fbpx Spis dokumentów doktorskich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Spis dokumentów doktorskich

Spis dokumentów doktorskich

  • Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego skierowany bądź do Rady Wydziału Filologicznego (w przypadku dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo) bądź do Rady Instytutu Filologii Polskiej (w przypadku literaturoznawstwa). Wniosek powinien zawierać propozycję tematu pracy ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w zakresie której przewód doktorski ma być otwarty, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej. 
  • Życiorys
  • Ankieta personalna
  • Odpis dyplomu magisterskiego i jego kserokopia
  • Zgoda na udostępnienie pracy doktorskiej w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego
  • Wykaz prac naukowych kandydata
  • Opinia promotora
  • Koncepcja rozprawy doktorskiej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 15.05.2018 r., 9:03
Data publikacji: wt., 12.07.2016 r., 13:09