fbpx Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym

Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym

Od roku 2014 przy Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich funkcjonuje

Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym.

 

Członkami Pracowni są:

 

dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG (Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, kierownik pracowni)

prof. dr hab. Andriej Połonski (Uniwersytet w Biełgorodzie, Rosja)

prof. dr hab. Ugo Persi (Uniwersytet w Bergamo, Włochy)

prof. Olga Walentinowa (RUDN w Moskwie, Rosja)

dr Urszula Patocka-Sigłowy (Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG)

dr Tatiana Kananowicz (Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG)

mgr Jelena Yegorova (Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG)

mgr Dorota Hebel (dziennikarka TVP, Gdańsk)

mgr Magdalena Buchowska (doktorant FSD, UG)

mgr Tomasz Drozdziński

 

Problematyka badawcza

 

Media stanowią szerokie forum dialogu publicznego. Oddziaływanie mediów obejmuje m.in. informowanie, ukierunkowywanie uwagi, definiowanie rzeczywistości, a przez to kształtowanie postaw społecznych i opinii, jak również wpływ na emocje. Globalna sieć telekomunikacyjna sprawia, że komunikowanie medialne otwiera wielopłaszczyznowy dialog międzykulturowy, implikując kontakty międzyjęzykowe, wzajemne wzbogacanie się kultur, ale nie niweluje barier, których konsekwencją może być selektywność postrzegania i interpretacji odbieranej treści oraz niezrozumienie i nieporozumienia.       

            We współczesnym świecie, w którym czas i przestrzeń nie stanowią już bariery, w zwirtualizowanej rzeczywistości granice językowo-kulturowe ze swymi kategoriami różnicującymi (język, symbole, system wartości i in.) nadal wyznaczają granice obcości i inności, co rodzi trudności interpretacyjne, utrudnia zrozumienie i porozumienie. Kontekst kulturowy Słowiańszczyzny w ramach komunikowania masowego również dowodzi, że mimo wspólnych korzeni słowiańskich różne doświadczenia, problemy i różne punkty widzenia sprawiają, że żyjąc w różnych społecznościach, językowych, kulturowych, interpretacyjnych różnie postrzegamy świat, że mimo ciągłych kontaktów między narodami i językami, każdy z nich posiada swą odrębność.

Warstwa językowa przekazów medialnych stanowi zatem wdzięczny materiał do wieloaspektowych obserwacji. Badania nad komunikowaniem medialnym (w wymiarze międzykulturowym) dowodzą, że szczególnie silnie uwidoczniają się problemy komunikacyjne, których przyczyną są różnice w systemach wartości, wyobrażeń, preferencji i uprzedzeń przedstawicieli różnych społeczności językowych. Międzynarodowe konteksty komunikacji medialnej wymagają zatem uwzględnienia zarówno problemów związanych z podwójnym kodowaniem i dekodowaniem przekazów medialnych, jak i roli międzyjęzykowego i międzykulturowego dyskursu dokonującego się za pośrednictwem tłumaczy, a zatem złożonej problematyki przekładu. Często bowiem obca rzeczywistość obecna jest w mediach w postaci tekstów powstających w wyniku tłumaczenia. Te zagadnienia wydają się szczególnie ważne w badaniach członków Pracowni, a ich podstawą jest też rozpoznanie specyfiki polskiego i rosyjskiego dyskursu i sytemu medialnego oraz strategii komunikacyjnych.

 

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane międzykulturowym wymiarem komunikowania medialnego na obszarze Słowiańszczyzny.

Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym była współorganizatorem dwóch seminariów:

 

- Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego

(2015 rok, wspólnie z Pracownią Badań nad Komunikowaniem Politycznym; pokłosiem tego spotkania jest opracowanie monograficzne pod tym samym tytułem);

 

- Polszczyzna w komunikowaniu medialnym

(2017 rok, wspólnie z Oddziałem Gdańskim Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Pracownią Badań nad Komunikowaniem Politycznym).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.02.2019 r., 18:57
Data publikacji: ndz., 26.11.2017 r., 13:02

SEMINARIUM PRACOWNI BADAŃ NAD KOMUNIKOWANIEM MEDIALNYM WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W DYSKURSIE MEDIALNYM

SEMINARIUM PRACOWNI BADAŃ NAD KOMUNIKOWANIEM MEDIALNYM

WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W DYSKURSIE MEDIALNYM

PUBLIKACJE UKAZAŁY SIĘ W NAJNOWSZYM NUMERZE "PRZEGLĄDU RUSYCYSTYCZNEGO" (link do numeru na stronie czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/775).

Badania mediów w zakresie języka i dyskursów ujawniają zmediatyzowane interpretacje rzeczywistości, które wpływają na zachowania językowe poszczególnych społeczności językowych. Wartości i wartościowanie w dyskursie medialnym były głównym tematem, wokół którego koncentrowały się wystąpienia oraz dyskusje rusycystów z Gdańska, Bergamo, Biełgorodu i Moskwy podczas ostatniego seminarium zorganizowanego w ramach działalności afiliowanej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego Pracowni Badań nad Komunikowaniem Medialnym (12 kwietnia 2019 r.). Wystąpienia te stały się podstawą publikacji prezentowanych w bloku tematycznym pod tym samym tytułem: Wartości i wartościowanie w dyskursie medialnym (zob. „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 1: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/775). Składa się nań 9 artykułów, z których każdy przedstawia osobliwości wybranego fragmentu współczesnej medialnej przestrzeni dyskursywnej i właściwego mu problemu szczegółowego – przede wszystkim Rosjan, aczkolwiek niektóre z mają wymiar bardziej ogólny, odnosząc się do zagadnień aktualnych dla każdej społeczności językowej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Przegląd rusycystyczny, spis treści261.99 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pon., 17.02.2020 r., 19:54
Data publikacji: pon., 17.02.2020 r., 18:53