fbpx Rekrutacja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Rekrutacja

Sylwetka absolwenta studiów filologii germańskiej

Filologia germańska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to specjalność ogólnoakademicka, obejmująca studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz studia I stopnia w trybie niestacjonarnym. Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów, w trakcie których student ma do wyboru specjalizację nauczycielską, translatoryczną lub biznesową. Realizując moduł przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela zdobywa dodatkowo kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na studiach II stopnia (magisterskich), trwających cztery semestry, są do wyboru specjalności: nauczycielska i translatoryczną.

Absolwent/ka filologii germańskiej dobrze orientuje się w literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych, jak również w procesach zachodzących we współczesnym społeczeństwie niemieckim. Posługuje się językiem niemieckim na poziomie C1 (po studiach I stopnia) i C2 (po studiach II stopnia). Nabył/a umiejętności analizy i interpretacji tekstu oraz podstawowe kompetencje w zakresie posługiwania się językiem specjalistycznym. Ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego krajów niemieckojęzycznych i kontaktów polsko-niemieckich dla zrozumienia współczesnych procesów społecznych i kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Studia I i II stopnia obejmują praktykę zawodową w zakresie wybranej specjalności. Absolwent/ka po specjalności nauczycielskiej posiada przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, podstaw dydaktyki języka niemieckiego, emisji głosu, technologii informacyjnej w dydaktyce, a po ukończeniu I i II stopnia studiów otrzymuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół publicznych. Na studiach I stopnia przygotował/a się również do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Absolwent/ka po specjalności translatorycznej poznał/a teorię translacji i technologie informacyjne wykorzystywane w pracy tłumacza oraz nabył/a podstawowe praktyczne kompetencje pozwalające na tłumaczenie ustne, jak i pisemne wybranych rodzajów tekstów ogólnych oraz specjalistycznych. Absolwent/ka specjalności biznesowo-gospodarczej nabył/a umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem używanym w sektorze ekonomiczno-finansowym, biznesowym i prawniczym. Poznał/a podstawy rachunkowości i posiada umiejętności z zakresu technik informacyjnych potrzebnych w pracy w sferze biznesu. Obsługuje zaawansowane funkcje programu MS Excel. Zna podstawowe narzędzia socjotechniczne i elementy procesu negocjacyjnego. Potrafi prowadzić korespondencję handlową oraz rozmowy biznesowe. Legitymuje się znajomością podstaw Business English.

Absolwent/ka filologii germańskiej ma możliwość znalezienia zatrudnienia w obszarach, gdzie znajomość języka i kultury niemieckiej jest kluczowa, a także na styku gospodarki polskiej i niemieckiej: w korporacjach, oświacie, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, firmach zatrudniających tłumaczy w trybie in-house, jednostkach samorządowych, w ramach własnej działalności gospodarczej, turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, firmach zajmujących się obsługą klienta i księgowością korporacyjną, w strukturach Unii Europejskiej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Szafrańska
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.01.2022 r., 16:57
Data publikacji: pt., 30.04.2021 r., 0:42