fbpx Staff Mobility KA107 (Russia and Belarus) | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Staff Mobility KA107 (Russia and Belarus)

Rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Rosji i Białorusi

DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI

Z dniem 19.02.2020 r. rusza rekrutacja na wyjazdy kadry akademickiej do Rosji

 w ramach programu Erasmus+ KA 107

INFORMACJE O PROGRAMIE

W tym i następnym roku akademickim możemy zrealizować 2 mobilności:

1) w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów, Moskwa

2) w Moscow City University, Moskwa

 

2) Wyjazd powinien trwać 5 dni roboczych (+2 dni na dojazd). Osoby wyjeżdżające powinny przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.

3) Pierwszeństwo przy rekrutacji mają:

- osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój współpracy z wybraną uczelnią;

- osoby zaproszone przez uczelnie przyjmujące;

- osoby aplikujące o wyjazd po raz pierwszy;

- osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań Erasmusowych.

4) Językiem wykładowym jest język rosyjski.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie u dr T.Kananowicz do 5.03.2020 r. następujących dokumentów (w załącznikach):

1) E+ Partner Countries Mobility Agreement for Teaching

2) oryginał wniosku o wyjazd służbowy – do pobrania ze strony Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy, zawierający podpis Uczestnika mobilności oraz bezpośredniego przełożonego

3) Formularz Uczestnika – WYJAZD STA Kraje Partnerskie KA107

4) (opcjonalnie) zaproszenie od uczelni partnerskiej

Zebranie Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej jest zaplanowane na 05.03.2020 r.

 


 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz76.5 KB
Microsoft Office document icon umowa151.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 18.02.2020 r., 14:31
Data publikacji: wt., 05.02.2019 r., 12:41

Dodatkowa rekrutacja

Szanowni koledzy i koleżanki!
W związku z pojawieniem się dodatkowych środków na mobilności kadry akademickiej w ramach programu KA 107 2019-2020 ogłaszam dodatkową rekrutację na 3 mobilności: Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Kaliningrad (1 mobilność), Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa (2 mobilności). O zakwalifikowaniu się do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pon., 09.09.2019 r., 21:52
Data publikacji: pon., 09.09.2019 r., 21:52

Wykłady w ramach programu Erasmus+