
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 marca 2019 roku, 12:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba