fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Surdologopedyczne
 

Celem Podyplomowych Studiów Surdologopedycznych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi rodzajami uszkodzeń narządu słuchu.

Studia przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w terapii osób z zaburzeniami słuchu. Kandydat powinien być absolwentem studiów drugiego stopnia kierunku logopedia lub absolwentem studiów magisterskich i podyplomowych studiów logopedycznych, lub absolwentem studiów magisterskich filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną lub absolwentem innych studiów, zapewniających pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Surdologopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
w terminie: 4. 05. 2020 r. - 11. 09. 2020 r.

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do 14 września 2020 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię dyplomu,
  • świadectwo/odpis ukończenia 4-semestralnych podyplomowych studiów logopedycznych (min. 600 godz. dydaktycznych) lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię świadectwa.

Program studiów obejmuje 220 godzin dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych), rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (11 trzydniowych zjazdów od piątku rano do niedzieli).

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2020/2021 wynosi 2000 zł od osoby.

 

Nasz adres:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pt., 28.02.2020 r., 8:12
Data publikacji: wt., 16.07.2013 r., 0:00