fbpx Pracownia Neurologopedyczna | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Pracownia Neurologopedyczna

Pracownia Neurologopedyczna

Pracownia Neurologopedyczna - została  utworzona za zgodą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego 11 października 2018 r. Celem utworzenia Pracowni Neurologopedycznj jest podjęcie badań pozwalających na dokonanie charakterystyki zaburzeń mowy notowanych w grupie dzieci i osób dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, zespołami wad genetycznych oraz z zaburzeniami rozwoju na różnym podłożu. Tematyka badawcza mieścić się będzie w obszarze neurologopedii, oligofrenologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej. W ostatnich latach notuje się coraz większą liczebność grupy dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, których rozwój psychoruchowy musi być monitorowany i stymulowany od okresu noworodkowego, również w aspekcie logopedycznym, a ich problemy w zakresie komunikacji językowej nie zostały jeszcze w pełni opisane. Wzrost liczebności dotyczy także grupy osób dorosłych z zaburzeniami mowy o typie afazji i dyzartrii, będących konsekwencją różnego rodzaju schorzeń neurologicznych oraz urazów mózgowo-czaszkowych.  Badanie tego rodzaju zaburzeń komunikacji  wymaga solidnych podstaw metodologicznych. Ich wypracowanie jest jednym z istotnych celów utworzenia Pracowni Neurologopedycznej.

 

Skład osobowy Pracowni Neurologopedycznej:

dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG - Instytut Logopedii (kierownik Pracowni)

dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG - dyrektor Instytutu Logopedii

prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska - neurolog dziecięcy, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej Gumed

dr hab. n. med. Jolanta Wierzba - pediatra, genetyk kliniczny, ordynator Oddziału Patologii Wieku Niemowlęcego Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii GUMed

dr Barbara Kamińska - Katedra Logopedii

dr Anna Walencik-Topiłko - Katedra Logopedii

lek. stom. Beata Siebert - Katedra Logopedii

mgr Małgorzata Zielińska - Klinika Neurologii Dorosłych, Katedra Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 05.12.2019 r., 11:19
Data publikacji: pon., 15.10.2018 r., 13:10