fbpx Dariusz Piotrowiak | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dariusz Piotrowiak

Dariusz Piotrowiak

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2017 roku

magister filologii polskiej

Dariusz Piotrowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Herby światem". Odjemek od "Herbów szlacheckich" Wacława Potockiego:komentowana edycja krytyczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Radosław Grześkowiak, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Roman Krzywy, prof. UW, dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Dyplom nr 4196.


Gdańsk, 02 października 2017 r.

Data publikacji: piątek, 6 października 2017 roku, 10:18
Ostatnia modyfikacja: piątek, 6 października 2017 roku, 10:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba