fbpx Lista pracowników | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Lista pracowników

Lista pracowników

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu