fbpx Kronika Wydziału w latach 2008-2012 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kronika Wydziału w latach 2008-2012

23 września 2008 r.

 Władze Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Filologicznym

Nowe kierunki i specjalności

 

Konferencja prasowa władz Uniwersytetu Gdańskiego nowej kadencji poświęcona planom inwestycyjnym, poszerzeniu oferty kształcenia oraz inauguracji roku akademickiego 2008/2009 odbyła się we wtorek 23 września 2008 roku w generalnie wyremontowanym (po raz pierwszy od 27 lat czyli od czasu powstania) budynku Wydziałów: Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 
W swoim ekspoze prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego pokreślił wielki wysiłek Uniwersytetu oraz zasługi swojego poprzednika dla rozwoju infrastruktury i rozbudowy uczelni.
Plany inwestycyjne
- Już w październiku naukę w nowym budynku Wydziału Nauk Społecznych rozpoczną studenci Insytutu Pedagogiki tego Wydziału – powiedział Rektor. – W planie jest szybkie ukończenie tej inwestycji i budowa następnych budynków na Kampusie Bałtyckim w Oliwie: Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, budynku dla kierunków neofilologicznych Wydziału Filologicznego, a także Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego.
Nowy Rektor UG, prof. dr hab. Bernard Lammek podkreślił, że bez dobrego finansowania nie jest możliwy dziś ani rozwój nauki, ani rozwój nowoczesnej infrastruktury uczelni. Zaznaczył, że Uniwersytet Gdański oprócz wielkiego wkładu własnego pokłada nadzieje w projektach europejskich i międzynarodowych, które są przez Uniwersytet realizowane od wielu lat:
- W latach 2002-2008 braliśmy udział w 108 projektach – podkreślił prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, nowy Prorektor ds. nauki UG. – W tej chwili realizowanych jest ok. 25 różnych projektów.
Oferta kształcenia
O nowościach w ofercie kształcenia mówiła prof. dr hab. Maria Mendel, Prorektor ds. kształcenia:
- Od nowego roku akademickiego studenci Uniwersytetu Gdańskiego podejmą studia na jedenastu nowych kierunkach i specjalnościach. Wiele z nich jest prowadzonych w językach obcych. Pomimo niżu demograficznego Uniwersytet Gdański na brak kandydatów nie może narzekać. Przyjęliśmy w tym roku 2,5 tysiąca studentów więcej niż w ubiegłym. Świadczy to o atrakcyjności i otwartości naszego Uniwersytetu, który propaguje ideę kształcenia przez całe życie: od studiów licencjackich po uniwersytet III wieku.
W nowej ofercie kształcenia znalazły się rosjoznawstwo – nowy unikalny w skali kraju, makrokierunek stworzony przez Insytut Filologii Wschodniosłowiańskiej i Instytut Historii oraz amerykanistyka - nowa specjalność w Instytucie Anglistyki. Studenci Wydziału Filologicznego podejmą na nich studia już w tym roku akademickim.
- Powołaniu rosjoznawstwa i amerykanistyki przyświecała myśl stworzenia kierunków, których absolwenci będą doskonale wykształceni i przygotowani do funkcjonowania w obecnych międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Naszym priorytetem jest odpowiedź na potrzeby rynku pracy – mówił prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego. – Warto podkreślić, że na oba kierunki przeprowadzono pełen nabór, w związku z tym studia na rosjoznawstwie i amerykanistyce rozpocznie w tym roku po ok. sześćdziesięciu studentów. W tym kontekście planujemy także powołanie kierunku lingwistyka stosowana.
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Na zakończenie konferencji prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor UG zaprosił przedstawicieli mediów na inaugurację roku akademickiego 2008/2009, która odbyła się 1 października 2008 roku na Wydziale Prawa i Administracji. Podczas inauguracji odbyło się przekazanie insygniów rektorskich: łańcucha, berła i pierścienia rektorskiego przez Rektora UG, minionych dwóch kadencji, prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowę nowemu Rektorowi, prof. dr hab. Bernardowi Lammkowi.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: śr., 24.09.2008 r., 0:00

1 października 2008 r.

