fbpx Beata Ramczykowska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Beata Ramczykowska

Beata Ramczykowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 2017 roku

mgr filologii polskiej

Beata Ramczykowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„„Nie przyszedłem pana nawracać…" Perswazja we współczesnym dyskursie kaznodziejskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bożena Matuszczyk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Ludmiła Kowalewska-Dąbrowska, ks. prof. dr hab. Wiesław Jan Przyczyna

Dyplom nr 4169.


Gdańsk, 09 czerwca 2017 r.

Data publikacji: środa, 21 czerwca 2017 roku, 14:03
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 2 października 2017 roku, 10:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba