fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Dwujęzyczność-metody nauki i terapii dziecka

Na Podyplomowe Studia Dwujęzyczność-metody nauki i terapii dziecka przyjmowane są osoby z dyplomem ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich, posiadające kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz dysponujące dobrą znajomością języka angielskiego.

Studia dotyczące dwujęzyczności są odpłatne (całościowo lub ratalnie), prowadzone w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Program studiów obejmuje 390 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 semestrów.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Dwujęzyczność-metody nauki i terapii dziecka za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie: 1. 03. 2020 r. - 30. 09. 2020 r.

 2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii w terminie: od 4 września 2020 r. do 1 października 2020 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane).

Ogłoszenie listy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne odbędzie się 02. 10. 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 5. 10. 2020 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej (egzaminu) oceniana będzie wymowa kandydatów na podstawie ich swobodnej wypowiedzi w języku polskim i angielskim.

Publikacja wyników z rozmów kwalifikacyjnych nastąpi 07. 10. 2020 r., zaś ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 09. 10. 2020 r.

Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania na studia osoby znajdującej się na liście osób przyjętych jest wniesienie całości opłaty za studia, wynoszącej 4500 zł do 14 października 2020 r. (1500 zł od osoby za semestr).

 

Studia kończą się egzaminem praktycznym oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwenci studiów zyskują licencjonowane przygotowanie glottodydaktyczne do pracy w przedszkolach językowych i w nauczaniu początkowym, w szkołach podstawowych dwujęzycznych, stają się metodoznawcami dwujęzyczności, specjalistami od nauczania dwujęzycznego dzieci.

Instytut Logopedii nie zapewnia słuchaczom zakwaterowania.

Nasz adres:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk 

tel. 58 523 23 63 lub komórkowy: 502 131 179
fax 58 523 23 64

E-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: wt., 03.03.2020 r., 7:55
Data publikacji: pt., 30.06.2017 r., 11:37