fbpx Rozmowa kwalifikacyjna | Wydział Filologiczny

Rozmowa kwalifikacyjna | Wydział Filologiczny

Logopedia - studia stacjonarne

Kierunek: Logopedia, studia II stopnia

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z:

 1. Sprawdzianu wymowy
 2. Ustnego sprawdzianu wiadomości z zakresu logopedii obejmującego następujące zagadnienia:
 • Wiedza o współczesnym języku polskim
 • Fonetyka i fonologia
 • Ortofonia
 • Rozwój mowy dziecka w normie i patologii
 • Dyslalia
 • Jąkanie
 • Neurologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Surdologopedia
 • Zaburzenia w czytaniu i pisaniu
 • Emisja głosu
 • Profilaktyka logopedyczna

Zalecana literatura:

 1. Chęciek M. (2007). Jąkanie. Diagnoza, terapia, program. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 2. Czaplewska E., Milewski S. (red.) (2012). Diagnoza logopedyczna. Gdańsk: GWP.
 3. Dunaj B. (2006). Zasady poprawnej wymowy polskiej. Język Polski, LXXXVI, 161-172.
 4. Gałkowski T., Jastrzębowska J. (2003). Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 5. Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.) (2005). Podstawy neurologopedii. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 6. Krasowicz-Kupis G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Krasowicz-Kupis G. (2013). SLI i inne zaburzenia językowe. Gdańsk: GWP.
 8. Markowski A. (2007). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Minczakiewicz E. (2001). Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 10. Nagórko A. (1997). Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Pąchalska M. (1999). Afazjologia. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Rocławska-Daniluk M. (2008). Czytanie i pisanie. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Rocławski B. (1986). Poradnik fonetyczny dla nauczycieli. Warszawa: WSiP.
 14. Styczek I. (1973). Badania eksperymentalne spirantów polskich s, š, ś ze stanowiska fizjologii i patologii mowy. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
 15. Tarasiewicz B. (2003). Mówię i śpiewam świadomie. Kraków: Universitas.
 16. Wierzchowska B. (1971). Wymowa polska. Warszawa: PZWS.
 17. Wiśniewski M. (2001). Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 18. Wróbel H. (2001). Gramatyka języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Od Nowa.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 14.07.2016 r., 14:20
Data publikacji: wt., 10.05.2016 r., 7:58