fbpx Aktualności | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Aktualności

Wyniki ankiety wewnętrznej Zakładu Slawistyki i Studiów Bałkańskich

ZałącznikWielkość
Plik ankieta_raport_na_strone.docx16.12 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Osolińska-Tworkowska
Treść wprowadzona przez: Magdalena Osolińska-Tworkowska
Ostatnia modyfikacja: wt., 07.01.2020 r., 9:26
Data publikacji: pt., 03.01.2020 r., 10:20

Czasopisma "Tygiel Kultury"

Polecamy najnowszy numer czasopisma "Tygiel Kultury",

poświęconego serbskiej literaturze awangardowej.

z
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Ewelina Chacia
Ostatnia modyfikacja: czw., 14.11.2019 r., 13:07
Data publikacji: pon., 27.05.2019 r., 12:57

KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że plany zajęć zostaną opublikowane w dniu dzisiejszym (24.09.2018 r.) w godzinach popołudniowych.

Studenci I roku Slawistyki i Studiów Bałkańskich zapisują się na język kierunkowy podczas spotkania adaptacyjnego z opiekunami, które odbędzie się 01.10.2018 r o godz. 12.00 w sali 382.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewelina Chacia
Treść wprowadzona przez: Ewelina Chacia
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.09.2018 r., 14:07
Data publikacji: pon., 24.09.2018 r., 14:00

Opiekunowie kierunków w roku akademickim 2020/2021

I rok slawistyki - dr hab. Artur Bracki

I rok bałkanistyki - mgr Agnieszka Bielińska

II rok slawistyka i bałkanistyka - dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, profesor UG

III rok slawistyki - dr Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka

III rok bałkanistyki - mgr Ewelina Chacia

I rok II stopnia slawistyki - dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Osolińska-Tworkowska
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 15.06.2020 r., 12:27
Data publikacji: czw., 06.09.2018 r., 9:32

Karta Aplikacji Produktu

A.  Informacje podstawowe o Kartach Aplikacji Produktu

Co to jest aplikacja produktu?

Aplikacja produktu to zastosowanie w sferze gospodarczej czy społecznej (typu „pro publico bono”) wyników działalności naukowej, prowadzonej na Wydziale, które nie generowało przychodów/środków finansowych dla Uniwersytetu.

Aplikacja dotyczy zastosowania produktu, który należy scharakteryzować, jako:

- oryginalny;

- powodujący twórczą zmianę w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z produktu;

- wielokrotnie stosowany lub stosowany przez określony okres.

Co może być „produktem” i na czym polega „aplikacja produktu”?

W karcie aplikacji można przedstawić wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w formie produktów rozumianych bardzo szeroko, np.: jako oryginalne metody; procedury; algorytmy; rekomendacje; technologie; ankiety; scenariusze; rozwiązania; modele; ekspertyzy, itp., które zostały opracowane na Wydziale i zastosowane w podmiotach zewnętrznych, np.: innych jednostkach naukowych; przedsiębiorstwach; organizacjach pozarządowych; jednostkach samorządu terytorialnego, itd.

Aplikacje produktów należy rozumieć bardzo szeroko, np.: miały miejsce w trakcie jednorazowej czy stałej, współpracy z podmiotami, podczas szkoleń, konkursów, konferencji z udziałem przedstawicieli biznesu, staży krajowych i zagranicznych, wykładów zagranicą, w formie publikacji na stronach internetowych w portalach branżowych, itp. produkty i ich aplikacje mogły być efektem prac dyplomowych i doktorskich.

Ile punktów przy ocenie jednostki dostanie Wydział za jedną kartę?

w zależności od oddziaływania „produktu” Wydział może otrzymać:

- 2 punkty – mały/lokalny (zasięg nie większy, niż 2 województwa lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt nie większa niż 9);

- 4 punkty – średni/krajowy (zasięg nie mniejszy, niż 3 województwa lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt nie mniejsza niż 10);

- 10 punktów – duży/międzynarodowy (aplikacja produktu na terenie więcej niż jednego państwa).

