fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej

 

Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej przeznaczone są dla osób, które uzyskały wiedzę logopedyczną w czasie nauki na studiach licencjackich ze specjalizacją logopedyczną i otrzymały tytuł magistra na innych dwuletnich studiach magisterskich, dla absolwentów studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną, dla absolwentów innych podyplomowych studiów logopedycznych wymagających uzupełnienia oraz dla absolwentów jakichkolwiek pełnych studiów logopedycznych, uznających potrzebę wzbogacenia swej zawodowej kompetencji o praktyczną wiedzę z zakresu nowych metod terapii logopedycznej.

Dlatego też celem studiów jest przede wszystkim praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z osobami z różnymi ciężkimi zaburzeniami mowy i wymowy. W programie nauczania przewidziane są głównie zajęcia warsztatowe związane z najnowszymi technikami usprawniania mowy i słuchu oraz ćwiczenia z pacjentami w różnych specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych na terenie Trójmiasta.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

1. 04. 2019 r. - 30. 09. 2019 r.

2. Złożyć w sekretariacie Katedry Logopedii do 1 października 2019 r. nastepujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie w zakresie logopedii: dyplom ukończenia studiów magisterskich, świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych lub dyplom/świadectwo innej formy kształcenia logopedycznego na poziomie licencjackim lub podyplomowym o łącznej minimalnej liczbie 320 godzin z zakresu logopedii.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów przewiduje 280 godzin dydaktycznych realizowanych w dwóch semestrach. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (11 trzydniowych zjazdów od piątku rano do niedzieli).

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2100 zł od osoby.

 

Informacje:

Katedra Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pt., 13.09.2019 r., 10:48
Data publikacji: ndz., 14.12.2008 r., 0:00