fbpx For outgoing students | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

For outgoing students

Erasmus+ resumé

Wymiana studentów - program Erasmus+

dofinansowany wyjazd zagraniczny

na jeden semestr studiów

dla studentów Katedry Filologii Klasycznej:

Słowenia - Uniwersytet w Koprze – 1 miejsce (studia w języku angielskim)

 

Rekrutacja: I etap: do 19 lutego 2018 r.

 

- główne kryteria rekrutacji: znajomość języka angielskiego oraz średnia ocen

- I etap rekrutacji: wypełnij formularz stypendysty i złóż w sekretariacie Katedry Filologii Klasycznej najpóźniej do dnia 19 lutego 2018 r.

- wydruk dokumentu – pobierz w sekretariacie KFK lub w ksero w budynku wydziału

 

Informacje dodatkowe:

- w rekrutacji mogą uczestniczyć studenci II roku studiów licencjackich (tylko Studium Humanitatis),

- wyjazd można planować na semestr zimowy na rok akademicki 2018/2019,

- po zaliczeniu przedmiotów na uczelni zagranicznej zaliczamy w Polsce ekwiwalenty tych przedmiotów na Uniwersytecie Gdańskim, co w praktyce umożliwia zaliczenie całego semestru na uczelni rodzimej, 

- studenci, którzy w roku akademickim/semestrze poprzedzającym wyjazd w ramach Erasmusa wypracowali sobie stypendium naukowe, w czasie pobytu za granicą nadal będą je otrzymywać,

- więcej szczegółów – na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Uniwersytetu Gdańskiego:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/zasady_ogolne_2017-2018

- każdy student otrzymuje stypendium, a jeśli ma w Polsce stypendium socjalne, także dodatek do stypendium głównego wg stawek poniżej; dodatkowe dofinansowanie przysługuje także studentom niepełnosprawnym.

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium w zł

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 €

ok. 2154 zł

3015 zł (z dodatkiem socjalnym)

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450 €

ok. 1936 zł

2799 zł (z dodatkiem socjalnym)

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350 €

ok. 1508 zł

2369 zł (z dodatkiem socjalnym)

 

 

Ważne!!!

Osoby, które mają stypendium socjalne, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinny przedstawić zaświadczenie z dziekanatu.

 

O ostatecznym terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformuję mailem wszystkie osoby, które złożą wnioski w sekretariacie.

W razie pytań – proszę o kontakt mailowy.

 

Z poważaniem

Dr Grzegorz Kotłowski

(grzegorzkotlowski@poczta.onet.pl)

Koordynator programu Erasmus+ w KFK

ZałącznikWielkość
PDF icon erasmus_-_plakat_2018.pdf230.69 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: wt., 17.04.2018 r., 18:14
Data publikacji: pon., 05.02.2018 r., 10:27

Studia za granicą

 
W ramach programu Erasmus+ studenci Katedry Filologii Klasycznej mają możliwość zrealizowania części swoich studiów na uczelniach zagranicznych, z którymi Katedra ma podpisane umowy. Studenci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach. Ich pobyt jest częściowo dofinansowany, a uczelnie przyjmujące są pomocne w sprawach bytowych.
 
O wyjazd mogą ubiegać się studenci Studium Humanitatis, zarejestrowani na studiach licencjackich.
 
W lutym w Katedrze organizowane jest zebranie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem, a informacja o terminie zebrania zostaje podana na tablicy i stronie Katedry. W lutym również w ten sam sposób przekazywane są wiadomości o terminie i procedurach składania dokumentów.
 
Kryteria decydujące o wyborze kandydatów to m.in. oceny za ostatni semestr nauki, aktywność naukowa i społeczna.
 
Aktualna lista uczelni, z którymi Katedra ma podpisane umowy znajduje się na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
Więcej informacji o programie ERASMUS+ realizowanym wspólnie z Uniwersytetem w Koprze (Słowenia) znajduje się na stronie:
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: śr., 31.01.2018 r., 22:15
Data publikacji: śr., 31.01.2018 r., 22:15