fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Logopedyczne

 

Podyplomowe Studia Logopedyczne UG istnieją od roku akademickiego 1979/1980. W okresie swego istnienia wykształciły ok. 1600 dyplomowanych logopedów.

Na Podyplomowe Studia Logopedyczne przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Preferowani są absolwenci kierunków humanistycznych i medycznych.

Studia w PSLog są odpłatne i prowadzone w trybie zaocznym. Program studiów obejmuje ok. 620 godzin zajęć, które są realizowane w ciągu 4 semestrów. Opłata za jeden semestr dla edycji od roku akademickiego 2020/2021 wynosi: 1950 zł.  Istnieje możliwość opłat w systemie ratalnym.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Logopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

4. 05. 2020 r. - 11. 09. 2020 r.

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do 14 września 2020 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dyplom/odpis ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Rozmowa kwalifikacyjna (dla osób, które złożyły dokumenty do 14 września 20 r.) odbędzie się 23. 09. 2020 r.  O godzinie rozmowy poinformujemy kandydatów drogą elektroniczą. Prześlemy również temat zagadnienia do przygotowania. Do rozmów kwalifikacyjnych powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu, słuchu i dobrze przygotowane z tematyki, którą otrzymały do przedstawienia.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku (według ustalonego na dany rok akademicki terminarza):

I rok

6 zjazdów trzydniowych: piątek (od 15.00) - niedziela (do ok. 14.00)

8 zjazdów trzydniowych: piątek (od 8.00) - niedziela (do ok. 14.00)

II rok

2 zjazdy trzydniowe: piątek (od 15.00) - niedziela (do ok. 14.00)

12 zjazdów trzydniowych: piątek (od 8.00) - niedziela (do ok. 14.00)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych i uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

PSLog nie zapewnia słuchaczom zakwaterowania.

 

Nasz adres:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk 

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

E-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pt., 28.02.2020 r., 7:42
Data publikacji: pt., 12.12.2008 r., 0:00