Magdalena Horodecka | Wydział Filologiczny

Magdalena Horodecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lutego 2018 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie Literaturoznawstwa

Magdalena Horodecka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Reprezentacje kulturowej Inności w reportażu literackim przełomu XX i XXI wieku (jednotematyczny cykl publikacji).”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Hanna Małgorzata Gosk, dr hab. Beata Katarzyna Nowacka, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Dyplom nr 876.


Gdańsk, 08 lutego 2018 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_horodecka.pdf356.73 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon horodecka_autoreferat_jezyk_polski.pdf525.29 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon sklad_komisji_mhorodecka.pdf323.44 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram_hab_horodecka.pdf237.24 KB