Program DZIAŁALNOŚĆ AKADEMICKA | Wydział Filologiczny