fbpx Egzaminy | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Egzaminy

HARMONOGRAM ZALICZEŃ I EGZAMINÓW NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

HARMONOGRAM ZALICZEŃ I EGZAMINÓW NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

 

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Zakład Filologii Klasycznej

 

­

Z/ ZO/ E

Kierunek

Rok, semestr

Forma ustna/ pisemna

Data, godzina

Nazwisko egzaminatora

Forma zdalna

(podajemy nazwę narzędzia informatycznego oraz link/kod )

Forma stacjonarna

Numer sali

Liczba studentów

Translatorium greckie

ZO

Filologia klasyczna

 

III, 6

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach/tłumaczeń tekstów greckich

09.06.2021, godz. 9:45

dr hab. Anna Ryś

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a140f7ef8989540f687bb2569580ea9b3%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a5303d3-c105-45ee-85e9-bebe4c77e746&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

 

3

Ćwiczenia z języka greckiego

ZO

Filologia klasyczna

 

I, 2

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej/tłumaczenie i gramatyka

16.06.2021, godz. 10:00-11:00

dr hab. Anna Ryś

 

 

4.65

10

Historia starożytna

E

Filologia klasyczna

 

I, 2

Egzamin ustny/materiał z zakresu wykładu podręcznika i 2 lektur

23.06.2021, godz. 9:00-11:30

dr hab. Anna Ryś

 

 

4.65

10

Wersyfikacja

ZO

Filologia klasyczna

I, 2

Zaliczenie ustne

21 VI 2021, 9.00-15.00

dr Grzegorz Kotłowski

 

4.65

10

Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich

ZO

Filologia

klasyczna

I, 2

Zaliczenie pisemne

18.06.2021

9.00-10.30

dr hab. Anna Marchewka

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

 

10

Literatura grecka

E

Fil. Klas.

I, 2

Egzamin ustny

25.06.2021

9.00-11.00

dr hab. Anna Marchewka

 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

 

10

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową

ZO

Fil. Klas.

II, 4

Zaliczenie ustne

21.06.2021

9.30-11.00

dr hab. Anna Marchewka

 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

 

5

Edytorstwo tekstów antycznych i nowołacińskich

ZO

Filologia klasyczna

III, 6

Zaliczenie projektu edytorskiego przygotowanego na zajęciach

16.06.2021, godz. 11.30

 dr Jacek Pokrzywnicki

MsTeams (w tenancie studenckim)

 

 

3

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

ZO

Filologia klasyczna

III, 6

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych/ obecności/aktywności na zajęciach/lektur łacińskich (możliwy kolejny termin, jeżeli nie wszyscy zaliczą w sesji lektury)

23.06.2021, godz. 8.00

dr Jacek Pokrzywnicki

MsTeams (w tenancie studenckim)

 

4

Język i kultura Włoch

E

Filologia klasyczna

III r, 6

Część pisemna

14 czerwca 2021 r., godz. 10.00 – 11.30 (część pisemna)

 

dr Dagmara Maryn-Stachurska

14 czerwca 2021 r., godz. 10.00 – 11.30 (część pisemna)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1cd7e3f3ef042bdb4ea4f5640a778a8%40thread.tacv2/1622018512693?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2273bad41a-b9fd-41a8-89be-28df1009f6f9%22%7d

 

 

5

Język i kultura Włoch

 

E

Filologia klasyczna

 

III r, 6

 

Część ustna

14 czerwca 2021 r., 12.00-14.00 (część ustna)

 

dr Dagmara Maryn-Stachurska

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a42afe175e5204d14b77c99c97a9dcd86%40thread.tacv2/1622018791753?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2273bad41a-b9fd-41a8-89be-28df1009f6f9%22%7d

 

 

5

Literatura rzymska

E

Filologia klasyczna

I r, 2

Egzamin pisemny

14 czerwca 2021

Od 10.00

dr hab. Tatiana Krynicka

Skype

https://join.skype.com/iBUkVG3nekRO

 

9

Język łaciński

ZO

Historia sztuki

I r, 2

Zaliczenie ustne

15 czerwca

2021 r.,od 10.00

dr hab. Tatiana Krynicka

 

Skype

https://join.skype.com/jNvlrT7jCn0c

 