Konieczny warunek wykazania aplikacji w sprawozdawczości Wydziału

Bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie aplikacji produktu przez podmiot/ organ/organizację, który zastosował produkt. W ogólnym przypadku podmiotów jest to podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (dobrze widziana, jednak nie jest konieczna pieczęć podmiotu).

Czy oprócz wypełnionej i podpisanej karty konieczna jest inna dokumentacja?

Karta Aplikacji Produktu nie wymaga wykazywania żadnych dodatkowych dokumentów, umów i dodatkowych formalności.

B.  Instrukcja wypełniania karty aplikacji produktu

Nazwa jednostki naukowej: Katedra Slawistyki Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański

Nazwa zadania badawczego: należy podać nazwę projektu badawczego, realizowanego przez pracownika, w ramach którego powstał dany „produkt” i lata/rok realizacji (od 01stycznia 2017 r.). Zadanie badawcze mogło być dowolnie finansowane np.: z funduszu statutowego, środków NCN, NCBiR, FNP, funduszy unijnych, itd. (proszę nie umieszczać informacji o źródle finansowania na karcie produktu, ponieważ nie ma takiego wymogu)

Nazwa produktu: proszę produkt zatytułować w kontekście jego aplikacji używając takich słów jak np.:produkt; procedura; ekspertyza; metoda; oprogramowanie; opracowanie naukowe; know-how; scenariusz; plan; strategia; narzędzia dydaktyczne itp.

Opis aplikacji produktu: (maksymalnie 100 wyrazów) należy opisać produkt – funkcje/ cele (co robi?), zastosowane metody/metodykę (jak robi?), obszar, w którym następuje zastosowanie produktu, korzyści i efekty dla stosującego produkt. Opis produktu powinien uwzględniać takie elementy, jak: oryginalność, twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z produktu i powtarzalność albo okres wykorzystania. Opis nie może być ogólnikowy, a powinien być precyzyjny i mocno osadzony w realiach podmiotu stosującego produkt.

Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację: należy podać (zgodnie z opisem w polu) informacje o jednostce, które przyjęła produkt. Może to być inna jednostka naukowa (np. Wydział), przedsiębiorca, jednostka terytorialna, organizacja pozarządowa itd.

Forma prawna przekazania produktu: Wpisujemy w każdym przypadku „nieodpłatne udostępnienie wyników badań i/lub prac rozwojowych otoczeniu społeczno-gospodarczemu” lub „nieodpłatne przekazanie wyników badań i/lub prac rozwojowych do gospodarki” lub „nieodpłatne przekazanie praw autorskich do użytkowania”, „nieodpłatna licencja”. Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach: proszę wpisać rok/okres (od 01 stycznia 2018 r.) oraz wybrać zasięg: mały, średni, duży:

- zasięg mały/lokalny – oznacza nie więcej niż 2 województwa lub liczbę podmiotów, które zastosowały produkt nie większą niż 9;

- zasięg średni/krajowy – oznacza nie więcej niż 3 województwa lub liczbę podmiotów, które zastosowały produkt nie mniejszą niż 10;

- zasięg duży/międzynarodowy – oznacza aplikację produktu na terenie więcej niż jednego państwa.

Potwierdzenie aplikacji przez podmiot: konieczne jest uzyskanie podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

C.  Najczęściej występujące w Kartach Aplikacji braki lub pomyłki to:

 1. Brakuje nazwy zadania badawczego. (pkt 1. karty).
 2. Opis aplikacji produktu jest zbyt skąpy; pomija wymagane wzorem aspekty takie jak:
  1. oryginalność,
  2. twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji,
  3. powtarzalność lub okres wykorzystania (pkt. 3 karty).
 3. Pomijane są lata oddziaływania aplikacji produktu (jest to pkt. 6, karty).
 4. Potwierdzanie aplikacji produktu przez osoby nieuprawnione do reprezentacji podmiotu potwierdzającego aplikację (pkt 10. karty).
 5. Pomijanie daty przy podpisie osoby potwierdzającej aplikację produktu (pkt 10. karty).

