fbpx Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu UG 

dr Dominika Janus, dr Izabela Kujawa

Milena Radtke (studentka IFG)

adres: Instytut Filologii Germańskiej 
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
telefon: +48 58 523 30 29

OBSZAR BADAŃ:
• Badania nad tekstem 
• Lingwistyka dyskursu (systemy reprezentacji wiedzy w dyskursach)
• Analiza dyskursów (dyskursy polityczne, medialne, ekstremistyczne)
• Analiza tekstów multimodalnych
• Komunikacja medialna

OBSZAR DZIAŁAŃ:
• Realizacja projektów naukowych (konferencje naukowe, publikacje, współpraca z uczelniami)
• Realizacja tematycznych seminariów licencjackich/magisterskich w zakresie lingwistyki tekstu i dyskursu
• Popularyzacja nauki (organizacja wykładów, warsztatów, dyskusji z udziałem zaproszonych gości)
• Współpraca z Sopockim Towarzystwem Naukowym
• Pozyskiwanie funduszy na cele naukowe oraz działalność dydaktyczną i popularyzatorską
• Wyjazdy zagraniczne
• Tutoring akademicki (dr Izabela Kujawa)

https://www.facebook.com/Pracownia-Lingwistyki-Tekstu-i-Dyskursu-127680484560659/

AKTUALNOŚCI:
• Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Filologii Germańskiej UG zatytułowanej TEXT- UND DISKURSWELTEN GESTERN UND HEUTE (24.06.-26.06.2021)
https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/93952/uwaga_zmiana_terminu_konfe...
• Praca nad redakcją numeru tematycznego czasopisma Studia Germanica Gedanensia 45/2021
• Współudział w opracowaniu i publikacja skryptu „Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Ein Leitfaden mit ausgewählten Themen für die Praxis“ dla studentów filologii germańskiej o specjalności biznesowo-gospodarczej, opartego na aktualnych materiałach autentycznych z zakresu gospodarki oraz nowoczesnej komunikacji w biznesie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Szafrańska
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.07.2022 r., 13:54
Data publikacji: ndz., 25.06.2017 r., 21:52