fbpx Marta Anna Crickmar | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Marta Anna Crickmar

Marta Anna Crickmar

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Marta Anna Crickmar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pomiędzy centrum a obrzeżem: styl Brunona Schulza w przekładzie na język angielski”

„Between the centre and the periphery: Schulzian style in English translation”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: przekładoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech Marcin Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Fast, prof. dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 4044.


Gdańsk, 14 czerwca 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 8:27
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 8:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba