dr Ewa Kowalewska | Wydział Filologiczny

dr Ewa Kowalewska

Kowalewska Ewa, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 71

 

Życiorys naukowy:  studia magisterskie, tryb stacjonarny, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska, specjalizacja logopedyczna (2002); Podyplomowe Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Gdańskiego (2002); Filologiczne Studium Doktoranckie Uniwersytetu Gdańskiego, tryb stacjonarny, specjalizacja językoznawcza (rozprawa doktorska Akomodacja syntaktyczna polskiego czasownika w ontogenezie pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Łuczyńskiego (2007);  adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego od 2007 r.; podyplomowe studia w zakresie emisji i higieny głosu UG (2008); podyplomowe studia w zakresie surdologopedii UMCS (2010).

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo, estetyka wypowiedzi, emisja głosu, surdologopedia.

Przynależność do organizacji naukowych: członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Publikacje:

Artykuły w czasopismach:

  • Kowalewska E. (2004). Dopełniacz rzeczownika w mowie dzieci czteroletnich. Poradnik Językowy, 9, s. 83-89.
  • Kowalewska E. (2012). Świadomość estetyki wypowiedzi u pierwszoklasistów. Poradnik Językowy, 2, s. 64-73.

Rozdziały w książkach:

  • Kowalewska E., Walencik-Topiłko A. (2014). Zaburzenia głosu u osób z wadą słuchu – diagnoza i terapia. W: D. Baczała, J. J. Błeszyński (red.), Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie. Trzy drogi. Jeden cel. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 165-175.
  • Kowalewska E., Walencik-Topiłko A. (2015). Metodyka diagnozy i terapii głosu. W: S. Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 270-285.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 20.12.2016 r., 11:37
Data publikacji: sob., 20.12.2008 r., 0:00