fbpx Specjalności: Przekład – komunikacja – kultura oraz Język – kultura – media | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Specjalności: Przekład – komunikacja – kultura oraz Język – kultura – media

Specjalności na filologii rosyjskiej na studiach II stopnia

Specjalność Przekład – komunikacja – kultura

  • wykaz zaproponowanych  przedmiotów (również tych przez KJiT) zapewnia doskonalenie w zakresie przygotowania do zawodu tłumacza oraz w różnych obszarach zawodowych, wymagających znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy o kulturze i zachowaniach w przestrzeni komunikacyjnej Polaków i Rosjan;
  • spośród przedmiotów zaproponowanych przez katedrę – poza ujętymi w bloku ogólnym: Teorie komunikacji, Procesy rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim, Stylistyka – niektóre (Kulturowe aspekty komunikacji językowej, Stylistyka praktyczna, Przekład tekstów naukowych, Przekład prawny i prawniczy, Przekład ustny, Kultura audiowizualna w przekładzie czy Współczesna literatura rosyjska w przekładzie)  w sposób szczegółowy zaznajamiają z zagadnieniami przekładu w różnych sferach komunikacyjnych; program naszej specjalności jest dostosowany do realiów rynku i kształci tłumaczy, którzy są przygotowani do współpracy z biurami tłumaczeń, wydawnictwami i instytucjami międzynarodowymi.
  •  w tym zakresie naszym atutem są też sale do pracy nad przekładem, doświadczeni wykładowcy – teoretycy i praktycy przekładu ustnego, literackiego, prawnego.

Sylwetka absolwenta: pośrednik w polsko-rosyjskim dialogu międzykulturowym o szerokim profilu możliwości – od tłumacza pisemnego tekstów specjalistycznych, do tłumacza przysięgłego, tłumacza literatury pięknej i produkcji audiowizualnej oraz tłumacza konferencyjnego. Nasz absolwent jest również specjalistą w zakresie pracy z tekstem, w tym z tekstem kultury: potrafi analizować, modyfikować i generować teksty o różnej przynależności dyskursywnej, sprawnie porusza się w przestrzeni tekstów kultury rosyjskiej, co umożliwia mu podjęcie pracy w międzynarodowych agencjach informacyjnych i prasowych, wydawnictwach, mediach, firmach wymagających znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.

Specjalność Język – kultura – media

  • przedmioty językoznawcze z bloku obligatoryjnych dają podstawę do analizy zjawisk zachodzących w aktualnej przestrzeni komunikacyjnej, zwłaszcza w obszarze komunikowania medialnego; ich znajomość umożliwia dokonywanie analizy i interpretacji szeroko rozumianych tekstów kultury;
  • doskonalenie kompetencji językowej i kulturowej; znajomość systemu oraz kulturowych uwarunkowań mediów rosyjskich;
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 26.11.2019 r., 19:18
Data publikacji: wt., 26.11.2019 r., 19:18