fbpx Książki | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Książki

Publikacje książkowe 2005 r.


Лешек Колаковски [Leszek Kołakowski]

Шта нас то питају велики филозофи? Књига прва [O co nas pytają wielcy filozofowie, seria I], Панчево 2005, 67 s., ISBN 86-83453-62-6.

 • Са пољског превео [przetłumaczył z polskiego] Душан-Владислав Пажђерски [Dušan-Vladislav Paždjerski].

Wydawca: Mali Nemo.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: pt., 07.02.2014 r., 0:00

Publikacje książkowe 2000 r.


 

 

Jolanta Dziuba

Chorwacka psychodrama. Dramaturgia pokolenia "Prologu", Gdańsk 2000, 192 s., ISBN 83-7017-913-4.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.09.2016 r., 11:09
Data publikacji: pt., 07.02.2014 r., 0:00

Publikacje książkowe 2014 r.


Dušan-Vladislav Paždjerski, Ewelina Chacia 

Zarys fonetyki języka serbskiego. Szkic historyczny, dialekty, akcenty, Gdańsk 2014, 64 s., ISBN 978-83-7865-177-2.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: czw., 06.02.2014 r., 0:00

Publikacje książkowe 2013 r.


1. Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. M. Marcjanik, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63183-42-4, 418 s.

 • W książce artykuł: Dušan-Vladislav Paždjerski, Ewelina Chacia,  Serbowie, s. 139-154.

Wydawca: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

2. Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Indeks zawiartoscë Biuletinów RJK. Indeks zawartości Biuletynów RJK. 2007-2012, pod red. Dušana-Vladislava Paždjerskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-62137-76-3.

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: czw., 06.02.2014 r., 0:00

Publikacje książkowe 2012 r.


Хенрик Јарошевич

ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА. Југословенски спорови о статусу схј у периоду 1901-1991, Beograd 2012, 266 s., ISBN 978-86-7974-256-8.

 • Tłumaczenie i redakcja wydawnicza Dušan-Vladislav Paždjerski.
 • Przedmowa: Dušan-Vladislav Paždjerski, Српскохрватски језик - једна епизода из историје српског језика (Język serbskochorwacki - jeden epizod z historii języka serbskiego), s. 5-14.

Wydawca: Alma.

Regina Wyżkiewicz-Maksimow

Językowy obraz człowieka - charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej, Gdańsk 2012, 335 s., ISBN 978-83-7326-905-7.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 07.01.2014 r., 0:00

Publikacje książkowe 2007 r.


1. Н. Присяжнюк, О. Пацеєвська, А. Брацкі А. [N. Prisjażniuk, O. Pacejevs'ka, A. Bracki]

Українське дієслово. Довідник-посібник для іноземних громадян, які володіють польською мовою, Київ 2007 / Prysiażniuk N., Pacejewska O., Bracki A., Czasownik ukraiński. Podręcznik-vademecum dla cudzoziemców władających językiem polskim, Kijów 2007. 

 

2. Лешек Колаковски [Leszek Kołakowski]

Шта нас то питају велики филозофи? Књига трећа [O co nas pytają wielcy filozofowie, seria III], Панчево 2007, 76 s., ISBN 978-86-83453-96-2.

 • Превод са пољског [tłumaczenie z polskiego] Душан-Владислав Пажђерски [Dušan-Vladislav Paždjerski], Евелина Хаћа [Ewelina Chacia].

Wydawca: Mali Nemo.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: pon., 26.04.2010 r., 0:00

Publikacje książkowe 2010 r.


1. Goran Vojnović, Czefurzy raus, przekład z języka słoweńskiego: Tomasz Łukaszewicz (doktorant Katedry Slawistyki), Wydawnictwo Międzymorze, Gdańsk 2010.

