fbpx Praktyki zawodowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Praktyki zawodowe

Teatrologia: instrukcja dotycząca praktyk

 

Instrukcja programowa w sprawie praktyk zawodowych
dla studiów magisterskich Teatrologii Uniwersytetu Gdańskiego

→ Student Teatrologii – studia magisterskie II stopnia – zobowiązany jest do 2-tygodniowej praktyki (w liczbie 80 godzin)

→ Student UG wybiera sobie sam polski teatr zawodowy, na całej mapie teatralnej RP, do którego chciałby wybrać się na praktykę  (do wyboru jest 112 teatrów: dramatycznych, operowych, lalkowych, musicalowych). Nie zdarzyło się nam, aby jakikolwiek teatr – pismem swego dyrektora – odmówił naszemu praktykantowi gościny: od Szczecina po Zakopane. 

→ Praktycznie najczęściej studenci wybierają teatry Trójmiasta, których mamy osiem. Miejscem praktyki mogą być także rozmaite teatry alternatywne (osobne, offowe, studenckie)

→ Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk, rejestrującego jego zatrudnienia ( udział w próbach, praca w archiwum teatralnym, wywiady z ludźmi teatru, recenzje spektakli, redagowanie najprostszych tekstów do mediów – w tym elektronicznych). Dzienniczek praktyki zawodowej powinien być prowadzony na bieżąco (jako co-dziennik); podlega on ocenie zarówno opiekuna praktyki ze strony teatru, jak i uniwersytetu.

→ Coraz częściej studenci WOT-u wybierają na miejsce praktyki festiwale teatralne i filmowe oraz  imprezy około- teatralne o charakterze cyklicznym (np. gdański Festiwal Szekspirowski, sopocki Dwa Teatry ( radia i telewizji), gdyński Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych Raport oraz Festiwal Polskich Filmów Fabularnych).

→ Zdarzały się także – co postulujemy – praktyki zawodowe studentów teatrologii w specjalistycznych czasopismach („Pamiętnik Teatralny”, „Dialog”, „Teatr”, „Didaskalia”) w rozgłośniach radiowych i redakcjach telewizyjnych, w portalach internetowych.

→ Instrukcje w sprawie praktyk zawodowych studentów WOT-u nie zastąpią ich własnej inicjatywy – w zakresie miejsca, sposobu i artykulacji  - która nie zna granic. Od strony dziekanatu Wydziału Filologicznego UG praktykami studenckimi zajmuje się Pani Aleksandra Ciechanowicz, u której (Neofilologia, pokój 012) na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk należy złożyć wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyk dokumenty (skierowanie na praktykę, druk ubezpieczenia studenta podczas praktyk oraz Porozumienie o przeprowadzeniu studenckich praktyk zawodowych).               

Procedura:

 • najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć w dziekanacie u pani Aleksandry Ciechanowicz (Neofilologia, p. 012) trzy dokumenty: skierowanie na praktykę, druk ubezpieczenia oraz porozumienie. UWAGA! Po rozpoczęciu praktyki porozumienie nie będzie przyjmowane!
 • w trakcie praktyki student jest zobowiązany do prowadzenia Dzienniczka praktyki studenckiej.
 • Zaliczenia praktyk dokonuje kierownik/opiekun praktyki na podstawie pozytywnej opinii z miejsca odbycia praktyki (DRUK: Ocena przebiegu praktyki studenckiej), poświadczonej stemplem dyrektora instytucji lub osoby przez niego wyznaczonej oraz Dzienniczka praktyki studenckiej.
 • Kierownik praktyk – na podstawie przedstawionych dokumentów weryfikuje efekty kształcenia przewidziane dla praktyk, podpisuje Kartę zaliczenia praktyk i wpisuje do indeksu studenta zaliczenie (po 4 semestrze studiów)
 • Po zakończeniu roku akademickiego kierownik/opiekun praktyk składa w dziekanacie  (u osoby prowadzącej dany kierunek) Kartę zaliczenia praktyk.

