fbpx Kronika Wydziału w latach 2008-2012 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kronika Wydziału w latach 2008-2012

16 czerwca 2012

ŚWIĘTO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Miejmy odwagę mówić o Uniwersytecie z dumą

 

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału oraz tradycyjny piknik z okazji Święta Wydziału Filologicznego odbyły się 16 czerwca 2012 roku.
W swoim przemówieniu dziekan Wydziału Filologicznego nawiązał do odbywającej się na naszym Wydziale debaty na temat uniwersytetu XXI wieku i zachęcał humanistów do wyzbycia się kompleksów i mówienia dobrze o sobie:

- Nie wydaje mi się też, abyśmy wszyscy, ani nawet znaczący nas odsetek, byli oszustami i hipokrytami, nepotami i akademickimi geszefciarzami, którzy pokątnie załatwiają sobie i swoim znajomkom stopnie i tytuły naukowe. Nie wydaje mi się, że studenci tylko udają, że się uczą, a my udajemy, że ich uczymy, a jak już uczymy, to tylko rzeczy absolutnie nieprzydatnych w prawdziwym życiu po studiach. Komu potrzebny jest SCS? Komu potrzebna poetyka? Komu potrzebna teoria literatury czy językoznawstwo kognitywne? Przyznacie Państwo, że prawie nikomu. Tylko jak nauczać na poziomie akademickim o języku, i samego języka, nie dając żadnych podstaw z zakresu teorii (lub gramatyki) języka, jego historii i historii jego form graficznych? Jak nauczać historii literatur, polskiej i światowych, bez wiedzy o formach literacki, jakie się na przestrzeni wieków wykształciły i dlaczego przyjęły taki właśnie kształt? - mówił dziekan. - Bunt i złość są dobre a nawet konieczne, jeśli owocują pozytywnymi projektami na przyszłość. Są jałowe, gdy służą tylko poprawieniu sobie samopoczucia. Mamy mocne powody, by o naszej wielkiej Alma Mater i o tej mniejszej, o naszym Wydziale, (który, nota bene, pod względem kadrowym jest największym i najsilniejszym wydziałem na Uniwersytecie Gdańskim) myśleć i mówić z zasłużoną dumą. Miejmy odwagę to robić.

Podczas uroczystości prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich UG oraz dziekan prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa wręczyli aż osiem dyplomów habilitacyjnych. Na stopień doktora promowano 15 młodych doktorów. Dyplomy ukończenia studiów otrzymała piętnastoosobowa grupa chińskich studentów naszej polonistyki, którzy po dwóch latach studiowania na naszym Wydziale wracają na macierzysty Harbin Normal University w Chinach. W podziękowaniu Chińczycy zatańczyli w strojach ludowych tradycyjnego polskiego krakowiaka. Taniec przygotował z nimi Zespół Pieśni i Tańca "Jantar" UG.
Podczas uroczystości wręczono medale Uniwersytetu Gdańskiego za współpracę z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym UG paniom: docent Jewgienij Lichinie z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz Tatianie Chochłowej z Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Warszawie. Medale Uniwersytetu przyznano także nieobecnym profesor Loli Zwonariowej oraz profesorowi Jurijowi Zwieriewowi z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.
Następnie dziekan Wydziału Filologicznego przekazał Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego dar dziesięciu rodzinnych XIX-wiecznych szwedzkich luterańskich Biblii, modlitewników i śpiewników ofiarowany naszemu Wydziałowi przez Aleksandrę Ziółkowska-Boehm i jej męża Norman Boehm. Uzupełnią one kolekcję przekazanych wcześniej bibliotece przez Państwa Boehm darów. Aleksandra Ziółkowska-Boehm jest polską pisarką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, autorką 30 książek reportażowych oraz spadkobierczynią spuścizny słynnego polskiego reportera Melchiora Wańkowicza. Biblie są pamiątką rodzinną, należały do babki Normana Boehm – Blendy Bergman-Boehm. Dar ten posłuży badaczom, biblistom oraz studentom gdańskiej skandynawistyki do pogłębiania wiedzy o religii i kulturze tego kraju. Dar odebrała pani Małgorzata Śleszyńska, kierownik Biblioteki Humanistycznej UG.
Oficjalną część uroczystości zakończył wielce praktyczny przed wakacjami, a zarazem niezwykle błyskotliwy wykład prof. UG, dr hab. Moniki Rzeczyckiej o Magicznych właściwościach podróżowania.
Następnie profesorowie, doktorzy i studenci udali się do serca Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego czyli pod pomnik Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na tradycyjny piknik. W sielskiej atmosferze trwał on nieprzerwanie co najmniej trzy godziny.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
 
 • Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: śr., 30.05.2012 r., 0:00

4 czerwca 2012

ZAWIESZENIE WIECHY NA BUDYNKU NEOFILOLOGII

Neofilologia - uniwersytecka wieża Babel

 

Uroczystość zawieszenia wiechy na budynku neofilologii Wydziału Filologicznego odbyła się 4 czerwca 2012 roku na placu budowy przy głównym wejściu do nowego budynku naszego Wydziału. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i kościelnych: Sławomir Nowak, minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego, Jacek Guliński, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski, Michał Owczarczak, wicewojewoda, przedstawiciele głównego wykonawcy nowego gmachu neofilologii z prezesem spółki Polimex Mostostal S.A. Aleksandrem Jonkiem na czele oraz architekci budynku – Jerzy Wolski, Jarosław Rawerski i Jarosław Ambroszkiewicz z biura projektowego Wolski Architekci.
Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Jacek Guliński przeczytał list nadesłany przez minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę Kudrycką, która wyraziła wiarę, że nowy obiekt dydaktyczny, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, osi priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, przyczyni się nie tylko do poprawy warunków studiowania, podniesienia naukowej rangi uczelni, ale także wzbogacenia jej oferty edukacyjnej.
Arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, który nazwał żartobliwie budynek neofilologii trójmiejską wieżą Babel, podkreślił zasługi dwóch wielkich budowniczych Uniwersytetu Gdańskiego, rektorów: prof. Andrzeja Ceynowy i prof. Bernarda Lammka. Neofilologia będzie wszak kuźnią specjalistów w dziedzinie języków obcych i kultur narodowych, a także miejscem twórczej wymiany myśli oraz intelektualnych sporów.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek zapewnił, że nowoczesna infrastruktura Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego jest szansą na to, aby w trudnych dla uczelni czasach przyciągnąć na Uniwersytet Gdański studentów z innych regionów Polski i zagranicy. Daje ona także możliwość prowadzenia badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach i kształcenia na najwyższym poziomie.
Gospodarz nowego budynku neofilologii, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Andrzej Ceynowa wspomniał o roli humanistyki: języka ojczystego i języków obcych w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wskazał także na znaczącą poprawę warunków studiowania przez studentów zwłaszcza tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2013/2014. Obecnie w zbudowanym w 1970 roku budynku Wydziału Filologicznego na jednego studenta przypada 1,84 metra kwadratowego. W nowym budynku młodzi neofilolodzy będą mieli do dyspozycji, m.in. laboratoria do nauki tłumaczeń ustnych oraz prawdziwą scenę teatralną:
– Czasami marzenia się spełniają, nowy gmach dla neofilologii pozwoli na lepszy rozwój naszego Wydziału i umożliwi otwieranie nowych kierunków, takich jak: sinologia czy arabistyka – powiedział Dziekan.
Uroczystości towarzyszyła pikieta studentów i doktorantów z kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego prowadzona pod głównym hasłem „Edukacja to nie towar”, a związana z drugą edycją konferencji „Wściekli i oburzeni”, poświęconej Uniwersytetowi XXI wieku i jego społecznej roli. Konferencję organizuje, m.in. prof. Ewa Nawrocka z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pon., 14.05.2012 r., 0:00

10 maja 2012

Wybory Dziekana i Prodziekanów Wydziału Filologicznego

 

Dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016 został wybrany prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. Wybory odbyły się 10 maja 2012 roku. Prodziekanami zostali wybrani: prof. UG, dr hab. Izabela Kępka, prodziekanem ds. kształcenia, dr Urszula Patocka-Sigłowy, prodziekanem ds. studenckich, prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek, prodziekanem ds. nauki. Wybory odbyły się 17 maja 2012. Państwu Dziekanowi i Prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.
Przedstawicielami Wydziału Filologicznego do Senatu UG wybrani zostali: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga i prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: wt., 11.04.2017 r., 15:12
Data publikacji: czw., 10.05.2012 r., 0:00

