Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Dwujęzyczność-metody nauki i terapii dziecka

Na Podyplomowe Studia Dwujęzyczność-metody nauki i terapii dziecka przyjmowane są osoby z dyplomem ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich, posiadające kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz dysponujące dobrą znajomością języka angielskiego.

Studia dotyczące dwujęzyczności są odpłatne (całościowo lub ratalnie), prowadzone w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Program studiów obejmuje 390 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 semestrów.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Dwujęzyczność-metody nauki i terapii dziecka za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie: do 10. 01. 2019 r.

 2. Złożyć w sekretariacie Katedry Logopedii w terminie do 10 stycznia 2019 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • poświadczenie kwalifikacji nauczycielskich do prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej.

Rozmowy kwalifikacyjne na temat CV kandydata odbędą się w sobotę 19 stycznia 2019 roku.
Ogłoszenie listy kandydatów nastąpi 21 stycznia 2019 r.   

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w sobotę 2 lutego 2019 r. (według terminarza uzgodnionego ze słuchaczami):

Studia kończą się egzaminem praktycznym oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwenci studiów zyskują licencjonowane przygotowanie glottodydaktyczne do pracy w przedszkolach językowych i w nauczaniu początkowym, w szkołach podstawowych dwujęzycznych, stają się metodoznawcami dwujęzyczności, specjalistami od nauczania dwujęzycznego dzieci.

Odpłatność za semestr w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1500 zł od osoby.

Katedra Logopedii nie zapewnia słuchaczom zakwaterowania.

Nasz adres:

Katedra Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk 

tel. 58 523 23 63 lub komórkowy: 502 131 179
fax 58 523 23 64

E-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pt., 07.09.2018 r., 14:03
Data publikacji: pt., 30.06.2017 r., 11:37