fbpx MOWA-CZŁOWIEK-ŚWIAT: perswazja językowa w różnych dyskursach | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

MOWA-CZŁOWIEK-ŚWIAT: perswazja językowa w różnych dyskursach

Konferencja Mowa-Człowiek-Świat

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

MOWA - CZŁOWIEK-ŚWIAT:

PERSWAZJA JĘZYKOWA W RÓŻNYCH DYSKURSACH

Szanowni Państwo!

Drodzy uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Mowa-Człowiek-Świat: perswazja w różnych dyskursach" (Gdańsk)!

W związku z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/R / 21 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, a także ogólną niekorzystną sytuacją epidemiologiczną, biorąc pod uwagę siłę wyższą pandemii i niski wskaźnik szczepień ludności, podjęto decyzję o zdalnej organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Mowa-Człowiek-Świat: perswazja w różnych dyskursach" (Gdańsk) w dniach 13-14 maja 2021 r.  

Prosimy o zwrócenie uwagi na link do wniosku o ewentualny zwrot części opłaty organizacyjnej.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności i mamy nadzieję na zrozumienie sytuacji.  

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy


 

Уважаемые коллеги!

Дорогие участники III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах» (Гданьск)!

В связи с приказом ректора Гданьского университета nr 5/R/21 от 14 января 2021 по вопросам противодействия распространению коронавируса COVID-19, а также общей неблагополучной эпидемиологической ситуацией, учетом форс-мажорного характера пандемии и низким темпом вакцинации населения было принято решение о дистанционном проведении III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах» 13-14 мая 2021 года

Дорогие коллеги, надеемся на Ваше понимание. 

Просим обратить внимание на образец письма заявки на возможный возврат оргвзноса.

За все неудобства приносим извинения и надеемся на Ваше понимание. 

С уважением,

Организаторы

 

List od Organizatorów/ Письмо от Организаторов

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pt., 19.02.2021 r., 23:01
Data publikacji: pt., 20.03.2020 r., 10:43