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

Wmurowanie kamienia węgielnego pod neofilologię

 
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 i wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się w piątek 30 września 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Po uroczystej immatrykulacji wszystkich studentów I roku, którzy tłumnie przybyli na inaugurację Dziekan Wydziału Filologicznego wręczył indeksy studentom pierwszego roku, którzy z najlepszym wynikiem przeszli proces rekrutacji. Po immatrykulacji studenci I roku stali się pełnoprawnymi studentami Wydziału Filologicznego.
Ukoronowaniem pracy naukowej pracowników naszego wydziału było wręczenie przez prorektora ds. rozwoju i finansów, prof. UG, dr. hab. Mirosława Krajewskiego Nagród Naukowych Rektora UG. Za opracowanie innowacyjnej koncepcji i konsekwentną realizację studiów translatorycznych zespołową Nagrodę Rektora otrzymał znakomity zespół translatoryków z Instytutu Anglistyki: prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński, dr Łucja Biel, mgr Paula Gorczyńska oraz dr Olga Kubińska. Indywidualne nagrody I stopnia otrzymali prof. UG dr hab. Maciej Widawski za książkę pt. Slang UG oraz dr Bartosz Dąbrowski za książkę pt. Szymanowski. Muzyka jako autobiografia Natomiast indywidualną nagrodę II stopnia za działalność dydaktyczną i organizacyjną oraz wkład w rozwój Wydziału Filologicznego otrzymała prodziekan ds. studenckich dr Urszula Patocka – Sigłowy. Laureatom Nagród Rektora gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i organizacyjnych. Skrzący humorem wykład inauguracyjny o motywach ludycznych badań literackich i ludycznym rysie naszego wydziału (w tle) zatytułowany Filologia jako gra i zabawa. O niektórych ludycznych aspektach literaturoznawstwa wygłosił świeżoupieczony dr hab. Maciej Michalski z Instytutu Filologii Polskiej UG.
Tuż po inauguracji roku akademickiego na placu budowy obok Wydziału Filologicznego odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, w której udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz kościelnych, m.in.: Sławomir Nowak, minister w Kancelarii Prezydenta RP, Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego, prof. dr hab. Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, arcybiskup metropolita gdański dr Sławoj Leszek Głódź, pomorscy parlamentarzyści – Iwona Guzowska, Jan Kulas i Paweł Orłowski, oraz wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak, marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, wiceprezydent Miasta Gdańska Ewa Kamińska. Wykonawcę budynku reprezentował wiceprezes zarządu firmy Polimex-Mostostal Grzegorz Szkopek. Wszyscy goście wspierający słowem i finansami budowę Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, władze uniwersytetu i wydziału oraz nestorzy Wydziału Filologicznego: dziekani seniorzy i zasłużeni profesorowie złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym, który został uroczyście wmurowany na placu budowy budynku neofilologii Wydziału Filologicznego UG.
 
 • Galeria zdjęć z inauguracji. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

 

 • Galeria zdjęć z wmurowania kamienia węgielnego pod budynek neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

 

O BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UG

Nowy gmach dla kierunków neofilologicznych Wydziału Filologicznego UG zostanie wybudowany w ciągu nadchodzącego roku akademickiego, planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2012 r. Umowa na budowę neofilologii została podpisana przez władze Uniwersytetu Gdańskiego 12 lipca 2011 r. Projekt budynku wykonał, zwycięzca konkursu architektonicznego, biuro projektowe Wolski&Partners Architekci Sp. z o.o. z Gdyni. Wykonawcą, wybranym w przetargu nieograniczonym, jest firma Polimex-Mostosal S.A. z siedzibą w Warszawie. Gmach neofilologii będzie kosztował ponad 52 mln. zł. Część kosztów zostanie sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 (Oś Priorytetowa 2: Społeczeństwo Wiedzy). Umowa o dofinansowanie została podpisana 26 marca 2010 r., a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 23 mln. zł. Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana ze środków uzyskanych z rezerwy celowej Ministerstwa Finansów.
Powierzchnia całkowita części budynku przeznaczonej dla neofilologii to prawie 16 tys. metrów kwadratowych. Budynek będzie czterokondygnacyjny. Znajdą się w nim, m.in. nowoczesne sale wykładowe, sale do tłumaczeń specjalistycznych i konferencyjnych, laboratorium językowe, centrum e-learningowe UG, teatr, biblioteka humanistyczna i pracowania komputerowa. Budynek wyposażony będzie w nowoczesne urządzenia, zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego budowa pozwoli na uruchomienie nowych kierunków i specjalności oraz na utrzymanie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym.

