fbpx wykład | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

wykład

Wykłady

Po dość długiej hibernacji wznawiamy Doktowykłady! Ta edycja będzie miała odsłonę on-line, co może skłonić więcej osób do uczestniczenia w spotkaniach! Postaramy się, żeby biblioteki, z którymi współpracowaliśmy do tej pory objęły wydarzenia swoim patronatem i wspomogły nas w promowaniu wiedzy.

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na kolejną, 17. odsłonę cyklu wykładów „Kultura Dawnego Gdańska”. W środę, 27 stycznia, dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, wygłosi prelekcję na temat Gdańska i Pomorza w autobiografiach autorów pochodzenia żydowskiego po 1945 roku. Spotkanie odbędzie się online - udział jest bezpłatny.

Instytut Badań nad Kulturą zaprasza 7 grudnia br. na Otwarte Spotkanie Naukowe

z profesorem Andrzejem Szahajem (UMK),

zatytułowane Postmodernizm w architekturze i naukach humanistycznych.

"Oblicza komiksu współczesnego" - przedmiot fakultatywny prowadzony przez dr Przemysława Zawrotnego. Zapraszamy studentów Wydziału Filologicznego, którzy mają do zrealizowania w semestrze zimowym 2020/2021 fakultet w wymiarze 30 godzin zajęć (2 ECTS, zaliczenie na ocenę) do Instytutu Badań nad Kulturą, e-mail: kultura@ug.edu.pl, tel. 58 523 22 31

W poniedziałek 14 grudnia 2020 godz. 17.00 (zmiana w programie) na MS Teams zapraszamy wykład on-line dr hab. Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, prof. UG, pt. Szukając własnych dróg na pograniczu. Rozdroże 1918−20 w tekstach autobiograficznych mieszkańców Pomorza.
z

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza (Instytut Filologii Germańskiej)

zaprasza na otwarty gościnny wykład online prof. Renaty Makarskiej z Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji

na temat Supermigranci, nowi Niemcy i pokolenie Podolskiego. Polscy migranci drugiej generacji w niemieckiej literaturze i kulturze.