dr Justyna Pomierska | Wydział Filologiczny

dr Justyna Pomierska

Zawód

nauczyciel

Aktualnie pełnione funkcje: 

 

Kierownik Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej  (IFP) - na urlopie do czerwca 2019

Kierownik studiów podyplomowych Nauczanie języka kaszubskiego (2018/19 dr hab. MArek Cybulski pełni te funkcję)

Komitet redakcyjny "Język - Szkoła - Religia" (czasopismo punktowane)

Zdjęcie pracownika