Osobną sprawą jest pkt 5. Forma Prawna Przekazania Produktu. Na stronach systemu POLON przeczytać możemy, że przykładowe wpisy w tym punkcie to:

•          umowa o wykonanie pracy badawczej nr………../data,
•          zlecenie nr…../data, - raport z badań nr ……/data,
•          sprawozdanie z badań nr…./data,
•          dokument przekazania próbek (protokół)……………data,
•          protokół odbioru……../data,
•          umowa konsorcjum nr……./data,
•          umowa o współpracy nr…………./data.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: czw., 26.04.2018 r., 13:56
Data publikacji: śr., 25.04.2018 r., 9:38

Języki i kultura Słowian - Pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego.Pod redakcja A. Gostomskiej i D. Żyłko. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018

Języki i kultura Słowian

Pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego.

Pod redakcją

A. Gostomskiej i D. Żyłko.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,

Gdańsk 2018

książka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 19.06.2018 r., 11:52
Data publikacji: wt., 19.06.2018 r., 11:52

Pierwsza obrona pracy licencjackiej na Studiach Bałkańskich

licencjat

W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyła sie pierwsza w historii obrona pracy licencjackiej na kierunku Studia Bałkańskie.

Praca pt. "Kim są Czarnogórcy? Historia, kultura, naród"

autorstwa pana Jacka Makowskiego

napisana została pod kierunkiem

pani dr hab. Reginy Wyżkiewicz-Maksimow, profesora nadzwyczajnego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.06.2018 r., 13:53
Data publikacji: wt., 12.06.2018 r., 13:51

Z głębokim żalem zawiadamiamy...

klepsydra

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 08.05.2018 r., 12:30
Data publikacji: wt., 08.05.2018 r., 12:29

Szkoła Letnia języka chorwackiego w Zadarze

zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: śr., 25.04.2018 r., 7:30
Data publikacji: śr., 25.04.2018 r., 7:28

Studenckie zeszyty naukowe Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ - nabór przedłużony

Szanowni Państwo,

nabór tekstów do Studenckich Zeszytów Naukowych IFS UJ na rok akademicki 2017/2018 został przedłużony.Termin nadsyłania prac upływa 10 kwietnia 2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obszarem Słowiańszczyzny południowej i zachodniej (z wyłączeniem Polski) do nadsyłania tekstów! Jesteśmy otwarci na artykuły z każdej dyscypliny naukowej – od literaturoznawstwa, przez językoznawstwo, historię, nauki polityczne, po różnego rodzaju materiały kulturoznawcze.

Prace naukowe wraz z bibliografią, streszczeniem w języku angielskim oraz przypisami należy nadsyłać do 10 kwietnia 2018.

Artykuły powinny być opatrzone recenzją pracownika naukowego w stopniu przynajmniej doktora. Podstawowe wymagania dotyczące tekstów oraz dokładne wytyczne, co do wymagań edycyjnych tekstu znajdują się na stronie internetowej Koła Naukowego Slawistów UJ: http://www.uj.edu.pl/web/kns/zeszyty-naukowe oraz w załączniku niniejszego e-maila.

Wszelkie pytania oraz gotowe artykuły prosimy nadsyłać na adres mailowy: knsuj.zeszyty@gmail.com.

 

Z szacunkiem

Iga Figiel

redaktor naczelna

 

ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_recenzyjny.pdf91.46 KB
PDF icon zasady_redagowania_tekstu.pdf253.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: czw., 08.03.2018 r., 6:59
Data publikacji: czw., 08.03.2018 r., 6:59