fbpx Tutoring dla I roku studiów licencjackich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Tutoring dla I roku studiów licencjackich

Ponadprogramowe zajęcia tutorskie

Zajęcia tutorskie to spotkanie dwóch, czasem 3 osób: studenta/ów i tutora.

To inspirujące, kameralne i intelektualnie stymulujące zdarzenie oparte na dyskusji i dialogu na tematy bliskie obu stronom. Temat, nad którym tutor i tutee pracują, powinien zostać wspólnie uzgodniony na pierwszym spotkaniu.

Spotkania tutorskie obejmują siedem godzinnych spotkań prowadzonych w rytmie cotygodniowym.

Dla studentów Instytutu Badań nad Kulturą jest dostępnych czterech tutorów – każdy z nich zajmuje się inną dziedziną, zatem powinno to ułatwić Państwu ewentualną decyzję (ogólne opisy spotkań tutorskich znajdują się poniżej).

Osoby chętne do podjęcia pracy z tutorem prosimy o zgłaszanie się do dr Aleksandry Wieruckiej (aleksandra.wierucka@wp.pl) .

Zgodnie z zaleceniami władz dziekańskich, jeśli zgłosi się większa liczba chętnych niż cztery, na zajęcia tutorskie dostaną się te osoby, które były najwyżej na liście przyjętych na studia.

 

Tutorzy:

dr Grażyna Świętochowska

W ramach spotkań tutorskich chciałabym ze studentami omówić (i pogłębić wybrane aspekty) dynamicznie rozwijającej się dziedziny badań nad filmem. Dokładna tematyka spotkań będzie uzależniona od zainteresowań poszczególnych osób, ale za punkt wyjścia służyć będzie prezentacja dzisiejszych perspektyw angażujących nie tylko zdolności analizy tekstualnej (klasyczne rozumienie kina jako dzieła sztuki, które organizują dominanty estetyczne i figury fabularne, a dziś coraz bardziej „widzialne” przedłużenia zmysłów innych niż wzrok), ale otwartość na bogatą obudowę paratekstualną (czołówki, plakaty, okładki DVD) i kulturę filmową jako taką (m.in. festiwale filmowe i edukacja medialna).

dr Katarzyna Kaczor

Podczas spotkań tutorskich tutorskich planuję zajmować się problematyką podejmowaną w ramach studiów kulturowych, czyli kwestiami uwarunkowań: artystycznych, historycznych,  ekonomicznych, ideologicznych, politycznych i społecznych, które towarzyszą powstawaniu,  funkcjonowaniu i interpretowaniu tekstów kultury. W tym kontekście należy przyjąć szeroką definicję tekstu kultury, jako działania o charakterze symbolicznym, co oznacza, że przedmiotem badania -  w zależności od zainteresowań uczestników - mogą być teksty i zjawiska reprezentujące różne obiegi kultury (wysokoartystyczną, popularną, offową), jak realizacje architektoniczne, przekazy medialne oraz kreowane przez nie narracje.

dr Barbara Świąder-Puchowska

Tematyka obejmuje teatr ze szczególnym uwzględnieniem polskiego teatru najnowszego – m.in. realizacje, twórcy, estetyka (także w kontekście teatru postdramatycznego). W perspektywie badawczej są także wszelkie zjawiska powiązane z teatrem i widowiskiem, jak np. aspekt performatywny, czy teatralność rzeczywistości. Dodatkowo może się pojawić animacja kultury w aspekcie praktycznym (np. realizacja projektów o charakterze artystycznym lub społecznym, zarządzanie projektem).

dr Aleksandra Wierucka

W ramach tutori​ngu planuję ze studentami zajmować się zgłębianiem wiedzy z zakresu antropologii kulturowej. Dokładna tematyka spotkań będzie uzależniona od zainteresowań poszczególnych osób, ale ogólnie rzecz biorąc dotyczyć będzie różnorodności kulturowej, różnych przejawów relatywizmu kulturowego oraz problemów, z jakimi współcześnie borykają się społeczności tubylcze. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z literaturą, której nie omawia się podczas zwykłych zajęć, a która ukazuje różnorodne sposoby postrzegania i odbioru świata.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: pt., 22.06.2018 r., 19:06
Data publikacji: pt., 01.12.2017 r., 8:26