Czefurzy raus! to debiut literacki młodego słoweńskiego reżysera i prozaika Gorana Vojnovicia, za który otrzymał w 2009 roku najważniejsze literackie nagrody w Słowenii (Nagroda Fundacji Prešerna, Nagroda Kresnik). Wydanie książki doprowadziło do wybuchu skandalu politycznego w Słowenii – autor musiał stawić się na policji, gdzie tłumaczył się z postępowania bohatera powieści. Vojnović rzekomo ukazał w negatywnym świetle słoweńską policję.

Czefurzy raus! to powieść, która w encyklopedycznym porządku tworzy pejzaż miejskiej okolicy, gdzie z napchanych mieszkań pachną gołąbki, rytm wyznaczają ludowe utwory. Mieszanka piłkarskich transmisji i południowej wymowy jest częścią obowiązującej atmosfery. Lublańskie Fužiny odkrywają się przez barwny język czefurski, który towarzyszy dorastaniu Marka i jego konfliktom z tożsamością, rodzicami, stereotypami okolicy… Z gorzko-słodkiego humoru opowieści marka wyłania się los mieszkańca Fužin, utkany ze złożonej sieci przyczyn i skutków, w której autor bezwzględnie rozdziela odpowiedzialność między wszystkich aktorów. Powieść Czefurzy raus! wciąga nas w elegancką narrację, która w słoweńskiej przestrzeni literackiej porusza w dotychczas najbardziej złożony sposób tematykę imigrantów.

Informacje dodatkowe:
Wydanie I, rok 2010
Format: 125×195 mm, oprawa miękka, foliowana
Liczba stron: 216
ISBN: 978-83-9298-48-1-8

http://czar-slowenii.pl/site/czefurzy_raus.php

2. Кашупске народне приповетке [антологија] /Kaszubskie opowiadania ludowe [antologia]/, Београд 2010, 230 s. ISBN 978-86-7974-172-1

 • Изабрао и превео са кашупског језика Душан-Владислав Пажђерски [wyboru dokonał i przetłumaczył z języka kaszubskiego D. V. Paždjerski]
 • W ramach książki znajduje się tekst: Народно стваралаштво Кашуба [Kaszubska twórczość ludowa] autorstwa D. V. Paždjerskiego (25 stron).

Wydawca: Alma.

3. Òpòwiédz mie bôjkã. Opowiedz mi bajkę [wybór bajek kaszubskich dla dzieci], Gdańsk 2010, 85 s. ISBN 978-83-925942-3-9.

 • Wybór tekstów i wprowadzenie Dušan-Vladislav Paždjerski, tł. D. Pioch, il. E. Poklewska-Koziełło.
 • W ramach książki znajduje się tekst Nasze bajki kaszubskie, autorstwa D. V. Paždjerskiego.

Wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

4. Halina Wątróbska

Słownik staro-cerkiewno-rusko—polski, Kraków 2010, 444 s., ISBN 978-83-7505-654-9.

 • Słownik poprzedza Przedmowa (14 stron).

Wydawca: Wydawnictwo WAM.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 09.02.2010 r., 0:00

Publikacje książkowe 2009 r.


1. Душан-Владислав Пажђерски [Dušan-Vladislav Paždjerski]
 
Пољско-српски речник биљака. Polsko-serbski słownik roślin, Београд 2009, 383 s., ISBN 978-86-7974-120-2.
 

2. Noc w Lublanie. Antologia współczesnej krótkiej prozy słoweńskiej, red. Maša Guštin, Gdańsk 2009, 264 s.

Opowiadania zostały przetłumaczone przez studentów i doktorantów Katedry Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego z pomocą mgr Mašy Guštin oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z pomocą lektorki mgr Jasminy Šuler Galos. Oto tłumacze z Katedry Slawistyki: Tomasz Łukaszewicz, Agata Rutkowska, Ewa Ziewiec. Noc w Lublanie to pierwsza antologia krótkiej prozy słoweńskiej w języku polskim.


3. Artur Bracki
 
Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych (na materiale kaszubskim i ukraińskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, 286 s., ISBN 978-83-7326-591-2.
 