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

 • Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Filologicznego UG, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowy
 • Wystąpienie Rektora/ Prorektora UG
 • Immatrykulacja studentów
 • Wręczenie indeksów najlepszym studentom
 • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego
 • Promocje doktorskie
 • Gaude, Mater Polonia
 • Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Maciej Michalski
 • Gaudeamus igitur
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: pon., 26.10.2015 r., 9:05
Data publikacji: czw., 01.09.2011 r., 0:00

30 czerwca 2011

HAYDEN WHITE DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Światowej sławy amerykański historyk i teoretyk literatury profesor Hayden White, profesor kalifornijskiego Uniwersytetu Stranforda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Senat naszej uczelni przyznał ten tytuł „w uznaniu jego wybitnego wkładu w rozumienie jak język i spuścizna literacka kształtują zapis doświadczenia historycznego" uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 30 czerwca 2011 roku. Z wnioskiem o nadanie najwyższego tytułu akademickiego prof. Haydenowi White'owi wystąpiła Rada Wydziału Filologicznego UG.
Podczas uroczystości, która odbyła się 20 października 2011 dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa podkreślił, że oddajemy hołd wielkiemu humaniście i sokratejskiemu myślicielowi, który choć powtarza, by oprzeć się pokusie nauczania, sam jednak od wielu lat wspaniale naucza – w inny sposób jednak, z odwagą zmieniając nasze rozumienie historii. Przypomniał jedną z myśli Pana Profesora, która wzbudziła wiele kontrowersji – „Przeszłość jest krainą fantazji, na którą rzutujemy nasze pragnienia, nadzieje i myśli na przyszłość”.
W laudacji dorobku doktora honorowego promotor doktoratu honorowego prof. UG, dr hab. David Malcom powiedział, że profesor White pomaga nam zrozumieć, jak blisko sąsiadują ze sobą fakt i legenda, w jaki sposób możemy snuć opowieści, które usprawiedliwiają zbrodnie lub sprawiają, że budujemy rzeczy wielkie.
Recenzentami dorobku naukowego prof. Haydena White'a byli prof. dr hab. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. UAM, dr hab. Ewa Domańska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński z Uniwersytetu Gdańskiego. Recenzenci stwierdzili jednoznacznie, że prof. Hayden White jest jednym z najwybitniejszych uczonych amerykańskich w dziedzinie nauk humanistycznych, w szczególności w teorii historiografii i teorii literatury. Doktorat honoris causa dla prof. Haydena White jest więc wyrazem uznania dla jego dorobku złożonym w imieniu humanistyki polskiej. Wszyscy recenzenci wskazują na fundamentalną rolę prof. White'a we współczesnej teorii badań historycznych i określają jego wydaną w r. 1973 książkę Metahistory mianem dzieła przełomowego, a dziś już klasycznego. Od jego wydania prof. White uważany jest za twórcę narratywizmu. W języku polskim dostępne są dwa zbiory jego artykułów skupione wokół teorii historiografii: Poetyka pisarstwa historycznego i Proza historyczna.
Prof. Ryszard Nycz wskazał na znaczący udział amerykańskiego badacza w trzech fundamentalnych "zwrotach" charakterystycznych dla humanistyki i nauk społecznych drugiej połowy XX stulecia: językowym, kulturowym i etycznym.
Charakteryzując literaturoznawcze dokonania prof. Haydena White'a, prof. Marek Wilczyński zauważył natomiast, iż "w jego rozważaniach nad dziejami klasycznej historiografii europejskiej ujawnił się strategiczny sojusz miedzy warsztatem historyka a metodami nauki o literaturze, zaświadczony", zatem według Haydena White fakt historyczny, należący nieodwołalnie do przeszłości, istnieje wyłącznie poprzez język i retorykę dokumentów, które go utrwaliły, i że bez analizy tego języka [...] badacz popada w nostalgiczną naiwność zakorzenioną nie w prawdzie obiektywnej, a tylko we własnym owej prawdy pragnieniu.
W głębokim przekonaniu recenzentów prof. Hayden White jest jednym z ważniejszych myślicieli ponowoczesnego świata, a jego refleksja podpowiada jak interpretować szczególny moment, jakim znalazła się dziś cywilizacja zachodnia.
Uroczystościom nadania doktoratu honoris causa towarzyszyła trzydniowa konferencja zatytułowana American experience - The experience of Ameryka, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych, której doktor honorowy Uniwersytetu Gdańskiego był gościem i uczestnikiem.

