fbpx Ogłoszenia dla studentów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Ogłoszenia dla studentów

Ogłoszenia dla studentów

Brak komunikatów.

Plan zajęć na semestr zimowy 2020/21

Korekta 24.09 - rosjoznawstwo III rok (zmiana terminu wykładu fakultatywnego).

Plany zajęć

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 24.09.2020 r., 10:56
Data publikacji: śr., 23.09.2020 r., 17:22

Aplikacje - zajęcia prowadzone zdalnie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: śr., 23.09.2020 r., 17:26
Data publikacji: śr., 23.09.2020 r., 17:26

Wykaz przedmiotów prowadzonych stacjonarnie

Wykaz przedmiotów na kierunkach prowadzonych przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, które w semestrze zimowym 2020/2021 będą prowadzone stacjonarnie w  budynku Wydziału Filologicznego – Neofilologia (ul. Wita Stwosza 51):

Filologia rosyjska I rok I stopień

·       Fonetyka praktyczna – 15 godzin (grupy a, b, c, d);

·       Praktyczna nauka języka rosyjskiego – 150 godzin (grupy początkujące: a, b, c), 120 godzin (grupa zaawansowana: d).

Rosjoznawstwo I rok I stopień

·       Praktyczna nauka języka rosyjskiego – 150 godzin (grupy: a, b).

Sinologia I rok I stopień

·       Praktyczna nauka języka chińskiego – 180 godzin (grupy: a, b).

Studia wschodnie I rok I stopień

·       Praktyczna nauka języka rosyjskiego – 150 godzin (grupy: a, b).

Pozostałe przedmioty będą prowadzone zdalnie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pt., 04.09.2020 r., 17:06
Data publikacji: pt., 04.09.2020 r., 17:06

Dodatkowe terminy egzaminów

 

UWAGA! DODATKOWE ZGŁOSZONE TERMINY POPRAWKOWE :

FILOLOGIA ROSYJSKA I ROK II STOPNIA

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Teams 2.09 13.00 mgr Iryna Antonenko
Teams 3.09 10.00 mgr Karolina Wielądek
ustny Teams 8.09 13.00 mgr Iryna Antonenko

----------------------------------------------------------------------------------------------

STUDIA WSCHODNIE II ROK

Zmiana terminu !

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Teams 8.09 13.20. mgr Iryna Antonenko

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 01.09.2020 r., 11:31
Data publikacji: wt., 01.09.2020 r., 11:31

Letnia akademia językowa w Grodnie

Akademia letnia – 2020

Od 16 do 29 sierpnia w Grodnie oranizowana jest letnia akademia językowa. Szczegółowe informacje w załącznikach - w języku angielskim i rosyjskim.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.07.2020 r., 16:47
Data publikacji: czw., 02.07.2020 r., 16:37

Odwołane zajęcia i konsultacje

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.06.2020 r., 21:18
Data publikacji: pon., 30.09.2019 r., 10:05

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI

FILOLOGII ROSYJSKIEJ I ROSJOZNAWSTWA

UWAGA STUDENCI

FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ROSJOZNAWSTWA i STUDIÓW WSCHODNICH

W dniach 5.02.-19.02.2020 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów na następujących uczelniach:

Kraje UE:

studenci filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa:

NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA) – 3 miejsca/ semestr

WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA) – 3 miejsca/ semestr

UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY) – 3 miejsca/ semestr

UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY) – 3 miejsca/ semestr

VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA) – 3 miejsca/ semestr

MASARYKOVA UNIVERSITA (BRNO, CZECHY) – 3 miejsca/ semestr

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL (KILONIA, NIEMCY) – 1 miejsce/ semestr

 

studia wschodnie (opcjonalnie): UNIVERSITY OF MALTA

Kraje partnerskie: (studenci filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa i studiów wschodnich)

ROSYJSKI UNIWERSYTET PRZYJAŹNI NARODÓW W MOSKWIE (ROSJA) – 1 miejsce (filologia rosyjska)

MOSCOW CITY UNIVERSITY (ROSJA) -  2 miejsca (rosjoznawstwo i studia wschodnie)

PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. JANKI KUPAŁY W GRODNIE (BIAŁORUŚ) – 1 miejsce (filologia rosyjska albo rosjoznawstwo)

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 19.02.2020 r. (ŚRODA), g. 16.45, p. 237. Na spotkaniu będą obecni studenci, którzy spędzili poprzedni semestr na wymianach Erasmusowych. Opowiedzą o swoich doświadczeniach :)

Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) zaplanowane jest na 6.03.2020 r. (PIĄTEK), g. 12.00, p. 280.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego

4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty (dwustronnie wydrukowany)

4) dodatkowo dla osób ubiegających się o wyjazd do Niemiec – potwierdzenie znajomości języka niemieckiego

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:

 

- znajomość języka rosyjskiego;

- oceny z pozostałych przedmiotów;

- aktywność naukowa i społeczna;

- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;

- uzasadnienie wyboru uczelni i kursów.

 

Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.

 

W związku z tym, że ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. Proszę zatem o przemyślane decyzje odnośnie do udziału w rekrutacji.

 

Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1) Możliwe są wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (wymienione powyżej). Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

2) O wyjazd mogą ubiegać się studenci 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej, 2 roku Rosjoznawstwa i 2 roku Studiów Wschodnich. W związku z dużą liczbą rezygnacji z wyjazdów przez studentów 1 roku, w tym roku 1 rok studiów na wszystkich kierunkach nie będzie mógł brać udziału w rekrutacji.

3) Pobyt na uczelni goszczącej nie może być krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni.

4) Studenci 2 roku I stopnia FR, 1 roku II stopnia FR, studenci 2 roku Rosjoznawstwa i Studiów Wschodnich mogą ubiegać się jedynie o pobyt w semestrze zimowym.

5) Warunkowo do rekrutacji mogą przystąpić studenci 3 roku I stopnia FR, jednakże wyjazd może być zrealizowany wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

6) Miesięczne stawki stypendium:

- Niemcy – 500 euro

- Bułgaria, Litwa, Czechy – 450 euro

- Rosja, Białoruś – 700 euro + ryczałt na podróż

7) Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki) – DOTYCZY TO WYŁĄCZNIE MOBILNOŚCI DO KRAJÓW UE. Student może otrzymać to dodatkowe wsparcie materialne, jeśli w czasie trwania rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię takiej decyzji należy złożyć wraz z kompletem dokumentów.

8) Student ma możliwość wyjazdu na każdym poziomie studiów na łączny okres 12 miesięcy.

9) Doktoranci naszego Instytutu mogą zrealizować mobilność wyłącznie do Kolonii.

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

DR TATIANA KANANOWICZ


  

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Formularz stypendysty395 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.02.2020 r., 23:19
Data publikacji: ndz., 09.02.2020 r., 14:25

Wykład gościnny dr Joanny Wasiluk

Serdecznie zapraszamy na wykład gościnny pt.: „Specyfika języka rosyjskich mediów" pani dr Joanny Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się  w dniu 24.01.2020 r. o godz. 13.15 w sali 265.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 09.01.2020 r., 16:10
Data publikacji: czw., 09.01.2020 r., 16:10

XI Konkurs Translatoryczny

 

PUSZKIN:

OSOBOWOŚĆ – PRZEZNACZENIE – LOS

 

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA I TRANSLATORYKI

przy udziale Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im.

I. Kanta w Kaliningradzie

 

SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

 

XI KONKURSIE TRANSLATORYCZNYM

upamiętniającym 220 rocznicę urodzin Aleksandra Puszkina

 

Teksty tegorocznego Konkursu układają się w triadę semantyczną, która została hasłowo ujęta w nazwie:

 

– OSOBOWOŚĆ poety krótko zarysowuje TEKST PUBLICYSTYCZNY „Ай да Пушкин!” autorstwa znanego literaturoznawcy Pawła Basińskiego

 

– ideę PRZEZNACZENIA, do której wielokrotnie nawiązywał Puszkin, znajdziecie w TEKŚCIE LITERACKIM – fragmencie jego opowiadania „Метель

 

– do LOSU poety, wyznaczonego przez fatalny POJEDYNEK, nawiązuje TEKST NAUKOWO-PRAWNICZY autorstwa prof. Je.D. Szełkownikowej, dotyczący kodeksu pojedynkowego

 

Przypominamy, że do tłumaczenia można wybrać jeden tekst, a można przetłumaczyć wszystkie, zwiększając tym samym swoją szansę na wygraną.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

Teksty są do pobrania na stronie Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich. Tłumaczenia w formie wydruku należy złożyć w p. 237 (dr T. Kananowicz) do 27 marca 2020 r.

 

Powodzenia!

Organizatorzy:

prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga

dr Tatiana Kananowicz

dr Aleksandra Klimkiewicz

dr Magdalena Jaszczewska

dr Ewa Konefał

dr Wanda Stec


 


 

Teksty do tłumaczenia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.01.2020 r., 20:40
Data publikacji: czw., 02.01.2020 r., 20:36

IV edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej

W dniu 14.01 odbyła się IV edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej organizowanego przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich.

♫♪♪♪♫

 

W tegorocznej edycji udział wzięło 8 wykonawców - 2 duety i 4 solistów.

W jury zasiedli:

przewodnicząca jury: doktor habilitowany sztuki wokalnej na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku Alicja Rumianowska
Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Andriej Potiomkin
Wykładowcy Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich: dr Tatiana Kopac, pracownik Zakładu Pragmatyki, Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego oraz dr Svetlana Pavlenko, pracownik Zakładu Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

Tegoroczni zwycięzcy:
I - Jacek (II rok SW)
II - Katarzyna (absolwentka Rosjoznawstwa)
III - duet Malwina i Bogumił (I rok FR)

wyróżnienie - Paulina

wyróżnienie - duet Nadia i Adriana (III rok FR) 

Nagroda publiczności powędrowała do duetu Malwina i Bogumił.

 

Wydzarzenie odbyło się dzięki wsparciu Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Arnold Kłończyńskiego.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w roku następną na jubileuszową V edycję Konkursu!

♫♪♪♪♫

Organizatory Konkursu Piosenki Rosyjskiej 2020
 

dr Tatiana Kopac

dr Svetlana Pavlenko

mgr Małgorzata Marciszewska

 

ZałącznikWielkość
Plik karta_zgloszenia.docx16.31 KB
Plik regulamin_2020.docx14.63 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: ndz., 19.01.2020 r., 23:09
Data publikacji: wt., 29.10.2019 r., 14:28