20

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

ZO

Filologia klasyczna

I r, 2

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych/ obecności/aktywności na zajęciach/lektur łacińskich (możliwy kolejny termin, jeżeli nie wszyscy zaliczą w sesji lektury 

22 czerwca

2021 r.,

14.00-15.30

dr Agnieszka Witczak

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8e1d5150fb445bbb5e8ac9fe6911e72%40thread.tacv2/conversations?groupId=571a329c-547b-4c3f-a518-93eab2be823e&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

 

9

Sztuka grecka

 

Filologia klasyczna

I r., 2

II r, 4

Zaliczenie ustne

22.06.2021 r., od 9.00

dr hab. Bogdan Burliga

https://join.skype.com/MaSiE2tePsix

 

 

15

Literatura grecka

 

Filologia klasyczna

II r, 4

Egzamin ustny

23.06.2021 r., od 9.00

dr hab. Bogdan Burliga

 

https://join.skype.com/EtE3okG2xA7v

 

 

5

Literatura łacińska w Polsce

E

Filologia klasyczna

 

III, 6

Egzamin ustny

18 czerwca (piątek), godz. 9.00- 10. 30

dr hab. Izabela Bogumił

 

4.29

3

Język łaciński

E

Filologia klasyczna

 

II r, 4

Egzamin pisemny

18 czerwca (piątek), godz. 9.00- 10. 30

dr hab. Izabela Bogumił

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRmNjY4ZjEtOTIxYy00ZTA4LTkzYjQtM2VkYTlmZjNlMTNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22abd184d1-528f-45a6-a5b3-279e366a73a0%22%7d

 

 

4

Literatura rzymska

E

Filologia klasyczna

 

II r, 4

Egzamin ustny

 

17 czerwca (czwartek), godz. 8.00-10.00

 

dr hab. Izabela Bogumił

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJhMTNhNzYtYzEzNi00OGVkLWEwZTgtYTEyMzFkZTkxN2Nh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22abd184d1-528f-45a6-a5b3-279e366a73a0%22%7d

 

 

4

Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych

ZO

Filologia klasyczna

 

II r, 4

ustny

24.06; 16:00

dr Maria Michalska

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5e885e47b1724970a23b5fda01b2aece%40thread.tacv2/1622116390591?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22b8258747-47c0-4f64-9337-b362b6ba9549%22%7d

 

 

 

5

 
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Izabela Sułecka
Ostatnia modyfikacja: pon., 14.06.2021 r., 13:21
Data publikacji: pon., 14.06.2021 r., 13:21

Harmonogram egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

Harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2019/20

w Zakładzie Filologii Klasycznej

 

 

Rok I

 

Zaliczenie z języka greckiego (dr A. Pająkowska-Bouallegu) – 9 VI 2020 r. godz. 11:00

Zaliczenie z wersyfikacji (prof. dr hab. A. Marchewka) – 12 VI 2020 r. godz. 10:00

Historia starożytna (prof. dr hab. A. Ryś)  – 16 VI 2020 r. godz. 10:00

Literatura rzymska (dr A. Witczak) – 18 VI 2020 r. godz. 9:00

Literatura grecka (prof. dr hab. A. Marchewka) – 22 VI 2020 r. godz. 10:00  

Historia kultury starożytnej Grecji  i Rzymu (dr A. Pająkowska-Bouallegu) – 23 VI 2020 r. godz. 11:00

 

Rok II

 

Literatura grecka (prof. dr hab. A. Marchewka) – 10 VI 2020 r. godz. 10:00

Literatura rzymska (prof. dr hab. I. Bogumił) – 24 VI 2020 r. godz. 10:00

Egzamin z języka łacińskiego (prof. dr hab. I. Bogumił) – 26 VI 2020 r. godz. 9:00

 

Rok III

 

Zaliczenie z języka greckiego (dr A. Pająkowska-Bouallegu) – 9 VI 2020 r. godz. 11:00

Zaliczenie z języka łacińskiego (dr A. Pająkowska-Bouallegu) – 16 VI 2020 r. godz. 11:00

Literatura łacińska w Polsce (prof. dr hab. I. Bogumił) – 18 VI 2020 r. godz. 9:00

Edytorstwo tekstów nowołacińskich (dr J. Pokrzywnicki) – 22 VI 2020 r. godz. 10:00

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pt., 05.06.2020 r., 10:51
Data publikacji: czw., 07.06.2018 r., 22:48