fbpx Ogłoszenia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Dodatkowa rekrutacja dla pracownikow Katedry Slawistyki

 

 

OGŁOSZENIE DLA KADRY KATEDRY SLAWISTYKI

 

W związku z pojawieniem się możliwości zrealizowania dodatkowych wyjazdów w ramach Erasmus + Staff Mobility for Teaching Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów ogłasza drugi nabór w ramach Mobility for Teaching na rok akademicki 2017/2018. Dodatkowe środki pozwolą na zrealizowanie 15 wyjazdów dydaktycznych z maksymalnym dofinasowaniem 875 euro.

 

Najważniejsze informacje:

  • podstawowym warunkiem realizacji wyjazdu jest przygotowanie i dostarczenie do  20 czerwca do Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów dokumentu „Staff Mobility  for Teaching Agreement” (musi być zaakceptowany przez obie uczelnie, przy czym dopuszcza się wydruk dokumentu zaakceptowanego przez instytucję partnerską w formie skanu) oraz „Wniosku o dofinansowanie wyjazdu w ramach ERASMUS+”,
  • wyjazd musiałby być zrealizowany do 14 września 2018 r. według zasad obowiązujących w roku akademickim 2017/18,
  • wyjazdy będą realizowane na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”,
  • Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów uprzedza o możliwości wcześniejszego zamknięcia dodatkowej rekrutacji jeśli pula miejsc zostanie wykorzystana przed 20. czerwca,
  • w przypadku zamiaru wzięcia udziału w rekrutacji należy jak najszybciej poinformować o tym Koordynatora jednostki macierzystej (Katedry Slawistyki),
  • zasady realizacji wyjazdów uwzględniające tegoroczne zmiany przedstawione są stronie internetowej: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej  .

 

mgr Agnieszka Bielińska

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 28.05.2018 r., 7:21
Data publikacji: pon., 28.05.2018 r., 7:21

Nabór dla kadry na wyjazd w ramach Erasmus+

ERASMUS +

Key Action 1 – Mobility (Mobilność)

Nabór dla kadry

Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia

 

Nabór jest otwarty dla:

kadry nauczycielskiej Wydziału Filologicznego UG

Zakres nauczania: język i literatura – slawistyka

 

Nabór jest otwarty od 11 IV do 10 V 2018

Niezbędne dokumenty w języku polskim (jeżeli nie jest inaczej zaznaczone):

Ø  Formularz Erasmus+ w języku angielskim (dla osób zainteresowanych dostepny pod adresem sekretariatu Katedry Slawistyki: d.pokora@ug.edu.pl)

Ø  Kopia pierwszej strony dowodu osobistego lub paszportu

Ø  Zaświadczenie o zatrudnieniu

Ø  CV

Ø  Pisany dowód o zainteresowaniu partnerskiej uczelni zaproszeniem nauczyciela na wykłady w formie (przed)zaproszenia

Ø  Plan aktywności dla nauczyciela na partnerskiej uczelni (najlepiej w języku angielskim)

Ø  Potwierdzenie o znajomości języka serbskiego.

Aplikowanie na e-mail: d.pokora@ug.edu.pl. Tytuł: Zgłoszenie do programu Erasmus+ (Novi Sad) – kadra.

Zamknięcie konkursu: 10 V 2018

Po zamknięciu naboru, aplikacje są sprawdzane i analizowane przez koordynatorów Erasmus+ programu w Katedrze Slawistyki i wysyłane do biura Erasmus+ na Uniwersytecie Gdańskim, opiekującym się programem.

Uniwersytet Gdański ostatecznie decyduje o zakwalifikowanych kandydatach w związku z liczba przyznanych stypendiów w ramach programu.

Trwanie mobilności: 10 dni.

Okres realizacji: semestr zimowy i letni roku akademickiego 2018/2019 (do kwietnia 2019)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: śr., 11.04.2018 r., 9:21
Data publikacji: śr., 11.04.2018 r., 8:54

Ogłoszenia Erasmus+ dla kadry akademickiej 2016/2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewelina Chacia
Treść wprowadzona przez: Ewelina Chacia
Ostatnia modyfikacja: wt., 25.10.2016 r., 10:28
Data publikacji: wt., 25.10.2016 r., 10:26