dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG | Wydział Filologiczny

dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG

Kontakt

Nr pokoju: 148

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: finsk@ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: +48 58 523 30 30
Nr pokoju: 150

Zawód

nauczyciel akademicki

Aktualnie pełnione funkcje: 

Zastępca dyrektora Instytutu Skandynawistyki

Koordynator linii szwedzkiej na kierunku Skandynawistyka

Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej

Opiekun szwedzkiej sekcji Naukowego Koła Tłumaczy Literatur Skandynawskich

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Skandynawistyka

Członek Rady Naukowej kierunku Skandynawistyka

Członek Wydziałowego Zespołu ds Zapewniania Jakości Kształcenia

Członek Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

Członek komitetu redakcyjnego Studia Scandinavica

Zdjęcie pracownika