 

 • Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 27.02.2014 r., 12:52
Data publikacji: wt., 02.08.2011 r., 0:00

ŚWIĘTO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Po raz trzeci nowy Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego obchodził swoje Święto. Uroczystość połączona z wręczeniem dyplomów habilitacyjnych i promocjami doktorskimi odbyła się 18 czerwca 2011 roku. Radosnym zbiegiem okoliczności tego samego dnia Nagrodę Literacką Gdynia otrzymał profesor Stefan Chwin, znakomity pisarz i literaturoznawca na Wydziale Filologicznym UG, ceniony przez rzesze studentów i absolwentów wykładowca gdańskiej polonistyki. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał prof. dr hab. Jerzy Limon z Instytutu Anglistyki, twórca powstającego w Gdańsku Teatru Szekspirowskiego.
Wydział rozwija się bardzo dynamicznie. Podczas uroczystego posiedzenia społeczności naszego Wydziału dyplomy habilitacyjne odebrało aż dziesięciu świeżo upieczonych profesorów nadzwyczajnych, zaś czternaście osób otrzymało promocje na stopień doktora nauk humanistycznych:
- Jesteśmy najstarszym, największym i bardzo prężnie rozwijającym się naukowo Wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego. Tych dziesięciu naukowców, którzy habilitowali się w minionym roku akademickim to imponujące osiągnięcie w rozwoju kadry naukowej. W ciągu trzech lat, od roku 2009 przybyło nam osiemnastu profesorów nadzwyczajnych – mówił prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego UG. – W planach są już kolejne habilitacje. Natomiast jeśli chodzi o rozwój infrastruktury naszej uczelni z radością i nadzieją czekamy na rozpoczęcie budowy budynku dla neofilologii, które ma nastąpić w tym roku.
Stefan Chwin laureatem NLG
Znakomitą nagrodą i ukoronowaniem gdańskiej humanistyki było ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie, tego samego dnia, Nagrody Literackiej Gdynia profesorowi Uniwersytetu Gdańskiego Stefanowi Chwinowi. To prestiżowe wyróżnienie naszemu wybitnemu literaturoznawcy i pisarzowi przyniósł I tom książki profesorskiej zatytułowanej Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (Wydawnictwo Tytuł). Czytaj artykuł poniżej.
Młodzi profesorowie
Wśród osiągnięć naukowych Wydziału Filologicznego warto podkreślić tegoroczne znakomite habilitacje młodych gdańskich literaturoznawców. Ich średnia wieku to 40 lat, ale dorobek imponujący np. książka Historie oka: Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot romanisty Tomasza Swobody, rozprawa habilitacyjna Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX wieku i początku XX wieku rusycystki i prodziekana ds. nauki Moniki Rzeczyckiej, badania warsztatu Filozofa jako pisarza na przykładach Leszka Kołakowskiego, Barbary Skargi i Józefa Tischnera poprowadzone przez polonistę Macieja Michalskiego, a także najlepsze w Polsce edycje literatury staropolskiej przygotowane od lat przez Radosława Grześkowiaka habilitowanego na podstawie pracy Barokowy erotyk jako przedmiot badań edytora i interpretatora.
Nowe logo
Ważnym punktem programu obchodów Święta była prezentacja nowego logo Wydziału Filologicznego. Znak graficzny, nawiązujący do otwartej księgi, przedmiotu badań literaturoznawców i językoznawców, został zaprojektowany w ramach współpracy Wydziału Filologicznego UG z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dzięki zaangażowaniu dziekana Wydziału Grafiki gdańskiej ASP prof. Janusza Akermanna na zajęciach w pracowni grafiki projektowej prof. Janusza Górskiego studenci ASP projektowali znak, który miał identyfikować i reprezentować Wydział Filologiczny. Twórcą zwycięskiego projektu prezentowanego u szczytu naszej strony internetowej jest student ASP, Adam Ignaciuk.
Piknik pod Mrongowiuszem
Oficjalną część Święta Wydziału Filologicznego zakończył wykład zatytułowany O kulcie różnicy i ważności prawdy we współczesnych badaniach literackich, który wygłosił prof. UG. dr hab. Hieronim Chojnacki z Katedry Skandynawistyki, laureat Nagrody im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla Najlepszych Nauczycieli Akademickich przyznawanej od kilku lat na Uniwersytecie Gdańskim. Obchody Święta Wydziału zakończyły się tradycyjnym piknikiem pod pomnikiem Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka

 • Galeria zdjęć. Kliknij zdjęcie poniżej.

Program uroczystości:
 • Gaudeamus igitur
 • Powitanie gości przez Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowę
 • Wystąpienie Rektora/Prorektora
 • Prezentacja logo Wydziału Filologicznego
 • Wręczenie dyplomów habilitacyjnych
 • Promocje doktorskie
 • Wręczenie dyplomów magisterskich i licencjackich
 • Wykład prof. UG, dr. hab. Hieronima Chojnackiego zatytułowany O kulcie różnicy i ważności prawdy we współczesnych badaniach literackich.
 • Gaude, Mater Polonia
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pon., 06.06.2011 r., 0:00

8 listopada 2010 r.

OTWARCIE LABORATORIUM DO NAUKI TŁUMACZEŃ USTNYCH

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego wzbogacił się o nowoczesne laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych. Zostało ono otwarte 8 listopada 2010 roku. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauczania przekładu ustnego.
Otwarcia laboratorium dokonał m.in. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. inż. Bernard Lammek. Rektor podkreślił m.in. rolę jaką we współczesnej Polsce, która jest ważną częścią Unii Europejskiej, mają do odegrania dobrze wyszkoleni tłumacze. Napływ kapitału zagranicznego do kraju powodują wzrost zapotrzebowania na usługi wysoko wykwalifikowanych tłumaczy ustnych świadczone podczas coraz liczniejszych spotkań.
W laboratorium studenci Translatoryki w Instytucie Anglistyki, w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, nabywają umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza ustnego (ang.-pol., pol.-ang. - to obecnie oferowane języki; w niedalekiej przyszłości dołączymy kolejne). Absolwenci kierunku są przygotowani do tłumaczenia wszelkiego rodzaju spotkań niezależnie od preferowanej formy tłumaczenia (symultaniczne kabinowe, konsekutywne ("po mówcy"), szeptane, towarzyszące i inne). Nie obce są im podstawy dyplomacji, etyka zawodu, słownictwo specjalistyczne i umiejętność zarządzania stresem.
Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauczania przekładu ustnego. W jego skład wchodzi m.in. pięć dwuosobowych kabin na podestach i osiem stanowisk delegatów do ćwiczenia tłumaczeń symultanicznych w oparciu o sygnał wejściowy z wielu możliwych źródeł (prowadzący, student, komputer stacjonarny, laptop, odtwarzacz DVD i inne).
Ćwiczony tekst może być omawiany przez prowadzącego w trakcie czynności tłumaczenia lub po jej wykonaniu, na forum lub podczas indywidualnego kontaktu prowadzącego z wybranym studentem lub grupą studentów, bez przerywania ćwiczenia pozostałym. Ścieżki z nagraniami materiałów źródłowych i docelowych są zachowywane na macierzy dyskowej w wygodnych cyfrowych formatach, umożliwiających ich dalszą obróbkę w laboratorium lub poza nim.
Rozbudowany system urządzeń audio pozwala studentom na pracę w warunkach imitujących realia pracy tłumacza ustnego; oprócz zaznajamiania studentów z tajnikami pracy z mikrofonem, prowadzący może na przykład wprowadzać zakłócenia imitujące dźwięki, z jakimi tłumacz styka się wykonując tłumaczenie konsekutywne lub towarzyszące w zakładach produkcyjnych.
Materiały audio wideo są wyświetlane na dotykowej tablicy interaktywnej, która jest ponadto wykorzystywana do nauczania systemów notacji konsekutywnej, przekładu a vista oraz umożliwia wprowadzanie bieżących zapisków do wyświetlanych tekstów czy prezentacji.
Ćwiczenie notacji i przekładu a vista w czasie rzeczywistym wspomagane jest także użyciem tabletu, z którego obraz wyświetlany jest przez projektor multimedialny na tablicy interaktywnej, umożliwiając grupową analizę rozwiązań notacyjnych wprowadzanych przez jednego ze studentów w danej chwili.
Dzięki kamerze cyfrowej dostępnej w laboratorium studenci mają możliwość analizowania zarejestrowanych prób wykonanego przez siebie tłumaczenia konsekutywnego tak w warstwie słownej, jak i pozawerbalnej.
Dodatkowo, ergonomię laboratorium podnosi duży stół konferencyjny, wykorzystywany m.in. do symulowania negocjacji i innych form spotkań, a także kopiarka wielofunkcyjna, ułatwiająca elastyczne wprowadzanie do programu zajęć przyniesionych przez uczestników lub prowadzących. materiałów prasowych. Także przyjazna kolorystyka i staranne wykonanie elementów wyposażenia współtworzą przyjazny klimat w laboratorium.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pon., 15.11.2010 r., 0:00

