fbpx For outgoing students | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

For outgoing students

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI

FILOLOGII ROSYJSKIEJ I ROSJOZNAWSTWA

UWAGA STUDENCI

FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ROSJOZNAWSTWA i STUDIÓW WSCHODNICH

W dniach 5.02.-19.02.2020 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki z możliwością odbycia semestru studiów na następujących uczelniach:

Kraje UE:

studenci filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa:

NEW BULGARIAN UNIVERSITY (SOFIA, BUŁGARIA) – 3 miejsca/ semestr

WIELKOTYRNOWSKI UNIWERSYTET IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO (WIELKIE TYRNOWO, BUŁGARIA) – 3 miejsca/ semestr

UNIWERSYTET OSTRAWSKI (OSTRAWA, CZECHY) – 3 miejsca/ semestr

UNIVERSITAT ZU KOLN (KOLONIA, NIEMCY) – 3 miejsca/ semestr

VILNIAUS UNIVERSITETAS (WILNO, LITWA) – 3 miejsca/ semestr

MASARYKOVA UNIVERSITA (BRNO, CZECHY) – 3 miejsca/ semestr

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL (KILONIA, NIEMCY) – 1 miejsce/ semestr

 

studia wschodnie (opcjonalnie): UNIVERSITY OF MALTA

Kraje partnerskie: (studenci filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa i studiów wschodnich)

ROSYJSKI UNIWERSYTET PRZYJAŹNI NARODÓW W MOSKWIE (ROSJA) – 1 miejsce (filologia rosyjska)

MOSCOW CITY UNIVERSITY (ROSJA) -  2 miejsca (rosjoznawstwo i studia wschodnie)

PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. JANKI KUPAŁY W GRODNIE (BIAŁORUŚ) – 1 miejsce (filologia rosyjska albo rosjoznawstwo)

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 19.02.2020 r. (ŚRODA), g. 16.45, p. 237. Na spotkaniu będą obecni studenci, którzy spędzili poprzedni semestr na wymianach Erasmusowych. Opowiedzą o swoich doświadczeniach :)

Spotkanie rekrutacyjne (ocena złożonych dokumentów + rozmowa kwalifikacyjna) zaplanowane jest na 6.03.2020 r. (PIĄTEK), g. 12.00, p. 280.

Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o średniej ocen

2) list motywacyjny

3) opinia osoby prowadzącej praktyczną naukę języka rosyjskiego

4) wypełniony i podpisany formularz stypendysty (dwustronnie wydrukowany)

4) dodatkowo dla osób ubiegających się o wyjazd do Niemiec – potwierdzenie znajomości języka niemieckiego

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria:

 

- znajomość języka rosyjskiego;

- oceny z pozostałych przedmiotów;

- aktywność naukowa i społeczna;

- uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania;

- uzasadnienie wyboru uczelni i kursów.

 

Wyniki zostaną ogłoszone po spotkaniu rekrutacyjnym.

 

W związku z tym, że ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. Proszę zatem o przemyślane decyzje odnośnie do udziału w rekrutacji.

 

Zasady realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

1) Możliwe są wyjazdy tylko na te uczelnie, z którymi Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (wymienione powyżej). Aktualny wykaz umów znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

2) O wyjazd mogą ubiegać się studenci 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia Filologii Rosyjskiej, 2 roku Rosjoznawstwa i 2 roku Studiów Wschodnich. W związku z dużą liczbą rezygnacji z wyjazdów przez studentów 1 roku, w tym roku 1 rok studiów na wszystkich kierunkach nie będzie mógł brać udziału w rekrutacji.

3) Pobyt na uczelni goszczącej nie może być krótszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni.

4) Studenci 2 roku I stopnia FR, 1 roku II stopnia FR, studenci 2 roku Rosjoznawstwa i Studiów Wschodnich mogą ubiegać się jedynie o pobyt w semestrze zimowym.

5) Warunkowo do rekrutacji mogą przystąpić studenci 3 roku I stopnia FR, jednakże wyjazd może być zrealizowany wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

6) Miesięczne stawki stypendium:

- Niemcy – 500 euro

- Bułgaria, Litwa, Czechy – 450 euro

- Rosja, Białoruś – 700 euro + ryczałt na podróż

7) Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki) – DOTYCZY TO WYŁĄCZNIE MOBILNOŚCI DO KRAJÓW UE. Student może otrzymać to dodatkowe wsparcie materialne, jeśli w czasie trwania rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię takiej decyzji należy złożyć wraz z kompletem dokumentów.

8) Student ma możliwość wyjazdu na każdym poziomie studiów na łączny okres 12 miesięcy.

9) Doktoranci naszego Instytutu mogą zrealizować mobilność wyłącznie do Kolonii.

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich

DR TATIANA KANANOWICZ


  

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Formularz stypendysty395 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.02.2020 r., 23:19
Data publikacji: ndz., 09.02.2020 r., 14:25

For outgoing students

Studia za granicą

W ramach programu Erasmus+ studenci Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich mają możliwość zrealizowania części swoich studiów na uczelniach zagranicznych, z którymi Instytut ma podpisane umowy. Studenci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach. Ich pobyt jest częściowo dofinansowany, a uczelnie przyjmujące są pomocne w sprawach bytowych.

O wyjazd mogą ubiegać się studenci Filologii Rosyjskiej i Rosjoznawstwa, zarejestrowani na studiach licencjackich lub magisterskich.

W lutym w Instytucie organizowane jest zebranie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem, a informacja o terminie zebrania zostaje podana na tablicy i stronie Instytutu. W lutym również w ten sam sposób przekazywane są wiadomości o terminie i procedurach składania dokumentów.

Kryteria decydujące o wyborze kandydatów to m.in. ocena ze znajomości języka kierunkowego, oceny za ostatni semestr nauki, aktywność naukowa i społeczna.

Aktualna lista uczelni, z którymi Instytut ma podpisane umowy znajduje się na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/33377/files/umowy_e_2...

Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2...


Praktyki

Niezależnie od studiów, program Erasmus+ umożliwia odbycie trzymiesięcznej praktyki za granicą w firmie, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej itp. i uzyskanie dofinansowania na wyjazd. Studenci sami starają się o miejsce praktyki i zdobywają oryginał Letter of Intent – dokumentu poświadczającego gotowość wybranej przez studenta instytucji do przyjęcia go na praktykę. Wybrana placówka powinna oferować praktykę ściśle związaną ze studiowanym kierunkiem.

Więcej informacji na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Studentów:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2...

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.02.2019 r., 14:39
Data publikacji: wt., 12.11.2013 r., 0:00