prof. dr hab. Edward Łuczyński | Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Edward Łuczyński

Łuczyński Edward, prof. dr hab.

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 62


Studia: filologia polska UG (1967-1972).

Przebieg pracy zawodowej: Pracownik naukowo-dydaktyczny UG od 1974 r. Od 1980 - dr, od 1988 - dr hab., od 1994 - prof. nadzw. UG, od 1999 - prof. tytularny, od 2004 - prof. zwyczajny UG.

Zainteresowania naukowe: współczesny język polski (gramatyka, interpunkcja), język dziecka, historia i stan współczesny słownictwa i terminologii morskiej.

Wydane książki: Staropolskie słownictwo związane z żeglugą. XV i XVI w., Gdańsk 1986; Polska terminologia morska I połowy XX wieku, Gdańsk 1987; Współczesna interpunkacja polska, Gdańsk 1999; Językoznawstwo ogólne, Gdańsk 1999, (wyd. 2: 2002); Kształcenie logopedyczne, Gdańsk 2000; Kategoria przypadka w ontogenezie języka polskiego, czyli wchodzeniu dziecka w rzeczywistość gramatyczną, Gdańsk 2004; Przyjazna interpunkcja, Gdańsk 2004. Inne wybrane pozycje: Źródła polskiej terminologii morskiej, (w:) Sprach- und Kulturkontakte im Polnishen, Munchen 1987; Bibliografia prac poświęconych polskiemu słownictwu morskiemu, (w:) "Gdańskie Studia Językoznawcze", t. VI, Gdańsk 1995; Po co nam ortografia i interpunkcja?, "Język Polski", 1996, nr 2-3; Interpunkcja w szkole - potrzeby ucznia a wymagania normatywne, (w:) Sprawności językowe, red. J. Ożdżyński, T. Rittel, Kraków 1997; Polityka normatywna w zakresie przestankowania a tendencje we współczesnej interpunkcji polskiej, (w:) Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, t. 16, red. H. Synowiec, Katowice 2001; Zagadnienie kompetencji fleksyjnej dzieci w wieku przedszkolnym, "Język Polski", 2002, nr 1; Fleksja z punktu widzenia ontogenezy mowy, "Biuletyn PTJ", z. LVIII, Kraków 2002; Interpunkcja a swoistość języka pisanego, (w:) Gdańskie Studia Językoznawcze, t. IX, Gdańsk 2005; Lingwistyczne podstawy neurologopedii, (w:) Problemy neurologopedii, red. T. Gałkowski i in., Opole 2005; Problemy polskiego języka pisanego, (w:) Pis'mennost' Slavyan: proshloe, nastoyashtshee, budushtshee, Gdańsk-Krasnojarsk 2006. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 20.12.2016 r., 11:10
Data publikacji: śr., 10.12.2008 r., 0:00