Logopedia - stacjonarne II stopnia | Wydział Filologiczny

Logopedia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Logopedia
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek logopedia współprowadzony jest przez Katedrę Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również kadrę naukowo-dydaktyczną innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego – Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii.

Na studiach logopedycznych II stopnia zdobywa się między innymi specjalistyczną wiedzę z zakresu neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, surdologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, emisji i higieny głosu. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i stopień magistra logopedii. Jest specjalistą w zakresie neurologopedii przygotowanym do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami neurologicznymi oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi od okresu noworodkowego. Posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających logopedów, jak również ma prawo prowadzić prywatną praktykę logopedyczną. Może kontynuować edukację w szkole doktorskiej. Najaktywniejsi studenci od kilku lat działają w prężnie rozwijającym się Naukowym Kole Logopedów, które zdobywa nagrody w różnych uczelnianych i pozauczelnianych konkursach, propagując logopedię na terenie Trójmiasta i poza nim: http://nklug.wordpress.com/.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Miejsce pracy magistra logopedy to przede wszystkim: przedszkola, szkoły podstawowe, licealne, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne i foniatryczne, ośrodki wczesnej interwencji, przychodnie lekarskie, szpitale (szczególnie na oddziałach neurologicznych i neonatologicznych), specjalistyczne gabinety prywatne, fundacje i stowarzyszenia, a w zakresie logopedii medialnej również radio, telewizja, teatry, seminaria duchowne.  Absolwent studiów logopedycznych drugiego stopnia posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i jest przygotowany do samodzielnego kierowania zespołem oraz zarządzania placówką, w której odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.
 

 

Kryteria przyjęć

Międzyuczelniany kierunek UG i GUMed

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie przydatności do zawodu logopedy oraz podstawowych wiadomości z zakresu logopedii – max 50 pkt.

Negatywna ocena stanu wymowy kandydata lub uzyskanie przez niego mniej niż 20 pkt. z wiadomości z zakresu logopedii wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)    Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)    Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
05 lipca 2019 r.

Sprawdzian przydatności do zawodu
09 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
ul. Wita Stwosza 58, pok. 126
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 23 63

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 lipca 2019 roku, 11:45