fbpx Wyniki ankiet studenckich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wyniki ankiet studenckich

Wyniki ankiet studenckich 2017-2018

Formy upowszechniania wyników ankiet:

 1. Opracowanie wyników ankiet dla poszczególnych kierunków studiów wg wzorca wysłanego w Załączniku nr 1 (przygotowanie: dyrekcje lub kierownictwo jednostek z pomocą sekretariatów).
 2. Opublikowanie wyników ankiet kierunkowych na stronie internetowej wydziału (w zakładce Jakość Kształcenia) oraz na stronach instytutów lub katedr (w zakładce dotyczącej spraw studenckich albo jakości kształcenia) (przygotowanie: administratorzy stron internetowych na podstawie materiałów z p. 1 i 2).

 

Załącznik 1

Prezentacja wyników badań ankietowych

 

Kierunek studiów:

Statystyka ankiet studenckich:

Liczba ankiet

116

Liczba formularzy

 

Liczba wypełnień

 

Liczba osób biorących udział w ankiecie

 

Procent wypełnień

%

 

 

Badany aspekt kształcenia (wybrane zajęcia)

TAK

Raczej TAK

Nie mam zdania

Raczej NIE

NIE

1.1 Treść zajęć była jasna i zrozumiała

69=59,48%

21=18,10%

8=6,90%

7=6,03%

11=9,48%

90=77,58%

18=15,51%

1.2. Poruszane zagadnienia znacząco poszerzyły moją wiedzę i umiejętności

68=58,62%

10=8,62%

8=6,90%

14=12,07%

16=13,79%

78=67,24%

30=25,86%

2.1 Czas zajęć był dobrze wykorzystany

62=53,45%

17=14,66%

8=6,90%

16=13,79

13=11,21%

79=68,11%

29=25%

2.2 Prowadzenie zajęć umożliwiało łączenie własnej wiedzy i doświadczeń z nową wiedzą i umiejętnościami

66=56,90%

22=18,97%

14=12,07%

8=6,90%

6=5,17%

88=75,87%

14=12,07%

3.1 Warunki uzyskania zaliczenia zostały jasno określone na jednych z pierwszych zajęć

76=65,52%

14=12,07%

4=3,45%

6=5,17%

16=13,79%

90=77,59%

22=18,96%

3.2 Zakres i forma stawianych wymagań były związane z realizowaną treścią i założonymi celami zajęć

74=63,79%

14=12,07%

15=12,93%

6=5,17%

7=6,03%

88=75,86%

13=11,20%

4.1 Prowadzący zachęcał do stawiania pytań bądź do dzielenia się wątpliwościami

79=68,10%

14=12,07%

7=6,03%

5=4,31%

11=9,48%

93=80,17%

16=13,79%

4.2 Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem i życzliwością

88=75,86%

14=12,07%

6=5,17%

6=5,17%

2=1,72%

102=87,93%

8=6,89%

5.1 Zajęcia prowadzone były sumiennie

73=62,93%

23=19,83%

5=4,31%

9=7,76%

6=5,17%

96=82,76%

15=12,93%

5.2 Słuchacze mogli bez większych przeszkód konsultować z prowadzącym w czasie jego dyżurów bądź w innych ustalonych terminach czy formach kontaktu

74=63,79%

23=19,83%

12=10,34%

3=2,59%

4=3,45%

97=83,62%

7=6,04%

5.3 Zajęcia odbywały się regularnie

91=78,45%

17=14,66%

3=2,59%

1=0,86%

4=3,45%

108=93,11%

5=4,31%

5.4 Warunki przeprowadzania zajęć (lokalowe/dostępność sprzętu) były wystarczające/dostosowane do dydaktyki?

94=81,03%

15=12,93%

3=2,59%

3=2,59%

1=0.86%

109=93,96%

4=3,45%

6.1 Zajęcia uważam za ważną dla mnie część moich studiów

60=51,72%

13=11,21%

7=6,03%

12=10,34%

24=20,69%

73=62,93%

36=31.03%

 

Analiza wyników badań ankietowych

 

Silne strony kształcenia na podstawie ocenianych zajęć

Słabe strony kształcenia na podstawie ocenianych zajęć

 • Warunki przeprowadzania zajęć (lokalowe/dostępność sprzętu) były wystarczające/dostosowane do dydaktyki
 • Zajęcia odbywały się regularnie
 • Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem i życzliwością
 • Poruszane zagadnienia znacząco poszerzyły moją wiedzę i umiejętności
 • Czas zajęć był dobrze wykorzystany
 • Zajęcia uważam za ważną dla mnie część moich studiów
 • Warunki uzyskania zaliczenia zostały jasno określone na jednych z pierwszych zajęć.

Planowane działania naprawcze lub mające na celu poprawę jakości kształcenia

 • Wyniki ankiet zostały omówione na Radzie Instytutu Filologii Germańskiej w dniu 29.11.2018. Szczególną uwagę zwrócono na słabsze strony kształcenia. Prezentacja wyników badań ankietowych będzie wywieszona na stronie WWW IFG i zostanie omówiona na ogólnym zebraniu pracowników.
 • Dyrekcja Instytutu przesłała zbiorcze wyniki ankiet do wszystkich pracowników i zwróciła się do nich się z prośbą, aby zapoznali się z indywidualną oceną prowadzonych przez nich zajęć na Portalu Pracownika oraz aby wyciągnęli wnioski z ankiet w celu udoskonalenia metod nauczania.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: czw., 13.12.2018 r., 21:33
Data publikacji: sob., 08.12.2018 r., 21:28