 Wymagane dokumenty:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 16.10.2016 r., 15:47
Data publikacji: sob., 24.10.2015 r., 21:06

Wiedza o teatrze: instrukcja dotycząca praktyk

Instrukcja programowa w sprawie praktyk zawodowych
dla studiów licencjackich Wiedzy o Teatrze (WOT-u)  Uniwersytetu Gdańskiego
 • Student Wiedzy o Teatrze – studia licencjackie I stopnia – zobowiązany jest do 4-tygodniowej praktyki (w liczbie 160 godzin)

 • Student UG wybiera sobie sam  – najlepiej  na II roku studiów – polski teatr zawodowy, na całej mapie teatralnej RP, do którego chciałby wybrać się na praktykę  (do wyboru jest 112 teatrów: dramatycznych, operowych, lalkowych, musicalowych). Nie zdarzyło się nam, aby jakikolwiek teatr – pismem swego dyrektora – odmówił naszemu praktykantowi gościny: od Szczecina po Zakopane. 

 • Praktycznie najczęściej studenci wybierają teatry Trójmiasta, których mamy osiem. Miejscem praktyki mogą być także rozmaite teatry alternatywne (osobne, offowe, studenckie)  

 • Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk, rejestrującego jego zatrudnienia ( udział w próbach, praca w archiwum teatralnym, wywiady z ludźmi teatru, recenzje spektakli, redagowanie najprostszych tekstów do mediów - w tym elektronicznych). Dzienniczek praktyki zawodowej powinien być prowadzony na bieżąco ( jako co-dziennik); podlega on ocenie zarówno opiekuna praktyki ze strony teatru, jak i uniwersytetu.

 • Coraz częściej studenci WOT-u wybierają na miejsce praktyki festiwale teatralne i filmowe oraz  imprezy około- teatralne o charakterze cyklicznym (np. gdański Festiwal Szekspirowski, sopocki Dwa Teatry ( radia i telewizji), gdyński Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych Raport oraz Festiwal Polskich Filmów Fabularnych).

 • Zdarzały się także – co postulujemy – praktyki zawodowe studentów teatrologii w specjalistycznych czasopismach („Pamiętnik Teatralny”, „Dialog”, „Teatr”, „Didaskalia”) w rozgłośniach radiowych i redakcjach telewizyjnych, w portalach internetowych.

 • Instrukcje w sprawie praktyk zawodowych studentów WOT-u nie zastąpią ich własnej inicjatywy – w zakresie miejsca, sposobu i artykulacji  - która nie zna granic. Od strony dziekanatu Wydziału Filologicznego UG praktykami studenckimi zajmuje się Pani Aleksandra Ciechanowicz, u której (Neofilologia, pokój 012) na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk należy złożyć wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyk dokumenty (skierowanie na praktykę, druk ubezpieczenia studenta podczas praktyk oraz Porozumienie o przeprowadzeniu studenckich praktyk zawodowych).              

Procedura:
 • najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć w dziekanacie u pani Aleksandry Ciechanowicz (Neofilologia, p. 012) trzy dokumenty: skierowanie na praktykę, druk ubezpieczenia oraz porozumienie. UWAGA! Po rozpoczęciu praktyki porozumienie nie będzie przyjmowane!

 • w trakcie praktyki student jest zobowiązany do prowadzenia Dzienniczka praktyki studenckiej.

 • Zaliczenia praktyk dokonuje kierownik/opiekun praktyki na podstawie pozytywnej opinii z miejsca odbycia praktyki (DRUK: Ocena przebiegu praktyki studenckiej), poświadczonej stemplem dyrektora instytucji lub osoby przez niego wyznaczonej oraz Dzienniczka praktyki studenckiej.

 • Kierownik praktyk – na podstawie przedstawionych dokumentów weryfikuje efekty kształcenia przewidziane dla praktyk, podpisuje Kartę zaliczenia praktyk i wpisuje do indeksu studenta zaliczenie (po 6 semestrze studiów)

 • Po zakończeniu roku akademickiego kierownik/opiekun praktyk składa w dziekanacie  (u osoby prowadzącej dany kierunek) Kartę zaliczenia praktyk.

Wymagane dokumenty:
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 16.10.2016 r., 16:03
Data publikacji: śr., 11.03.2015 r., 20:44