fbpx For outgoing students | Wydział Filologiczny

For outgoing students | Wydział Filologiczny

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+

UWAGA STUDENCI

FILOLOGII ROSYJSKIEJ I ROSJOZNAWSTWA

W dniach 6.02.-22.02.2019 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów na następujących uczelniach:
Kraje UE:
NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA) – 3 miejsca
WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA) – 3 miejsca
UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY) – 3 miejsca
UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY) – 3 miejsca
VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA) – 3 miejsca
MASARYKOVA UNIVERSITA (BRNO, CZECHY) – 3 miejsca
INSTANBUL GELISIM UNIVERSITY (TURCJA) – 3 miejsca

Kraje partnerskie:

ROSYJSKI UNIWERSYTET PRZYJAŹNI NARODÓW W MOSKWIE (ROSJA) – 1 miejsce
BAŁTYCKI FEDERALNY UNIWERSYTET IM. I. KANTA (ROSJA) – 1 miejsce
BIEŁGORODZKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY (ROSJA) – 2 miejsca
PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. JANKI KUPAŁY W GRODNIE (BIAŁORUŚ) – 2 miejsca

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 19.02.2019 r. (WTOREK), g. 15.00, p. 237. Na spotkaniu będą obecni studenci, którzy spędzili poprzedni semestr na wymianach Erasmusowych. Opowiedzą o swoich doświadczeniach :)

Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) zaplanowane jest na 22.02.2019 r. (piątek), g. 15.00, p. 237.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego

4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty (dwustronnie wydrukowany)

4) dodatkowo dla osób ubiegających się o wyjazd do Niemiec – potwierdzenie znajomości języka niemieckiego

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:

 

- znajomość języka rosyjskiego;

- oceny z pozostałych przedmiotów;

- aktywność naukowa i społeczna;

- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;

- uzasadnienie wyboru uczelni i kursów.

 

Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.

 

W związku z tym, że ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. Proszę zatem o przemyślane decyzje odnośnie do udziału w rekrutacji.

 

Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1) Możliwe są wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (wymienione powyżej). Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

2) O wyjazd mogą ubiegać się studenci 1, 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej oraz 1 i 2 roku Rosjoznawstwa.

3) Studenci 1 roku I stopnia Filologii Rosyjskiej i studenci 1 roku Rosjoznawstwa mogą ubiegać się zarówno o pobyt semestralny, jak i całoroczny. Pobyt na uczelni goszczącej nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni.

4) Studenci 2 roku I stopnia FR, 1 roku II stopnia FR i studenci 2 roku Rosjoznawstwa mogą ubiegać się jedynie o pobyt w semestrze zimowym.

5) Warunkowo do rekrutacji mogą przystąpić studenci 3 roku I stopnia FR, jednakże wyjazd może być zrealizowany wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

6) Miesięczne stawki stypendium:

- Niemcy – 450 euro

- Bułgaria, Litwa, Czechy, Turcja – 400 euro

- Rosja, Białoruś – 700 euro + ryczałt na podróż

7) Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki). Student może otrzymać to dodatkowe wsparcie materialne, jeśli w czasie trwania rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię takiej decyzji należy złożyć wraz z kompletem dokumentów.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz stypendysty68.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.02.2019 r., 15:06
Data publikacji: wt., 05.02.2019 r., 14:42

For outgoing students

Studia za granicą

W ramach programu Erasmus+ studenci Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich mają możliwość zrealizowania części swoich studiów na uczelniach zagranicznych, z którymi Instytut ma podpisane umowy. Studenci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach. Ich pobyt jest częściowo dofinansowany, a uczelnie przyjmujące są pomocne w sprawach bytowych.

O wyjazd mogą ubiegać się studenci Filologii Rosyjskiej i Rosjoznawstwa, zarejestrowani na studiach licencjackich lub magisterskich.

W lutym w Instytucie organizowane jest zebranie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem, a informacja o terminie zebrania zostaje podana na tablicy i stronie Instytutu. W lutym również w ten sam sposób przekazywane są wiadomości o terminie i procedurach składania dokumentów.

Kryteria decydujące o wyborze kandydatów to m.in. ocena ze znajomości języka kierunkowego, oceny za ostatni semestr nauki, aktywność naukowa i społeczna.

Aktualna lista uczelni, z którymi Instytut ma podpisane umowy znajduje się na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/33377/files/umowy_e_2...

Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2...


Praktyki

Niezależnie od studiów, program Erasmus+ umożliwia odbycie trzymiesięcznej praktyki za granicą w firmie, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej itp. i uzyskanie dofinansowania na wyjazd. Studenci sami starają się o miejsce praktyki i zdobywają oryginał Letter of Intent – dokumentu poświadczającego gotowość wybranej przez studenta instytucji do przyjęcia go na praktykę. Wybrana placówka powinna oferować praktykę ściśle związaną ze studiowanym kierunkiem.

Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2...

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.02.2019 r., 14:39
Data publikacji: wt., 12.11.2013 r., 0:00