Krótka kronika

Wydziałów Filologicznego i Historycznego

Wydział Filologiczny i Historyczny powoli zyskują nowy blask. Wchodząc do budynku nie wolno przeoczyć tablic z kremowego marmuru. Widnieją na nich, po prawej stronie, wypisane mosiężnymi literami, nazwiska doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego uhonorowanych tym tytułem przez poprzedników: Wydział Humanistyczny i Wydział Filologiczno-Historyczny. Wśród szesnastu znanych postaci wyróżnionych przez humanistykę gdańską znajdziemy m.in. trzech prezydentów: Lecha Wałęsę, dr. Richarda von Weizsäckera i François Mitterranda oraz szefową światowej dyplomacji: Madeleine K. Albright, pisarzy polskich i światowych takich, jak: Tadeusz Różewicz, Günter Grass, Elie Wiesel, reżyserów tej klasy, co Andrzej Wajda oraz ludzi nauki m.in.: ks. dr. Bernarda Sychtę, prof. Marię Janion, prof. Henryka Markiewicza, prof. Leszka Kołakowskiego i prof. Normana Daviesa.
Po lewej stronie widnieją nazwiska dziekanów Wydziałów Humanistycznego i Filologiczno-Historycznego od roku 1970 do dziś.
Pośrodku umieszczona została tablica upamiętniająca spotkanie trzech prezydentów, doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego z młodzieżą Europy, które odbyło się 21 września 1993 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym. W tym miejscu znajdzie się także poczet dziekanów Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej od 1945 do 1970 roku:
- Tablice podkreślają osiągnięcia osób, z których jesteśmy dumni. Doktorzy honorowi, by wymienić choćby: Lecha Wałęsę, Marię Janion, Güntera Grassa czy Andrzeja Wajdę są ozdobą naszej społeczności – mówi prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego. – Pamięć o dziekanach jest częścią historii i współtworzy tradycję społeczności akademickiej naszego wydziału, którego początki sięgają 1945 roku. Nie możemy zapomnieć o osobach, twórcach humanistyki gdańskiej i budowniczych Wydziału Filologicznego.

Ta krótka kronika Wydziałów Filologicznego i Historycznego powstała z inicjatywy ostatniego Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego - prof. UG, dr. hab. Józefa Arno Włodarskiego i pierwszego Dziekana Wydziału Filologicznego - prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowy.
Dziekani Wydziału Humanistycznego:
 • doc. dr hab. Bolesław Maroszek 1970-1972
 • doc. dr hab. Bogusław Cygler 1972-75
 • doc. dr hab. Stanisław Mikos 1975-78
 • prof.dr hab. Stanisław Gierszewski 1978-81
 • prof dr hab. Wacław Odyniec 1981-84
 • prof. dr hab. Edmund Kotarski 1994-90

Dziekani Wydziału Filologiczno-Historycznego:

 • prof. UG, dr hab. Jan Data 1990-96
 • prof. UG, dr hab. Jan Iluk 1996-2002
 • prof. dr hab. Marian Szczodrowski 2002-2005
 • prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski 2005-2008

Dziekani Wydziału Filologicznego:

 • prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa (2008-2012)

Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Nadane na wniosek Wydziału Humanistycznego:

 • prof. Władysław Czapliński 1978
 • ks. dr Bernard Sychta 1981
 • prof. Gerard Labuda 1985
 • Lech Wałęsa 1990

Nadane na wniosek Wydziału Filologiczno-Historycznego:

 • dr Richard von Weizsäcker 1992
 • Günter Grass 1993
 • François Mitterrand 1993
 • prof. Maria Janion 1994
 • prof. Edmund Cieślak 1995
 • prof. Henryk Markiewicz 1996
 • prof. Leszek Kołakowski 1997
 • prof. Hanna Popowska-Taborska 1999
 • prof. Norman J. Davies 2000
 • Madeleine K. Albright 2000
 • prof. Marian Biskup 2001
 • Andrzej Wajda 2005
 • Tadeusz Różewicz 2006
 • prof. Maria Bogucka 2006
 • prof. Yi Lijun 2007
 • prof. Elie Wiesel 2008
 • prof. Tomas Venclova 2010
 • prof. Hyden White 2011
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: czw., 18.09.2008 r., 0:00

28 sierpnia 2008 r.

