fbpx Stanisław Rosiek | Wydział Filologiczny

Stanisław Rosiek | Wydział Filologiczny

Stanisław Rosiek

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Stanisław Rosiek

uzyskał w dniu 22 kwietnia 2016 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 29 kwietnia 2016 r.