1 października 2010 r.

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

Wasz wybór to strzał w dziesiątkę!

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego z okazji inauguracji roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Filologicznym odbyło się 1 października 2010 roku o godz. 12.30 w auli Wydziału Filologicznego w Gdańsku Oliwie:
- Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w świecie, w którym gospodarka oparta jest nie tylko na wiedzy, ale coraz bardziej, na wiedzy komunikowanej wielojęzykowo. Wasz wybór to strzał w dziesiątkę. Gratuluję wam i życzę powodzenia - mówił dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa do studentów I roku, ciesząc się, że tak wielu z nich wybrało studia na naszym wydziale.
W tym roku akademickim liczba studentów na Wydziale Filologicznym wzrosła i przekroczyła 5 tys. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia rozpoczęło 1775 osób, a na studia doktoranckie III stopnia 95 osób. Podczas inauguracji odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku, podczas której indeksy odebrała grupa tych młodych ludzi, którzy z najwyższą liczbą punktów przeszli proces rekrutacji.
W trafności wyboru utwierdził pierwszaków także Prorektor ds. Nauki Grzegorz Węgrzyn, znakomity biolog i genetyk, mówiąc, że język był tym elementem doprowadził człowieka do tego miejsca, w którym dziś jesteśmy:
- Język jest motorem cywilizacji. Specyfika języków, które będziecie studiować, determinuje sposób myślenia, a co za tym determinuje specyfikę i różnorodność języka nauki - mówił.
Prorektor prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn przeprowadził również promocje doktorskie oraz wręczył Nagrody Rektora UG pracownikom naukowym i administracyjnym.
Uroczystość zwieńczył wykład prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej zatytułowany Wątki miłosne w poezji Stanisława Barańczaka. Wykład poprowadzony z wielką klasą i "chirurgiczną precyzją" przeniósł słuchaczy w intymną przestrzeń poezji.
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka

Program uroczystości:

 • Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Filologicznego UG, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowy
 • Wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • Immatrykulacja studentów
 • Wręczenie indeksów najlepszym studentom
 • Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego
 • Wręczenie nagród Rektora UG
 • Promocje doktorskie
 • Gaude, Mater Polonia
 • Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • Gaudeamus igitur
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pon., 30.08.2010 r., 0:00

17 czerwca 2010 r.

Święto Wydziału Filologicznego

Święto Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego połączone z uroczystością wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich odbyło się 17 czerwca 2010 roku w auli Wydziału Filologicznego. Uroczystość stała się okazją do wręczenia Medalu Uniwersytetu Gdańskiego prof. zw. dr. hab. Marianowi Szczodrowskiemu, dziekanowi Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w latach 2002-2005. Szczególne zasługi dziekana prof. dr. hab. Mariana Szczodrowskiego dla rozwoju Wydziału i gdańskiej germanistyki podkreślił wręczający medal prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich.
Podczas uroczystości dyplomy habilitacyjne odebrało 6 naukowców, na doktorów promowano 21 doktorantów naszego Wydziału:
- Ogromna ilość promowanych dziś doktorantów i odbierających dyplomy habilitacyjne naukowców stanowi o sile naszego Wydziału, o sile i misji gdańskiej humanistyki - mówił dziekan prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, który w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji, to znaczy do początków kształcenia akademickiego na Pomorzu, które skupiło się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.
Święto Wydziału Filologicznego stało się także okazją do przekazania przez Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowę na ręce pani dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Grażyny Jaśkowiak daru Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm i Normana Boehm XIX-wiecznej anglojęzycznej Biblii należącej do ich przodków spokrewnionych ze szwedzkim rodem Bergmanów (należy do niego m.in. szwedzka gwiazda kina Ingrid Bergman). Wartość badawczą tego egzemplarza stanowią odręczne zapiski, dokumenty rodowe i zdjęcia właścicieli - członków kościoła luterańskiego. Dziekan prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa przekazał do zbiorów bibliotecznych niemieckojęzyczną Biblię z 1912 tłumaczoną przez Marcina Lutra, oraz dwutomowy Słownik łacińsko-polski Floriana Bobrowskiego, wydany w Wilnie 1910 roku, oba pochodzące z własnego księgozbioru.
Na zakończenie uroczystości brawurowy wykład zatytułowany Sennik polski, podkreślający raczej niechęć naszego narodu do śnienia, marzeń i majaków sennych, wygłosił prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski.
Uroczystość zakończyła się tradycyjnym piknikiem wydziałowym, który odbył się pod pomnikiem Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: wt., 08.06.2010 r., 0:00

26 marca 2010 r.

 Nowy gmach

neofilologii dla Wydziału Filologicznego UG

26 marca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, reprezentowanym przez JM Rektora UG oraz Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Tekst: Beata Czechowska-Derkacz,
rzecznik prasowy UG
Szczegóły. Patrz więcej.

26 marca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, reprezentowanym przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka oraz Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd w osobach Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego – Pana Wiesława Byczkowskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych.
W uroczystym podpisaniu umowy ze strony Uniwersytetu Gdańskiego udział wzięli JM Rektor UG prof. Bernard Lammek oraz Kanclerz UG dr Jerzy Gwizdała.
Nowy gmach neofilologii o powierzchni użytkowej około 11 tysięcy m2 to budynek przeznaczony dla Wydziału Filologicznego; będzie to obiekt dwufunkcyjny z wydzielonymi częściami: neofilologiczną i administracyjno-rektorską. W czterokondygnacyjnej części budynku, przeznaczonej dla neofilologii, będą się mieściły m.in.: Instytut Anglistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Skandynawistyki oraz Katedra Slawistyki. Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna. 
Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przełom roku 2010/2011, zakończenie do końca roku 2013.
Inwestycja powstaje w ramach projektu UG – Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Bałtyckiego Kampusu zaplanowano budowę obok już istniejących – rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biblioteki Głównej UG, nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii – kolejnych nowych budynków wydziałów: Biologii (budowa już się rozpoczęła), Chemii, budynku informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, nowego gmachu neofilologii dla Wydziału Filologicznego, a także Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz domu studenckiego na około 240 miejsc (drugi powstanie w kampusie sopockim). Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2007-2013). Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości ponad 236 milionów złotych.
 
Nowy budynek neofilologii dla Wydziału Filologicznego – wybrane dane parametryczne
 • powierzchnia całkowita – ponad 14 000 m2
 • 13 sal wykładowych
 • 55 sal seminaryjno-ćwiczeniowych
 • 2 sale audytoryjno-teatralne
 • 2 laboratoria
 • czytelnia
 • pokoje dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dla doktorantów
 • pomieszczenia administracyjne 
Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna.
Tekst: Beata Czechowska-Derkacz,
rzecznik prasowy UG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pon., 29.03.2010 r., 0:00