dr Justyna Pomierska | Wydział Filologiczny

dr Justyna Pomierska

Zawód

nauczyciel

Aktualnie pełnione funkcje: 

 

Kierownik Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej  (IFP)

Kierownik studiów podyplomowych Nauczanie języka kaszubskiego

Komitet redakcyjny "Język - Szkoła - Religia" (czasopismo punktowane)

Opiekun (studenckiego) koła naukowego Młodzi Dydaktycy

Opiekun I, II, III roku etnofilologii kaszubskiej (studia I st.) w IFP

Kierownik praktyki (spec. nauczycielska na etnofilologii kaszubskiej)

Zdjęcie pracownika