fbpx Pracownie naukowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Pracownie naukowe

Pracownie naukowe

Pracownicy Zakładu  działają w ramach zespołów i pracowni badawczych, powołanych do wspólnego prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników, a także pozyskiwania na te cele środków finansowych ze źródeł uniwersyteckich i zewnętrznych (krajowe i zagraniczne granty badawcze).

1.      Pracownie działające przy Zakładzie:

Pracowania Badań Kultury Artystycznej Trójmiasta (kierownik: dr Barbara Forysiewicz) 

Pracownia Badań Legend Miejskich Gdyni (kierownik: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec)

Pracownia Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego (kierownik: dr inż. Zbyszek Dymarski)
Członków Pracowni szczególnie interesują w mieście ludzie. Dlatego prowadzą badania sposobów zamieszkiwania oraz kształtu i charakteru przestrzeni miejskich (prywatnych, półprywatnych i wspólnych). Przedmiotem zainteresowania członków Pracowni są zarówno miasta współczesne, jak i historyczne.

 

2.      Pracownie przy Wydziale Filologicznym, których członkami są pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa:

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza w Instytucie Filologii Germańskiej:
www.narracjepogranicza.eu (dr Magdalena Sacha)

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej przy Wydziale Filologicznym
http://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/12998/files/pracownia_ibko.pdf
(prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr Magdalena Howorus-Czajka, dr Aleksandra Wierucka)

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Zbyszek Dymarski
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 08.06.2020 r., 11:48
Data publikacji: wt., 08.02.2011 r., 0:00