 Przekazanie władzy

na Wydziale Filologicznym

28 sierpnia 2008 nastąpiło uroczyste, oficjalne przekazanie władzy i obowiązków dziekańskich na dawnym Wydziale Filologiczno-Historycznym. W spotkaniu uczestniczyli dziekani nowych wydziałów: Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa i Historycznego, prof. dr hab. Zbigniew Opacki oraz dotychczasowi, przyszli prodziekani obu wydziałów.

Spotkanie miało przede wszystkim charakter roboczy, choć były także podziękowania za współpracę i życzenia powodzenia i sukcesów dla następców.

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego w kadencji 2005–2008 prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski (wstępujący Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego) przedstawił stan finansowy wydziału, plany naukowe i wydawnicze oraz podzielił obowiązki pomiędzy następców.

Nowy dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa opowiedział o nowościach na wydziale: remoncie, dzięki któremu przestrzeń: sale wykładowe, korytarze i dziekanaty zyskały nowe oblicze oraz o nowym elektronicznym systemie do głosowania dla Rad Wydziałów. Zapewnił, że 1 października wydział będzie w pełni gotowy na przyjęcie prawie 3 500 studentów:

- Mamy opinię wydziału niezwykle prostudenckiego i zamierzamy ją przez cały czas umacniać.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pt., 29.08.2008 r., 0:00

30 września 2008 r.

 Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

Vivat Academia, Vivant Professores!

 
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Filologicznym odbyła się 30 września 2008 roku. Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, który przyjął ślubowanie wielkiej rzeszy „pierwszaków”. W tym roku akademickim na Wydziale Filologicznym studia rozpocznie 1570 studentów na studiach stacjonarnych i 450 studentów na studiach niestacjonarnych.
- Studiowanie to najprzyjemniejszy czas w życiu - mówił Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. – Bycie studentem to nie tylko zajęcia, ale także przyjemności. Do nich należy robienie głupstw, które wydają się rozsądne i poważne. To jest przywilej Waszej młodości.
Dziekan życzył studentom I roku, aby pokochali swoje przedmioty studiów. Uświadamiał ich, że studia w dzisiejszych czasach nie dadzą im zawodów, które będą uprawiali od początku do końca swojej kariery zawodowej:
- W trakcie całego życia będziecie swoje zawody zmieniać co najmniej pięciokrotnie, gdyż tak szybko zmienia się świat. Znakomita kadra ponad 300 naukowców naszego Wydziału ma za zadanie uczyć Was jak się uczyć, jak studiować, jak dobrze przygotować się do przyszłego pozauniwersyteckiego życia – mówił prof. Andrzej Ceynowa. - Zachęcam Was do wykorzystania tego czasu i bycia ciekawymi świata.
W trakcie uroczystości studenci I roku wszystkich kierunków studiów poznali także Prodziekanów Wydziału Filologicznego: prof. dr. hab. Franciszka Apanowicza, Prodziekana ds. Kształcenia oraz dr Urszulę Patocką-Sigłowy, Prodziekan ds. Studenckich. Do zapoznania się z działalnością i ofertą dla studentów zachęcali przedstawiciele: Samorządu Studenckiego, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz studenckiego ZOZ.

Uroczystość zwieńczył, nagrodzony gromkimi brawami,

wykład inauguracyjny zatytułowany „Trzy miasta - trzy arcydzieła. Jose Saramago, Orhan Pamuk, Günter Grass", który wygłosił znakomity gdański pisarz Paweł Huelle.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: czw., 06.02.2014 r., 14:10
Data publikacji: pt., 01.08.2008 r., 0:00