 


4. Artur Bracki
 
Surżyk – historia i teraźniejszość, Gdańsk 2009, 273 s., ISBN 978-83-7326-678-0, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 

 

5. L. Moszyński

Przyszłość i teraźniejszość języków słowiańskich, wstęp i dobór tekstów C. Łapicz, K. Szcześniak i Z. Zagórski, Poznań 2009.

Książka prof. Leszka Moszyńskiego Przeszłość teraźniejszość języków słowiańskich to 27 tom z serii „Klasycy Nauki Poznańskiej” będący przedrukiem dziesięciu artykułów Profesora, które ukazały się od lat pięćdziesiątych XX wieku aż do początku wieku XXI.


Artykuły poprzedzone zostały wspomnieniami trójki profesorów, uczniów i przyjaciół prof. Moszyńskiego: Krystyny Szcześniak, Czesława Łapicza i Zygmunta Zagórskiego. Profesor Leszek Moszyński był związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a później z Uniwersytetem Gdańskim, od 1964 roku przez 42 lata. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół paleoslawistyki, komparatystyki słowiańskiej, historii języka polskiego i dialektologii, był jednym z najwybitniejszych badaczy języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, nadał nowy kierunek badaniom nad tym językiem i jego ewolucją. Jedną z największych zasług Profesora było utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim samodzielnej Katedry Slawistyki i nowego, slawistycznego kierunku studiów magisterskich, który ruszył w roku akademickim 1997/1998. Książka oprócz artykułów dotyczących języka i kultury Słowian oraz slawistyki zawiera osobiste teksty wspomnieniowe zatytułowane Moje lata toruńskie (1955-73), Moje lata gdańskie (1964-1978) oraz List do przyjaciół, napisany z okazji jubileuszu 77. urodzin.

[Opis Anna Malcer-Zakrzacka]

6. L. Paździerski
 
Hrvatske teme. Julije Benešić i drugi [Chorwackie tematy. Julije Benešić i inni], Zagreb 2009, 187 s.,  ISBN 978-953-296-013-6.
 
 • Priredio i s poljskoga preveo [przygotował do druku i przetłumaczył z polskiego] D. V. Paždjerski.
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 27.10.2009 r., 0:00

Publikacje książkowe 2004 r.

Publikacje książkowe 2004 r.

1. Lech Paździerski

Julije Benešić i Poljaci [Julije Benešić i Polacy], Zagreb 2004, 276 s., ISBN 953-7076-23-8.

 • Priredio [redakcja] Dušan-Vladislav Paždjerski.

Wydawca: Hrvatsko filološko društvo.

2. Јан Парандовски [Jan Parandowski]

Из античког света [Z antycznego świata], Нови Сад 2004, 149 s., ISBN 86-83887-35-9.

 • Превео с пољског [przetłumaczył z polskiego] Душан-Владислав Пажђерски [Dušan-Vladislav Paždjerski].

Wydawca: Orpheus.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 27.10.2009 r., 0:00

Publikacje książkowe 2006 r.

Publikacje książkowe 2006 r.

1. Dobrica Ćosić

Kamonia, Gdynia 2006, 113 s., ISBN 978-83-60437-54-4.

 • przekład z serbskiego Ewelina Chacia.

Wydawca: Lettres.

 

 

 

 

2. Florian Ceynowa

Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczdrówki. Szczōdráki, Gdynia 2006, s. 32 s., ISBN 83-89178-98-2.

 • Redakcja: Dušan-Vladislav Paždjerski, J. Ellwart.

Wydawca: Region.

 

3. Лешек Колаковски [Leszek Kołakowski]

Шта нас то питају велики филозофи? Књига друга [O co nas pytają wielcy filozofowie, II seria], Панчево 2006, 75 s., ISBN 86-83453-73-1.

 • Превео са пољског [tłumaczenie z polskiego] Душан-Владислав Пажђерски [Dušan-Vladislav Paždjerski].

Wydawca: Mali Nemo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 21.02.2014 r., 15:24
Data publikacji: wt., 27.10.2009 r., 0:00