fbpx Zasady przekazywania prac doktorskich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zasady przekazywania prac doktorskich

Zasady przekazywania prac doktorskich

I. Praca dyplomowa w formie elektronicznej przekazywana jest na płycie CD wraz z drukowaną wersją pracy do dziekanatu

  • (4 wydrukowane egzemplarze - w tym jeden egzemplarz drukowany dwustronnie proszę złożyć do dziekanatu, a piąty egzemplarz pracy proszę przekazać promotorowi).
  • W egzemplarzu pracy wydrukowanym dwustronnie należy umieścić dwa oświadczenia:

            Wzory oświadczeń do pobrania

II. Na płycie, o której mowa w punkcie 1, powinna znajdować się:
Jeśli praca dyplomowa powstała w języku innym niż polski to tytuł pracy należy także napisać w języku polskim.

III. Opiekun pracy dyplomowej/promotor jest zobowiązany do sprawdzenia pod względem zgodności pliki w formacie PDF oraz TXT z drukowaną wersją pracy poprzez porównanie losowo wybranych stron pracy w wersji elektronicznej z wersją drukowaną. Jeżeli wersje się zgadzają, opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany do postawienia swojej parafki na kopercie, w której znajduje się praca.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.07.2016 r., 13:21
Data publikacji: wt., 12.07.2016 r., 13:21