fbpx Erasmus+ | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Erasmus+

Erasmus +

Koordynatorka programu Erasmus+ (filologia romańska): dr Katarzyna Kotowska

e-mail: k.kotowska@ug.edu.pl

adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 51, p.  279, 80-308 Gdańsk

konsultacje: drogą mailową

 

Koordynator programu Erasmus+ (iberystyka): dr Joanna Drzazgowska

e-mail: finjd@ug.edu.pl

adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 51,  p. 279, 80-308 Gdańsk

konsultacjedrogą mailową; w styczniu 2020 spotkanie dla osób zainteresowanych wyjazdem w roku akademickim 2020/2021

 

Instytut Filologii Romańskiej uczestniczy w programach wymiany studentów i pracowników Erasmus+ oraz Erasmus+ Praktyki. 

Filologia romańska:

Aktualnie obowiązujące umowy:

Université de Liège (Belgia), Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgia)  Université de Rouen  (Francja),  Université René Descartes – Paris 5 (Francja), Université de Paris-Sorbonne (PARIS IV), Université Jean Moulin Lyon III (Francja),  L’Institut Catholique de Toulouse (Francja), Université de Bretagne Occidentale (Francja) Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania), Universidad de Cadiz (Hiszpania), Hacettepe University of Ankara (Turcja), Sveuciliste u Splitu (Chorwacja), Universita ta Malta (Malta), Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel (Niemcy).

  • Erasmus, wyjazdy studentów na studia

Nabór ogłaszany jest co roku (w terminie luty/marzec).  Zgłaszając swoją kandydaturę, student Filologii Romańskiej UG zobowiązany jest przedstawić dossier w skład którego wchodzą: samodzielnie zredagowany list motywacyjny w języku francuskim, projekt Learning agreement oraz dane dotyczące średniej ocen oraz preferencji dotyczących uczelni.  Ostateczna decyzja podejmowana jest w czasie rozmowy kwalifikacyjnej (przeprowadzanej w języku francuskim) przez powołaną Komisję programu Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej.  Pod uwagę brane są kryteria osobowościowe kandydatów (kreatywność, solidność, otwartość), znajomość języka oraz średnia ocen. Od decyzji Komisji nie obowiązuje odwołanie. Udział w Rekrutacji oraz podpisanie, po rozmowie kwalifikacyjnej, formularza Erasmusa jest wiążące i pozbawione możliwości rezygnacji. W przypadku, gdy zatwierdzony Learning agreement będzie zawierał braki programowe, dopuszcza się ich uzupełnienie po powrocie.

Więcej informacji: http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/?tpl=erasmus/studia

Aktualne umowy: https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/33377/files/umowy_2018-2019_na_strone_1.pdf

  • Erasmus praktyki

Patrz: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke 

 

Iberystyka:

Aktualnie obowiązujące umowy:

Universidad de León (Hiszpania; 2 miejsca dla studentów I stopnia i 1 miejsce dla studentów II stopnia); Universidad de A Coruña (Hiszpania; 2 miejsca dla studentów I stopnia i 1 miejsce dla studentów II stopnia); Universidad de Huelva (Hiszpania; 2 miejsca dla studentów I stopnia i 1 miejsce dla studentów II stopnia), Universitat  Rovira i Virgili (Tarragona, Hiszpania; 2 miejsca I stopnia i 1 miejsce dla studentów II stopnia), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia; 2 miejsca dla studentów I stopnia), Masarykova Univerzita (Czechy; 2 miejsca dla studentów I stopnia).

Nabór ogłaszany jest raz w roku (luty/marzec). Studenci biorący udział w rekrutacji powinni przedstawić następujące dokumenty sporządzone w języku hiszpańskim: samodzielnie zredagowany list motywacyjny (w tym zajęcia, w których zamierzają uczestniczyć na uczelni partnerskiej), dane dotyczące średniej ocen oraz preferencje dotyczące uczelni. Ostateczna decyzja podejmowana jest po rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku hiszpańskim przez Komisję ds. Programu Erasmus+ w Instytucie Filologii Romańskiej. Pod uwagę brane są kryteria osobowościowe kandydatów (kreatywność, otwartość, solidność, pracowitość), znajomość języka hiszpańskiego oraz średnia ocen. Od decyzji Komisji nie obowiązuje odwołanie. Udział w rekrutacji oraz podpisanie, po rozmowie kwalifikacyjnej, formularza Erasmus+ jest wiążące i pozbawione możliwości rezygnacji.

Studenci mogą dodatkowo ubiegać się o stypendium socjalne.

  • Erasmus praktyki

Patrz: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Brzezicka
Treść wprowadzona przez: Barbara Brzezicka
Ostatnia modyfikacja: wt., 11.02.2020 r., 16:06
Data publikacji: wt., 14.11.2017 r., 15:30

Erasmus+ foreign students

Erasmus+ Faculty Coordinator (Romance  Philology): Katarzyna Kotowska, Ph.D
e-mail address: k.kotowska@ug.edu.pl
postal address: ul. Wita Stwosza 51, p. 279
                             80-308 Gdańsk, Poland
office hours: contact via email
 
Erasmus+ Faculty Coordinator (Iberian Studies): Joanna Drzazgowska, Ph.D
e-mail address: finjd@ug.edu.pl
postal address: ul. Wita Stwosza 51, p. 279
                              80-308 Gdańsk, Poland
office hours: contact via email
 
Romance Philology
 
The Romance Philology (The Institute of Romance Studies) follows the Bologna Process in the organization of its Bachelor-Master (3+2) system of study modules.
The Institute provides three-year bachelor’s degree programs and two-year master’s degree programs.
Our bachelor programs are based on professional translator services, FLE teaching and culture and media studies.
Our master programs are divided into two types: linguistic and literature programs.
All bachelor and master programs are mainly lectured in French. We also offer Portuguese, Spanish, and Italian classes. We invite exchange students with practical French B1 or higher.
We offer as well the possibility to choose the curses from Iberian Studies (see below).
 
 
 
Iberian Studies
 
The Institute provides three-year bachelor’s degree programs and two-year master’s degree programs.
Most of the curses are available in Spanish. On 1st semester and 2nd semester of BA the language of instruction is Polish but it is acceptable to take the exams in Spanish.
It is also possible to listen to lectures and take exams in French (see course of Romance Philology).
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Brzezicka
Treść wprowadzona przez: Barbara Brzezicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 18.05.2020 r., 16:32
Data publikacji: wt., 14.11.2017 r., 15:33