fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Surdologopedyczne
 

Celem Podyplomowych Studiów Surdologopedycznych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi rodzajami uszkodzeń narządu słuchu.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Surdologopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
w terminie: 6. 05. 2019 r. - 13. 09. 2019 r.

2. Złożyć w sekretariacie Katedry Logopedii do 16 września 2019 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • świadectwo/odpis świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię świadectwa.

Program studiów obejmuje 220 godzin dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych), rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (11 trzydniowych zjazdów od piątku rano do niedzieli).

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2000 zł od osoby.

 

Nasz adres:

Katedra Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: wt., 11.06.2019 r., 9:24
Data publikacji: wt., 16.07.2013 r., 0:00