fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej

 

Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej przeznaczone są dla osób, które uzyskały wiedzę logopedyczną w czasie nauki na studiach licencjackich, podyplomowych lub magisterskich, wymagającą uzupełnienia oraz dla absolwentów jakichkolwiek pełnych studiów logopedycznych, uznających potrzebę wzbogacenia swej zawodowej kompetencji o praktyczną wiedzę z zakresu nowych metod terapii logopedycznej. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub pełnych magisterskich.

Celem studiów jest przede wszystkim praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z osobami z różnymi ciężkimi zaburzeniami mowy i wymowy. W programie nauczania przewidziane są głównie zajęcia warsztatowe związane z najnowszymi technikami usprawniania mowy i słuchu oraz ćwiczenia z pacjentami w różnych specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych na terenie Trójmiasta.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

4. 05. 2020 r. - 11. 09. 2020 r.

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do 14 września 2020 r. nastepujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie w zakresie logopedii: świadectwo ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub dyplom/świadectwo innej formy kształcenia logopedycznego na poziomie licencjackim, podyplomowym lub magisterskim o łącznej minimalnej liczbie 320 godzin z zakresu logopedii.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów przewiduje 280 godzin dydaktycznych realizowanych w dwóch semestrach. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (11 trzydniowych zjazdów od piątku rano do niedzieli).

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2020/2021 wynosi 2100 zł od osoby.

 

Informacje:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pt., 28.02.2020 r., 7:55
Data publikacji: ndz., 14.12.2008 r., 0:00